De Fabel van de illegaal 32, december 1998/januari 1999

Auteur: Eric Krebbers


'Samenzweringsdeskundige' blijkt antisemiet

De Amerikaanse militia-beweging. UFO's. Geheime genootschappen. Daarover praat 'samenzweringsdeskundige' John Kühles, alias John Hercules, het liefst. Onlangs verzorgde hij 2 gastprogramma's bij het alternatieve Leidse radiostation Koekoeroe Reedio. Toen bleek dat uitzendingen boordevol anti-semitisme en new age nazi-propaganda zaten, heeft de Reedio hem buiten de deur gezet. Samenzweringsideeën blijken zelden links.

"Verborgen kennis. Complot-freaks, UFO-fanaten en waarnemers van zwarte helikopters komen binnenkort geheel aan hun trekken in de Leidse ether: John Hercules, verspreider van verborgen kennis, zal aanstaande woensdag 9 september een uitgebreid gastprogramma verzorgen op Leidens vrije revolutionaire radio Koekoeroe Reedio. Aan de orde zullen komen: machines die op water werken, hersenimplantaten, plannen voor een nieuwe wereldorde, de Bilderberg-groep, de chipkaart, en nog veel meer interessants. Een programma dat geen skeptische luisteraar mag missen!!! Tijdens de uitzending kan gereageerd worden. Mogelijk volgen er later meer programma's." Aldus een reclame e-mailtje, in de ironische stijl die de Leidse Reedio zo eigen is. Niemand reageerde tijdens de bijna 2 uur durende uitzending. Op 23 september 1998 maakte Kühles daarop een tweede urenlang durend programma.

Een halve Duitser tegen de joodse raad

Kühles had bij eerdere gelegenheden kritiek gekregen op zijn virulente anti-semitisme, zo bleek uit zijn verhalen. Die critici waren echter verblind door zijn Duitse achternaam, aldus Kühles zelf. "Ik heb het niet zo met Duitsers", zei hij in zijn eerste uitzending. "Ik ben zelf half Duits en er zijn mensen die claimen dat ik waarschijnlijk een anti-semiet ben, omdat ik kritiek heb op bijvoorbeeld de joodse elite. Maar ik heb kritiek op alles wat te maken heeft met machtsmisbruik. Als de joodse raad in Amsterdam iets geflikt heeft wat niet door de beugel kan, dan zeg ik dat gewoon. Ik heb ook kritiek op andere zaken. Omdat ik toevallig een Duitse achternaam heb. Ik gebruik nu een codewoord. Ik heet dus Hercules en dat doe ik met opzet. Ik vertel te exclusieve dingen en ik wil toch mezelf beschermen. Maar ik word vaak geassocieerd met mensen die fanatiek zijn, een rechtse vleugel dus en daar voel ik me helemaal niet toe aangetrokken." Een typisch voorbeeld van zijn vaak onnavolgbare redeneerstijl.

Na beluistering van de Koekoeroe-uitzendingen blijkt de kritiek volledig terecht. Kühles' "conspiracy"-denken blijkt onlosmakelijk verweven met jodenhaat. Hij is werkelijk geobsedeerd door joden. Toen hij iets vertelde over de film "Raiders of the lost arc", moest hij er even retorisch bij vragen: "Die regisseur Spielberg, dat is toch een jood?" En over "de vrijmetselaren" zei hij bijvoorbeeld terloops even dat die "niet altijd joods zijn". Zoals we zullen zien, promootte hij ook allerlei antisemitische schrijvers en organisaties. Kühles droeg zelfs zelfverzonnen antisemitische spreuken voor, zoals: "Jews created love power, because that is what they fear. If you fear them, that is what they love." Kühles liet zich kennen als een irritant betwetertje met onverbeterlijke goeroeneigingen. Want hoewel hij voortdurend zei dat we zelf moeten nadenken, overspoelde hij de luisteraars met "interessante" new age nazi-propaganda.

The real x-files!

De nu 32-jarige Kühles werd begin jaren 90 in de wereld van de samenzweringen en UFO's geïntroduceerd door de Australische journalist David Summers. Summers was toen de "European Bureau Chief" van het internationale 'samenzweringsvakblad' "Nexus", dat naar eigen zeggen 130.000 lezers heeft en ook in Nederland gelezen wordt. In november 1992 gaven zowel Kühles als Summers een lezing op het door henzelf in Amsterdam georganiseerde internationale congres "UFO's and the New World Order". Summers beweerde daar onder meer dat George Bush en Saddam Hoessein in één en hetzelfde complot zaten. "Ernstiger leek mij de bijna totale afwezigheid van training in, of behoefte aan kritisch denken. Men liet zich overbluffen door Kühles en Summers die, getooid met dure pakken en flitsende stropdassen, hun verhalen met veel aplomb brachten", aldus het Skepsis-bestuurslid Molenwijk, die poolshoogte kwam nemen.

Op 2 juni 1993 richtten Summers en Kühles de stichting Contact Network International (CNI) op. Onder die naam organiseerden ze opnieuw een "con-spiracy-conferentie", dit keer geheten "Nexus Alternatives '94". De beide directeuren verzorgden ook radio- en tv-uitzendingen voor de Amsterdamse kabel en gaven het blad "Exposure" uit. CNI bood ook video's, boeken en bladen te koop aan vol geschiedvervalsingen over vrijmetselaren, joden, communisten en ga zo maar door. Daaronder bijvoorbeeld ook het boek "Planned surrender of the world" van Eric Butler. Dat is het hoofd van de fascistische Australian League of Rights. Butler heeft ook titels als "The international Jew" op zijn naam. Begin 1995 vertrok Summers weer naar Australië en werd CNI opgeheven.

Opvolger werd de Frontier Sciences Foundation (FSF). Die stichting geeft het wat bedaardere blad "Frontier 2000" uit. De nieuwe FSF-voorman Herman Hegge nam wat afstand van Summers rechtse ideeën. FSF bleef echter nog wel steeds dezelfde troep als CNI verkopen. Hegge verving Summers ook als Europese uitgever van "Nexus". Ook dat blad leek zich enigszins te distantiëren van extreem-rechts. "I am not right wing, my friends are not right wing and Nexus has no political agenda", schreef de internationale "Nexus"-hoofdredacteur Duncan Roads onlangs in een redactioneel artikel. Hij noemde zich ter verdediging "een informatie-anarchist". Kühles zei met FSF "dieper op de zaken in te willen gaan. Waar het werkelijk om gaat is dat de krachten van het conspiracy-denken worden gebruikt voor maatschappelijke actie."

In 1996 dook Summers weer op in Nederland. Samen met Kühles organiseerde hij de "Nexus Alternatives '96"-conferentie in het Amsterdamse Hotel Krasnapolski. Daarna ging Kühles zijn eigen weg. In 1996 en 1997 organiseerde hij enkele "conspiracy-marathon dagen", met namen als "The real x-files!" en "Beyond the x-files". Hij probeerde her en der zijn ideeën te slijten. Bij het alternatieve lokale radiostation Radio 100 in Amsterdam is hij via een achterdeurtje binnen gekomen en er na enkele maanden via de voordeur weer uitgezet.

De eigen grondwet van de militia-beweging

John Kühles deelt een merkwaardige interesse met de goeroe's van de militia-beweging in de Verenigde Staten. Hij praat voortdurend over zwarte "unmarked" helikopters, bij mensen ingeplante chips, de Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde, over samenzweringen waar in ieder geval de Trilaterale Commissie, de Bilderberg-conferenties, de Council on Foreign Affairs en buitenaardsen bij betrokken zijn.

In zijn eerste uitzending vertelde hij in positieve bewoordingen over de militia-beweging en over de sekte van David Koresh. De leden daarvan hadden zich begin jaren 90 met wapens verschanst op een boerderij in Waco. Kühles vertelt bewonderend dat ze een eigen "grondwet" hadden, "los van de Verenigde Staten". De regering had besloten om de wapens in beslag te nemen. "Maar de wetgevende macht van Amerika kon niet ingrijpen, want ze hadden gigantisch veel wapens om terug te schieten. Toen hebben ze op een gegeven moment besloten massaal in te grijpen. Er werd beweerd dat de meer dan 70 leden van de groep, met vrouwen en kinderen, zichzelf toen in de fik hebben gestoken. Dat is dan wat de wereldpers te horen krijgt. Maar Linda Thompson heeft er een video over gemaakt, "Waco, The Big Lie". Ze wordt de advocaat van de rechtse militia's genoemd, maar zij is de advocaat van iedereen die misbruikt wordt door een bepaalde macht, ongeacht wie dat is."

Met haar ophitsende videoband trekt Thompson in de VS volle zalen. Ze wordt gezien als een van de grote goeroe's van de militia-beweging. Enige tijd na Waco riep ze op tot een militaire coup in Washington. Zelf is ze tussen 1974 en 1978 beroepsmilitair geweest. Thompson stond geprogrammeerd als hoofdattractie op Kühles "Alternatives 94"-conferentie, maar heeft er uit-eindelijk niet gesproken. Kühles heeft wel haar video vertoond op een lokale Amsterdamse tv-zender. Zowel CNI als FSF verspreidden militia-propagandamateriaal.

"Terug naar de oorspronkelijke grondwet", dat is de belangrijkste eis van de militia's. Ze eisen een vernietiging van "de amendementen" die in de loop der tijd aan de Amerikaanse grondwet zijn toegevoegd. Dat wil zeggen dat ze het stemrecht voor vrouwen willen afschaffen en de slavernij voor zwarten willen herinvoeren. Het is met dit patriarchale en racistische eisenpakket niet verbazingwekkend dat de beweging voornamelijk bestaat uit christelijke witte mannen. De militia's beweren dat de vernieuwingen van de grondwet hen zijn opgedrongen door een joodse samenzwering van bankiers. Die zouden gevestigd zijn in Washington en omgeving, volgens hen een "Zionist Occupied Territory". Die joodse bankiers zouden nu via de Verenigde Naties de macht in Amerika willen overnemen. De militia's vormen een volkomen paranoïde beweging, waarin allerlei goeroe's de meest idiote beweringen kunnen doen en nog geloofd worden ook.

Sommige anarchistisch georiënteerde activisten kunnen wel enige sympathie opbrengen voor de militia-beweging met zijn anti-staatsdenken. Het militia-ideaal is echter mijlenver verwijderd van wat de linkse anarchistische beweging traditioneel voor ogen staat. De militia's pleiten weliswaar, net als de linkse anarchisten, voor een zekere kleinschaligheid. Maar democratie is heel wat anders. Bij de militia's is de sheriff een absolute en autoritaire chef.

De zoon van God op visite

Kühles is ook een groot fan van David Icke. Hij heeft hem zelfs thuis te logeren gehad tijdens het "Nexus Alternatives '96"-congres, vertelde hij trots op de radio. In de folder van de conferentie wordt Icke "een moedig man met een doel" genoemd. In zijn beide radio-uitzendingen draaide Kühles bandjes met de lezingen van Icke. Enkele maanden daarvoor had hij al 2 Icke-video's in kringen van Koekoeroe-medewerkers laten circuleren. Daarin zet de zelf-benoemde "zoon van God" zijn new age- en samenzweringstheorieën uiteen aan een grote zaal vol mensen. De lievelingsthema's van Icke zijn "de samenzwering van de joodse kliek", de Nieuwe Wereldorde, de vrijmetselarij, de FBI, Waco, geïmplanteerde microchips, buitenaardsen en wapenbeperking.

In 1994 schreef Icke het boek "The Robots Rebellion". Hele stukken nam hij over uit een eerder verschenen boek, "Behold a Pale Horse" van ex-marine officier William Cooper. Beide boeken zijn te bestellen bij FSF. Cooper is de opper-goeroe van de Christian Patriots Militia en ook een groot fan van de Waco-video van Thompson. Cooper is ook actief in de beweging tegen Indiaanse landrechten en pleit openlijk voor een voortzetting van de genocide van de Indianen. In zijn boek schreef Cooper dat onbetrouwbare en joods uitziende buitenaardsen, "Greys", een grote invloed uitoefenen op een samenzwering van de Trilaterale Commissie, de Bilderberg-groep en de Council on Foreign Relations. Cooper nam in zijn boek ook de volledige tekst op van "De protocollen van de wijzen van Zion". Dat zijn de "notulen" van een verzonnen vergadering waarop joden de overname van de wereld zouden hebben gepland. De nazi's hebben deze protocollen veelvuldig gebruikt bij hun antisemitische propaganda. Om niet vervolgd te worden schreef Cooper er in zijn boek wel bij dat men in plaats van "de joden" "illuminati" moest lezen. De "illuminati" waren een relatief progressieve beweging in het 18e eeuwse Beieren, die door kerk en staat gedwongen werden ondergronds te gaan. Hun ideeën hebben een sterke invloed uitgeoefend op de Franse revolutie.

Cooper heeft Icke kennelijk op een idee gebracht. In zijn boek "The Robots Rebellion" verwijst hij minstens 25 keer naar de "illuminati protocols". Hij meent dat de protocollen echt zijn. "Dat Hitler die kennis voor negatieve doelen aanwendde zegt niets over de kennis zelf", zei hij. "Ik heb geen bewijs gezien dat ze vervalst zijn". Integendeel, "bijna alles dat de protocollen voorspelden is gebeurd of gebeurt nu in deze eeuw... de protocollen zijn bewaarheid. Kijk om je heen." Volgens Icke "is er een mondiale joodse kliek die samenwerkte met niet-joden om de Eerste Wereldoorlog, de Russische revolutie, en de Tweede Wereldoorlog te ontketenen." Een klassiek staaltje nazi-propaganda. Kühles collega Summers heeft op de Amsterdamse lokale radio ook beweerd dat de protocollen echt waren en voerde ze aan als bewijs voor zijn verhalen.

Kühles nam in zijn uitzendingen uitgebreid de ruimte om Icke te verdedigen. "Hij zegt niet dat de joden het hebben gedaan en dat je daarom maar zo moet doen", aldus Kühles. "Icke heeft wél de protocollen genoemd in zijn boek om te laten zien hoe mensen manipuleerbaar zijn. Hij zegt niet: dus is het goed wat er in staat. Hij zegt hoe makkelijk mensen beïnvloed worden door kennis. Maar de media gaan er een andere draai aan geven: hij is een antisemiet. Ja, makkelijk." De leden van de keiharde Britse nazi-gevechtsgroep Combat 18 zijn het niet met Kühles eens. Ze herkennen in Icke wel degelijk een antisemitische bondgenoot. Na afloop van een van zijn bijeenkomsten schreven deze nazi's in hun clubblaadje: "Hij begon te spreken over een grote samenzwering door een groep bankiers, mediabezitters enzovoorts - steeds slim genoeg om niet te noemen wat die allemaal gemeen hebben." Icke's bijeenkomsten zijn precies om die reden in Duitsland en Engeland verstoord door actievoerders van de Anti-Facistische Actie (AFA) en het Earth Liberation Front (ELF).

De geheime kennis van de holocaust-ontkenners

Icke heeft ook gesuggereerd dat die vermeende "joodse kliek" of "broederschap" zelf de holocaust orchestreerde. "Ik ben geen antisemiet", zei hij eens, net als Kühles, "want ik bekritiseer alleen de joodse elite". Maar elders beweerde hij dat het probleem eigenlijk bij alle joden zit. "De denkpatronen van de collectieve joodse geest hebben herhaaldelijk de fysieke realiteit van onderdrukking, vooroordelen en racisme teweeg gebracht, die samenvallen met het patroon - de verwachting - dat geprogrammeerd is in hun psyche. Ze verwachten het, ze creëren het zelf."

Icke vraagt de lezers van zijn boek om de theorieën van de holocaust-ontkenners serieus te nemen. Hij prijst de Fransman Paul Rassinier, de eerste die de holocaust durfde te ontkennen. "Je kan niet, als je geïnteresseerd bent in de waarheid, hem afdoen als een nazi-goedprater", schrijft Icke. Voor meer informatie raadt hij ons het "excellente" antisemitische tijdschrift Spotlight aan, het lijfblad voor iedere holocaust-ontkenner. Dat blad wordt uitgegeven door de fascistische organisatie Liberty Lobby. "Spotlight is een krant in Washington", zei Kühles in de uitzending. "Een aantal journalisten van Spotlight worden holocaust-ontkenners genoemd. Niet alle mensen van Spotlight denken hetzelfde. Maar er zijn een aantal radicale mensen in Spot-light die waarschuwen voor het samenzweringscomplot van de joden. Dus die heb je d'r in zitten. Het zijn er, geloof ik, maar een of twee die dat zeggen. De meerderheid van Spotlight zijn gewoon kritische mensen die vinden dat er iets moet gebeuren met het machtsmisbruik van de elite. Dat zijn geen rechtse mensen."

En voor wie denkt dat Icke's haat zich beperkt tot de joden: in zijn boek raadt hij ons ook aan eens het tijdschrift "On Target" te lezen. Dat wordt uitgegeven door de British League of Rights, een groep die migranten wil weren en een "homogene" samenleving bepleit.

De wijze oude man Lanz von Liebenfels

In zijn eerste Koekoeroe-uitzending onthulde Kühles zijn theorieën over de Tempeliers. Die hebben volgens hem tijdens de Middeleeuwse kruistochten in het Midden-Oosten in oude bibliotheken geheime kennis ontdekt. Die kennis zou betrekking hebben op onder meer de geschiedenis van Atlantis en de bouw van de piramides. De Tempeliers werden daardoor specialisten in geheime kennis, net als Kühles zelf.

In de tweede uitzending ging Kühles opnieuw in op de Tempeliers. Hij draaide een "compilatie van een videoband" afkomstig van "de Tempeliers uit Wenen". Op die band van ruim een uur werd een hele antisemitische en occulte wereldgeschiedenis uit de doeken gedaan. Het was een bijzonder onsamenhangend verhaal. Tienduizenden jaren geleden zou Atlantis ten onder gegaan zijn. De onderlinge strijd tussen de overlevenden zou de verdere loop van de geschiedenis bepaald hebben. Er waren twee "broederschappen": een "Arische" en een "Hebreeuwse", ook wel "de broederschap van de Slang" genoemd. Hun strijd "vond plaats gedurende een ongelooflijk lange periode en bereikte zijn piek tijdens de Tweede Wereldoorlog", aldus de band. Beiden "broederschappen" zouden trouwens op hun beurt weer gemanipuleerd worden door een "buitenaardse broederschap van de Zon". Zo'n 4.000 jaar terug zou de "Hebreeuwse broederschap" het "Arische ras" verslagen hebben. Dat was niet best, want "de Ariërs vormden de zaden voor het vijfde wortelras". Gelukkig was er ook nog de "Arische Grote Witte Broederschap", met zijn "spirituele hiërarchie". Die verstopte zich in Tibet om de resterende "Arische kasten" bij te kunnen staan. Dat was hoog nodig, want ook de "zwarte rassen" rukten op uit het zuiden. Af en toe stuurde de "Grote Witte Broederschap" een spiritueel leider, een "avatar", om het "Arische ras" verder te brengen. Een daarvan was Christus.

Maar ondertussen bloeide de "Hebreeuwse broederschap". En die wisten via hun toverkunsten dat Christus eraan kwam en dat hun macht dan zou afnemen. Ze werkten hem daarom op alle manieren tegen. Christus zou door de joden vermoord zijn en ook zijn ideeën zouden door de joden in de bijbel verdraaid zijn. Alle "Arische kennis" zou zo stelselmatig onderdrukt zijn in de geschiedenis. Totdat aan het begin van deze eeuw de "nieuwe tempelier" Jörg Lanz von Liebenfels deze verborgen kennis weer boven water haal-de. Hij zou daarmee de held van de geschiedenis zijn. Lanz von Liebenfels kondigde aan dat er nu snel een "nieuwe en laatste avatar" zou komen. Dit keer in een collectieve vorm en met deze "groepsavatar zou het tijdperk van Aquarius" beginnen, de new age. Lanz von Liebenfels vertelde zijn bevindingen aan Hitler. Volgens de band geraakte die daarvan in een droomwereld en ontketende daarna een rassenoorlog. Einde verhaal.

De Oostenrijker Lanz von Liebenfels heeft werkelijk bestaan. Hij overleed in 1954. Hij heeft inderdaad Hitler beïnvloed met zijn occulte antisemitisme. En dat is meteen het enige dat klopt van deze band van zijn fanclub. Lanz von Liebenfels was een extreem-seksistische katholieke monnik. Hij was op-richter van de sekte Nieuwe Orde der Tempelieren. Hij verkondigde dat de mensheid oorspronkelijk in twee soorten uiteen viel: "helden" en "aapmensen". De "helden" zouden blond, atletisch en slim zijn, "zoals bijvoorbeeld de Ariërs". De anderen waren wreed, hebberig en dom, "zoals de joden". Door "de rasvermenging" zou de mensheid nu niet meer "zuiver" zijn. Slechts wanneer alle andere "rassen" uitgeroeid zouden worden, konden de "Ariërs" weer zuiver worden. Alle leden van het "Arische ras" zouden dan samen een soort collectieve Christus worden. Lanz von Liebenfels doopte zijn ideeëngoed "ariosofie". Het hakenkruis was zijn symbool. Begin jaren 20 pleitte hij voor de herinvoering van de slavernij en voor "een uitroeiingsoorlog" tegen Rusland. Die kostte later aan 23 miljoen Russen het leven. "De socialistisch-bolsjewistische oermensenrassen willen klassenstrijd, maar zullen de rassenstrijd krijgen, rassenstrijd van onze kant tot op het castratiemes", had Lanz von Liebenfels geschreven. Veel van de leden van zijn sekte werden later officier bij de SS.

Op de verder Engelstalige band zijn kleine stukjes Duits te horen. Uit onderzoek van kritische new age-watchers van de organisatie SIMPOS bleek dat de Duitstalige stem die van de Oostenrijkse wetenschapper Wilfried Daim is. Daim schreef al in de jaren 50 het boek "Der Mann, der Hitler die Ideen gab" en maakte enige tijd geleden voor de Oostenrijkse tv een kritische documentaire over Lanz von Liebenfels met de ironische titel "Mein Krampf". Op de band van Kühles wordt gesuggereerd dat de Engelse stem Daim vertaalt, maar dat geldt steeds alleen voor de eerste zin. Daarna gaat de vertaling over op racistische onzin. Schandalig hoe een gerespecteerde anti-fascistische wetenschapper door nazi's voor hun karretje gespannen wordt.

Nationaal-socialistische UFO's

Wat zijn dat voor mensen die vervalste banden maken waarop de misschien wel ergste occulte rassenhater van de eeuw tot grote held wordt uitgeroepen? Er bestaat een wereldwijd occult conspiratief milieu waarin tientallen groepen actief zijn die producent van de band zouden kunnen zijn. De band is waarschijnlijk afkomstig van de kleine Oostenrijkse organisatie Tempelhofgesellschaft die werd opgericht door de neo-nazi's Ralf Ettl en Norbert Ratthofer. De leden van deze "Gesellschaft" beweren ononderbroken in de tra-ditie van de Tempelieren te staan, net als Lanz von Liebenfels zelf. Ze be-wonderen hem om zijn rassenleer en gaan bijzonder prat op zijn invloed op het nazisme.

De Tempelhofgesellschaft bracht ook meerdere nazi-UFO video's uit waarin beweerd wordt dat het Derde Rijk zich nog niet heeft overgegeven en dat Hitler per duikboot naar Antarctica is gevlucht. De nazi's zouden nu beschikken over een vloot onoverwinnelijke hoogtechnologische UFO's. In de video "UFO - het Derde Rijk slaat terug?" wordt gesuggereerd dat de nazi's hun vermeende hoogstaande kennis te danken hebben aan de verborgen kennis van de oude Babyloniërs. Volgens de ideeën van de Tempelhofgesellschaft waren dat de "Ariërs" die door de "Hebreeuwse broederschap" verslagen werden. In deze video beweren Ettl en Ratthofer onder meer dat de oude Babyloniërs ook al het hakenkruis hanteerden als hun symbool. De kijker wordt door de video letterlijk overspoeld met hakenkruizen. In 1996 schreef de redactie van Duitslands grootste new age-blad en -distributiecentrum "Esotera" dat ze niets meer met deze videoband van doen wilden hebben vanwege het nazi-karakter ervan. Daarna werd men overspoeld door boze brieven die beweerden dat de joodse wereldsamenzwering opnieuw gezegevierd had. Kühles heeft veel minder problemen met het nazi-karakter van de film. Zijn organisatie CNI had zelfs het copyright op de Engelse vertaling van deze video. Kühles vertoonde de film onder meer op zijn "conspiracy"-dagen en leende hem uit aan Koekoeroe Reedio zonder iets over de achtergronden ervan te vertellen.

Kühles gelooft werkelijk in de "verborgen kennis" van de Tempelhofgesellschaft, zo blijkt uit een interview met de Groene Amsterdammer. Hij vertelde daarin dat Adamski, een Amerikaan die al in de jaren 50 beweerde ontvoerd te zijn door buitenaardsen, "de Venusianen beschreef als blonde blauwogige wezens met een Duits accent wier voeten onder meer swastika-sporen achterlieten. Ik kan echter maar moeilijk geloven dat het dan echt om buitenaardsen gaat. Eerder denk ik dan aan het nieuwe ras dat de nazi's hebben willen kweken in Neuschwabenland bij Antarctica. Kijk, het is algemeen bekend dat een groep belangrijke nazi's aan het einde van de oorlog met 100 onderzeeboten onder andere naar de Zuidpool is afgereisd en daar allerlei proefnemingen begon. Dus wees alert voor die zogenaamde Marsmannetjes of Venusianen en sluit niets uit."

"Algemeen bekend" zijn deze "theorieën" alleen in kringen van rabiate nazi's. Het was de pas onlangs overleden Oostenrijkse ex-SS-er en SD-er Wilhelm Landig die deze waanzin oorspronkelijk de wereld inbracht. Landig streed al sinds 1920 aan de zijde van Hitler. Hij schreef na de Tweede Wereldoorlog 3 boeken over nazi-UFO's en hun mythische "Arische VRIL-kracht". Landig beweerde zelf in de geheime SS-UFO fabrieken gewerkt te hebben. De nazi's zouden volgens hem nu terugkomen en de joden alsnog "opruimen". Ze zouden dan een "vierde rijk" stichten en een "Arische renaissance" doen opbloeien. Landig was begin jaren 90 betrokken bij de Tempelhofgesellschaft.

De twee belangrijkste navolgers van Landig zijn Miguel Serrano, het hoofd van de Chileense nazi-beweging, en Ernst Zündel, Canada's meest vooraanstaande nazi. Beiden produceren een voortdurende stroom van nazi-UFO-nieuws. Overigens is de UFO-scene vanaf het begin onder grote invloed van extreem-rechts geweest. De eerder genoemde Adamski bracht de UFO-scene in de jaren 50 in een grote stroomversnelling met verhalen over zijn UFO-ontvoering. Hij werd in mei 1959 zelfs door koningin Juliana op het paleis ontvangen. Adamski gaf in die tijd samen met William Pelley een veel-gelezen UFO-blad uit. Pelley en Adamski kenden elkaar al sinds de jaren 30, toen Pelley nog leider was van Amerika's grootste nazi-organisatie Silver Legion.

Een religieuze dekmantel

Antisemitisme neemt vele vormen aan, die historisch gezien veelal naast elkaar bestaan hebben. Sinds de elfde eeuw is het anti-semitisme in Europa nooit weggeweest. Rond die tijd begon de kerk anti-judaïstische wetten uit te vaardigen. Joden werden van allerlei zaken uitgesloten. De maatregelen werden gerechtvaardigd met antisemitische mythen. De joden zouden bijvoorbeeld over satanische toverkrachten beschikken en Christus vermoord hebben. Beide beweringen worden ook op de band van Kühles voor waar aangenomen. Het dieptepunt in het christelijke antisemitisme vormde de Inquisitie.

Vanaf de achttiende eeuw hielpen reactionaire kerkelijke kringen nieuwe vormen van antisemitisme de wereld in. Mythische verhalen deden de ronde over de vermeende financiële macht van "de joden" of over een "joodse samenzwering" om de politieke macht over te nemen. Zulke samenzweringsideeën zijn historisch gezien altijd onverbrekelijk verbonden geweest met anti-semitisme. Ook deze ideologie komen we weer voortdurend tegen bij Kühles en zijn vrienden. Eeuwenlang leefden joden in grote delen van Europa in voortdurende angst voor pogroms door mensen die deze verhalen ge-loofden. Eind vorig eeuw werden de samenzweringsideeën overgenomen door nationalistische kringen. De joden werden tot gezamenlijke vijand gemaakt om de nationale eenheid dichterbij te kunnen brengen. Weer later zouden de nazi's deze ideologie perfectioneren.

Halverwege de negentiende eeuw kwam daarnaast het racistische antisemitisme opzetten. Joden zouden van een ander, inferieur "ras" zijn. Wetenschappers werden ingeschakeld om dat 'objectief' vast te stellen. Vanuit al deze antisemitische ideologieën tezamen werd de holocaust gerechtvaardigd, de fabrieksmatige vernietiging van ruim 6 miljoen joden. De nazi's beschikten overigens niet over één samenhangende antisemitische ideologie. Ze maakten al naar gelang hun propagandabehoeften ook dankbaar gebruik van de vele uiteenlopende antisemitische occulte ideeën die begin deze eeuw in Duitsland de ronde deden. Die waren meestal afkomstig van allerlei rechtse stromingen, zoals de antroposofie en de theosofie. De sofen zelf werden overigens na de machtsovername door Hitler snel buitenspel gezet en soms zelfs vermoord. Concurrentie kon de Führer missen als kiespijn.

Na de Tweede Wereldoorlog en de holocaust verdwenen de christelijke en racistische varianten van het antisemitisme wat naar de achtergrond. De economische en samenzweringsideeën zijn gebleven. Antisemitisme en nazi-propaganda werd in veel landen strafbaar gesteld. 'Moderne' antisemieten ontkennen daarom steevast zelf antisemitisch te zijn. Dat is wellicht het grootste verschil met hun vooroorlogse voorgangers, die er nog ronduit voor uit mochten komen. Velen distantiëren zich precies daarom tegenwoordig ook van het 'ouderwetse' racistische anti-semitisme. Om toch antisemitische propaganda te kunnen maken kozen veel groeperingen een religieuze dekmantel. De Tempelhofgesellschaft is er zo een. Populaire thema's die veel mensen trekken, zoals UFO's en new age, vormen ook een prachtige dekmantel voor deze groepen. Ze bieden de gelegenheid om in boeken en video's relativerend over de misdaden van de nazi's te praten of de holocaust in twijfel te trekken. Dat is de belangrijkste reden dat een flink aantal van de belangrijkste naoorlogse nazi-voormannen zich bezig houdt met in wezen onserieuze thema's als UFO's en new age. Toch wordt er heel af en toe door Justitie ingegrepen. Daarom wordt op Kühles band de relatief onbekende Lanz von Liebenfels, Hitlers occulte ideologische vader, tot held gemaakt en niet Hitler zelf. De luisteraar mag zelf de voor de hand liggende conclusie trekken. Dit type nazi-propaganda wordt actief verspreid door mensen als Kühles.

Het MAI-verdrag als samenzwering

Kühles was bij de Reedio terecht gekomen via de campagne tegen het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI). Hij kwam voor het eerst langs op een anti-MAI bijeenkomst in het Leidse info- en actiecentrum EuroDusnie. "Kühles praatte veel over het MAI en de Bilderberg-groep", herinnerde een Koekoeroe-medewerker zich later. "Hij wilde een "conspiracy"-dag organiseren bij ons in EuroDusnie. Daar hebben we het in de EuroDusnie-groep uitgebreid over gehad. Maar we hebben zijn voorstel nooit serieus in beraad genomen. We wisten niet eens wie hij was en wat hij wilde. Ik heb daarna een uitgebreid gesprek met hem gehad en we hebben eens bij andere linkse radio's geïnformeerd, maar vrijwel niemand kende hem. Om te weten te ko-men wat hij zoal vond hebben we toen besloten hem een paar gastuitzendingen op de Reedio te laten maken."

Begin 1998, toen de campagne tegen het MAI nog maar net van start was, klopten er trouwens bijna wekelijks 'samenzweringsdeskundigen' aan bij het campagnesecretariaat. De vage a-politieke en vooral langdradige zeurverhalen van de 'deskundigen' wekten al snel irritatie. Het idee dat er achter de schermen over een belangrijk mondiaal verdrag onderhandeld werd, sprak kennelijk erg tot de verbeelding van dit soort mensen. Hun aandacht werd wellicht op het MAI gevestigd door het vakblad van de 'samenzweringsdeskundigen' "Nexus", dat in het april-mei nummer van 1998 een artikel publiceerde over het MAI, geschreven door de Amsterdamse organisatie Corporate Europe Observatory (CEO).

Ook bij het internationale anti-MAI seminar "globalisering en verzet" in augustus 1998 in Genève wilden 'samenzweringsdeskundigen' hun zegje doen. Ze stelden voor een workshop te houden over "the secret society". De organisatoren zagen dat niet zitten. Later werd besloten de workshop alsnog door te laten gaan, om dan via een discussie daarover tot een gezamenlijk standpunt tegen samenzweringswaan te komen. De workshop bleek te bestaan uit het voorlezen van passages uit een boek van de Duitse 'samenzweringsdeskundige' Jan van Helsing. Zijn boeken zijn sinds kort in Duitsland verboden wegens anti-semitisme. Er waren er echter al honderdduizenden van verkocht. Volgens kritische new age watchers in Duitsland zijn veel new agers vatbaar voor samenzweringsideeën die 'uitleggen' dat meditaties voor een betere wereld niet werken, omdat occulte "joodse samenzweringen" tegenwerken. Alle thema's uit Helsings boeken komen overigens terug in de Kühles' radio-uitzendingen.

De verborgen geheimen van Hollywood

Kühles gelooft in het bestaan van vele "geheime genootschappen die allemaal hetzelfde doel hebben. Ze willen de komende jaren een complete chaos creëeren om daarna orde te kunnen scheppen, een nieuwe wereldorde. Als er in 2000 een computerchaos is wereldwijd, en de Euro-invoering gaat niet gemakkelijk, wat dacht je van al die automaten die aangepast moeten worden en wat gewoon enorm veel geld kost, en nog veel meer problemen met de toekomst, en dan heb je een chaos en dan heb je misschien dat er noodwetten doorgedrukt worden. Dus ik kan me voorstellen dat als Europese wetgeving in de toekomst wordt aangepast ten behoeve van een paar mensen die het handig vinden om mensen te zeggen het moest helaas want we zitten in een crisis." Volgens Kühles krijgen we dan allemaal verplicht een chip ingepland. De buitenaardsen willen hun macht namelijk verder vergroten. "Stel je voor dat er in het jaar 2000 de mededeling komt dat de buitenaardsen bestaan. Dat is een scenario dat vele geheime genootschappen voorbereiden, volgens mijn bronnen. Dus dat mensen een zo enorme schok krijgen..." Nu al zie je volgens hem met de invoering van het MAI-verdrag en de WTO dat de buitenaardsen veel invloed hebben. Dat het allemaal in 2000 gaat gebeuren heeft hij ontdekt via numerologie, een occulte manier om via cijfercodes de toekomst te voorspellen. De activisten van de anti-MAI campagne moeten zich maar in speelhallen gaan bekwamen in het neerhalen van UFO's, willen ze straks nog enige kans maken in de strijd.

Een belangrijke bron van informatie voor Kühles en andere 'deskundigen' zijn de speelfilms uit Hollywood. Urenlang speuren ze in de science fiction-films van regisseurs als Spielberg en Kubrick naar verborgen boodschappen. "De vele science fiction-films die met name de laatste 10 jaar over dit onderwerp vertoond zijn, hebben het doel om de mensheid voor te bereiden op een andere werkelijkheid", aldus Summers, daarbij doelend op vermeende afspraken tussen de Amerikaanse regering en de buitenaardsen. Kühles zei steeds dat de luisteraars hem niet moesten geloven, maar zijn "theorieën" zelf maar eens moesten nagaan. "Samenzweringstheorieën" is echter een veel te wetenschappelijke benaming voor het onsamenhangende zooitje mythen en sprookjes dat hij naar buiten brengt. Maar zelfs het woord mythen is nog te positief. Alle volkeren houden er mythen op na die functioneel zijn en volstrekt goedaardig. In het geval van Kühles en zijn kameraden is het misschien beter om van samenzweringswaanzin te spreken. "Kühles zegt altijd dat je kritisch moet blijven denken. Maar hij is zelf totaal niet kritisch. Er hoeft maar ergens het stempel "geheim" op te staan en hij gelooft het al. Hij stipt steeds van alles aan en ik kan hem vaak niet eens volgen", aldus de Koekoeroe-medewerker.

Kühles ziet zichzelf als een gewone jongen, die plotseling geheime kennis op het spoor komt. Die hij met alle macht moet verspreiden. Hij wordt zo de held van zijn eigen spannende jongensboek. Een jongensboek, want in het wereldje van de 'samenzweringsdeskundigen' kom je niet veel vrouwen tegen.

Niet links en niet rechts?

"Er zijn ontdekkingen gedaan die de hele wereldgeschiedenis op zijn kop zetten", werd Kühles niet moe te herhalen. Daarmee geeft hij een bijzonder rake omschrijving van de rechtse kern van de samenzweringswaanzin. 'Samenzweringsdeskundigen' proberen steeds weer aan te tonen dat de wereldgeschiedenis uitsluitend gemaakt wordt door de elite. Elke vorm van verzet van onderop zou ook betaald of georganiseerd zijn vanuit de onaantastbare elite. De Russische revolutie zou bijvoorbeeld betaald zijn door de joodse bankiers. En volgens vergelijkbare ideeën zouden bijvoorbeeld de Duitse RAF en de Italiaanse Rode Brigaden door geheime diensten georganiseerd zijn. De leden van deze inmiddels opgeheven organisaties hebben er alles aan gedaan om te laten zien dat dat volledige onzin is. Op het spel staat immers het geloof dat een autonoom verzet van onderop mogelijk is. Op een impliciete manier verspreiden 'samenzweringsdeskundigen' namelijk de boodschap dat elke vorm van verzet verdacht is. Kühles zegt daarom ook dat men "zich beter nergens bij aan kan sluiten. Linkse en rechtse groeperingen zeggen toch allemaal hetzelfde". Maar de geschiedenis wordt wel de-gelijk bepaald in de strijd tussen links en rechts, tussen progressieve en reactionaire krachten, tussen vrouwen en mannen, en ga zo maar door. Het is belangrijk om te weten dat er mondiale elite-organisaties zijn waar multinationale bedrijven, banken en staten vertegenwoordigd zijn en waar grootschalige plannen gemaakt worden. Maar dat zijn zeker geen samenzweringen van waaruit alle organisaties, bewegingen en mensen bestuurd worden als trekpoppen, of als robots, zoals Icke meent.

'Samenzweringsdeskundigen' vervalsen ook steevast de oorzaken van maatschappelijke problemen. Kühles heeft bijvoorbeeld veel kritiek op het kapitalisme. Sommigen zien daarin een bewijs voor zijn linkse sympathieën. Maar ook extreem-rechts heeft altijd wel kritiek geleverd op het kapitalisme. Daar hanteert men echter geen linkse analyse. Extreem-rechtsen bekritiseren traditioneel vrijwel uitsluitend het speculatiekapitaal, waarvan gezegd wordt dat het in handen van "de samenzwerende joden" zou zijn. De uitbuiting van de arbeidersklasse speelt in hun 'analyse' nauwelijks een rol. Het verzet van werkende mensen evenmin. En voor een concrete verklaring van de economische globalisering of de flexibilisering van de arbeid hoef je ook niet bij Kühles aan te kloppen. Aanknopingspunten voor een dagelijkse linkse strijd geven Kühles stompzinnige verhalen vanzelfsprekend niet. Wat te denken van de bewering op Kühles band dat geheime diensten, moderne bureaucratieën en racisme nog uit de tijd van Atlantis stammen? Het zijn in werkelijkheid fenomenen die de laatste eeuwen ontstaan zijn in een historische samenhang met het kolonialisme en kapitalisme.

Kühles' simpele modellen kunnen ons geen uitweg bieden uit de linkse crisis en richtingloosheid. Toch kunnen ze voor sommige linksen aantrekkelijk zijn, juist omdat ze wijzen naar één duidelijke zondebok, de financiële elite, en onszelf verder buiten schot laten. Wanneer 'samenzweringsdeskundigen' een gewillig oor bij links vinden, komt dat wellicht ook door het gebrek aan discussie en analyse. Steeds meer geeft links alleen op journalistieke wijze informatie over wat er allemaal mis is in de wereld, zonder er een samenhang in aan te brengen, zonder een politieke of historische analyse. Kühles springt daar handig op in. Hij brengt alles op simpele wijze met elkaar in verbinding. Met zijn extreem-rechtse ideologie erkent hij veel misstanden, maar laat tegelijk stevig doorschemeren dat verzet daartegen eigenlijk onzinnig is.

We zijn er nog!

De twee proefuitzendingen maakten overduidelijk dat Kühles een antisemiet is. Hij plaatst zich met zijn new age nazi-ideologie in een lange extreem-rechtse traditie. Kühles is daarmee objectief een tegenstander van links, onafhankelijk van wat hij zelf mag beweren. Het materiaal dat hij verspreidt wordt gemaakt door neo-nazi's met als bedoeling joden te bedreigen, vanuit een idee van strijd tegen joden. De UFO-video van CNI, bijvoorbeeld, lijkt op het eerste gezicht misschien onschuldig. Maar de nazi's willen ermee tegen joden zeggen: pas maar op, wij zijn er nog! "Hercules beroept zich onder meer op extreem-rechts en antisemitisch bronnenmateriaal, en heeft zelfs opnames van extreem-rechtse en antisemitische groepen rechtstreeks op de radio uitgezonden. Dit is voor ons meer dan voldoende reden om Hercules niet meer uit te nodigen voor een gastprogramma", gaven de medewerkers van Koekoeroe te kennen.

Bronnen:

Terug