De Fabel van de illegaal 33, februari/maart 1999

Auteur: Geen mens is illegaal


Landelijk comité "Geen mens is illegaal" opgericht

Op 5 januari 1999 heeft een breed verband van organisaties het landelijke comité "Geen mens is illegaal" opgericht. De Fabel van de illegaal was een van de initiatiefnemers. Hieronder de uitnodiging van het comité aan andere organisaties om ook deel te nemen.

"Geen mens is illegaal" heeft twee algemene uitgangspunten. Ten eerste streeft het comité naar een verblijfsvergunning voor iedereen die kan aantonen dat hij of zij vóór de invoering van de Koppelingswet in Nederland een bestaan had opgebouwd. Daarnaast zal het comité zich gaan inzetten voor de afschaffing van de Koppelingswet.

De Koppelingswet is op 1 juli 1998 in werking getreden en is in strijd met diverse internationale mensenrechtenverdragen. De wet vormt het sluitstuk van een hele reeks maatregelen die erop gericht zijn om mensen zonder verblijfsvergunning zoveel mogelijk van het maatschappelijk leven uit te sluiten. Velen van hen zijn hier echter al jaren en hebben een grote bijdrage geleverd aan de economie. Ze stonden in het bevolkingsregister en hadden een sofi-nummer. De rechten die ze hadden opgebouwd, zijn hen ontnomen met de invoering van de Koppelingswet. De gevolgen daarvan worden nu meer en meer duidelijk. Hele groepen mensen raken veroordeeld tot een onleefbaar en rechteloos bestaan, zonder inkomen, huisvesting, verzekering, enzovoorts. De gemeentebesturen van een aantal grote steden hebben hierover al bij politiek Den Haag aan de bel getrokken.

Zelforganisaties

De afgelopen jaren hebben mensen zonder verblijfspapieren een aantal zelforganisaties opgericht om voor hun belangen op te komen. Het aantal protesten tegen de uitsluiting is sindsdien langzaam toegenomen. In samenwerking met andere solidaire organisaties zijn onder meer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam demonstraties en picket-lines georganiseerd. In mei 1998 overhandigden actievoerders aan de Tweede Kamer een verklaring, die was ondertekend door ruim 130 advocaten en meer dan 300 organisaties, waaronder de FNV en de gemeentebesturen van Leiden en Groningen, veel kerkelijke organisaties en ook werkgevers in de tuinbouw.

De nadruk bij de acties lag tot nu toe op de zogenaamde "witte illegalen", mensen die in het bezit zijn van een sofi-nummer en die kunnen aantonen hier zes jaar "wit" te hebben gewerkt. Speciaal voor deze groep had de overheid de zesjaarsregeling ingevoerd. Slechts weinig mensen hadden daar wat aan, omdat de eisen voor legalisering die erin genoemd werden, in de praktijk vrijwel onhaalbaar waren. In december 1998 gingen daarom 133 "witte illegalen" in de Agneskerk in Den Haag in hongerstaking om alsnog hun recht te halen.

De strijd gaat door

Op 1 februari bleek dat slechts 13 van de ex-hongerstakers van staatssecretaris Cohen een verblijfsvergunning krijgen. Het is duidelijk dat de strijd voor legalisering door zal gaan. Dat geldt voor de afgewezen ex-hongerstakers en voor alle andere mensen zonder papieren. Vrouwen zullen daarbij zeker een belangrijke rol spelen. Veel vrouwen zonder verblijfsvergunning hebben immers nauwelijks de mogelijkheid gehad om 'wit' te werken. Anderen hadden ooit een afhankelijke verblijfsvergunning, maar zijn gescheiden.

De hongerstaking en de acties eromheen hebben de situatie van de slachtoffers van de Koppelingswet nog eens extra onder de aandacht gebracht. Dat maakte ontzettend veel solidariteit los. Er is ook wat gaan schuiven in de politiek, al komt dat bij stemmingen in de Tweede Kamer nog niet direct tot uiting. De grenzen van wat in de politiek "reëel" wordt genoemd, liggen gelukkig niet zo vast als soms wel wordt gedacht. Het comité "Geen mens is illegaal" wil die grenzen verder oprekken en de druk opvoeren door het draagvlak van de protesten te verbreden. Demonstraties en andere acties liggen in de planning. Ook zullen hongerstakings- en andere acties van groepen mensen zonder papieren waar mogelijk ondersteund worden. Het comité roept alle organisaties die de twee bovenaan genoemde uitgangspunten kunnen onderschrijven, op om zich aan te sluiten bij "Geen mens is illegaal". Financiële bijdragen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom.

Voor meer informatie kan je bij De Fabel terecht. De andere initiatiefnemers van "Geen mens is illegaal" zijn: Vereniging van vrouwen uit Turkije in Amsterdam (ATKB), Amsterdam Anders, Marokkaanse arbeiders zonder papieren (COMV), Federatie van Democratische Arbeidersverenigingen in Nederland (DIDF), Vereniging van mensen zonder verblijfsvergunning Elsabr, Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN), Nederland Bekent Kleur, Turkse arbeiders zonder verblijfsvergunning (OIB), Participating Refugees In Multicultural Europe (PRIME) en de Socialistische Arbeiderspartij (SAP).

Terug