De Fabel van de illegaal 33, februari/maart 1999

Auteur: Gerrit de Wit


CD-ronselaars uit Leiden verjaagd

Op 18 januari verjoegen 15 anti-fascisten twee CD-aanhangers die samen met voormalig CD-raadslid D. Meijer handtekeningen aan het ronselen waren. De kring Leiden van de CD had 30 handtekeningen nodig om te kunnen deelnemen aan de Provinciale Staten-verkiezingen op 3 maart.

Meijer was met zijn kornuiten naar het daklozencentrum De Bakkerij gegaan. Daklozen werden voor 25 gulden overgehaald om in het stadhuis hun handtekening te komen zetten. De anti-fascisten wilden de ronselpraktijken verhinderen en gaven de twee CD-ers enkele klappen. De ene was waarschijnlijk M. van Mil, een 32-jarige Delftenaar. De andere was de 25-jarige E. Polman. Die vluchtte daarop het stadhuis in, achterna gezeten door de anti-fascisten. Hij sprong over de informatiebalie van het stadhuis en zocht dekking achter de rug van de portier. Na een korte schermutseling verspreidde de anti-fascisten zich door de stad. Niemand werd aangehouden. Polman verklaarde later van CD-leider H. Janmaat 50 gulden te krijgen voor elke handtekening die hij binnenbracht. Janmaat zou ook oud-CP'86-voorzitter Stewart Mordaunt betalen voor handtekeningen.

Buitenlanderhaat

Een dag later werd bij de De Bakkerij een verklaring verspreid waarin het kopen van handtekeningen door de CD werd bekritiseerd. "Deze partij maakt zich onder andere schuldig aan het aanzetten tot buitenlanderhaat en etnische conflicten." Extra schrijnend was dan ook dat zich onder de geronselde daklozen migranten bevonden. "In verschillende Europese steden waar extreem-rechtse partijen veel stemmen binnenslepen, ziet het er voor dak- en thuislozen niet rooskleurig uit. Ze worden simpelweg geweerd uit de stad. Extreem-rechts wil de financiële middelen van inloop- en slaaphuizen direct afschaffen. De fascisten maken op sluwe wijze misbruik van mensen in benarde situaties." De verklaring was niet ondertekend.

Op dezelfde dag sprak Meijer op TV-West schande over de actie. Hij beschuldigde SP-raadslid D. van Vugt ervan de groep actievoerders te hebben opgeroepen. Van Vugt zou vlak voor de schermutselingen tegen de CD-ers zijn ongenoegen hebben geuit over het ronselen. De SP-er ontkent alle betrokkenheid.

De CD-er Polman dreigde in dezelfde tv-uitzending "vuur met vuur te zullen bestrijden". Deze beruchte neo-nazi werd in 1994 lid van de inmiddels verboden CP'86 en het Actiefront Nationale Socialisten (ANS). Tijdens een gezamenlijke demonstratie van het ANS en de CP'86 in november 1994 werd Polman gearresteerd. Hij stelde zich in 1995 kandidaat voor de CP'86 bij de Statenverkiezingen in Zuid-Holland. In april van dat jaar probeerde Polman in Rotterdam een "negerjacht" te organiseren. Hij wilde zo Hitlers 160-de verjaardag vieren. Polman was ook lid van de ordedienst tijdens extreem-rechtse demonstraties in Zwolle en Leerdam begin 1996.

Wapens

Eind 1996 had Polman een groepje jongens om zich heen verzameld, waarop hij een erg ongezonde invloed had. Een aantal van hen ging zich te buiten aan anti-semitische en racistische kladacties, vernielingen en mishandelingen. Op 2 november maakten zij in Rotterdam na een CP'86-congres onder leiding van Polman jacht op 3 passerende Ethiopische asielzoekers. Een week later schopten ze een Hindoestaanse Hagenaar in elkaar na een bijeenkomst van de Nederlandse Volks Unie (NVU) in Schiedam.

In maart vorig jaar was Polman samen met andere ANS-ers te vinden bij een extreem-rechtse demonstratie in Brussel. Op de terugweg naar Nederland werden ze door de politie gecontroleerd. Bij het nakijken van de auto werden honkbalknuppels, traangas en messen aangetroffen. Alle 9 inzittenden werden gearresteerd, waaronder Polman.

Kamervragen

Ook in 1998 kocht Meijer handtekeningen van daklozen. Toen ging het om deelname aan de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen. Hij gaf 50 gulden per handtekening. Veel raadsleden spraken er destijds schande van. Het kwam zelfs tot vragen in de Tweede Kamer. Daar heeft men tot op heden nog geen stappen ondernomen tegen het ronselen van handtekeningen.


Wie doet mee met de CD?

De CD doet bij de komende Statenverkiezingen mee in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. Lijsttrekker voor Zuid-Holland is G.F. Rieff uit Rotterdam. Meijer staat genoteerd als kandidaat nummer zes. Lijstduwer is H. Janmaat. Onder de mensen die een handtekening voor de CD hebben gezet in de kring Leiden, staan er 10 ingeschreven op de Oude Rijn 44, het adres van daklozencentrum "De Bakkerij". Een andere ondertekenaar is M.D. van Tongeren, assistente van voormalig Leids CD-raadslid en potloodventer F. Hoogeveen. Tongeren stelde zich in 1995 in Den Bosch kandidaat voor het Nederlands Blok bij de raads- en Statenverkiezingen. Enkele van de andere ondertekenaars hebben al eerder hun handtekening voor de CD gezet. Dat was bij de raads- en Kamerverkiezingen in 1998.

Terug