De Fabel van de illegaal 33, februari/maart 1999

Auteur: Gerrit de Wit


Groenen-raadslid wil Hollandse cultuur redden

Het Leidse raadslid Margje Vlasveld van Leiden Weer Gezellig/De Groenen draagt het milieu onmiskenbaar een warm hart toe. Maar in haar ecologisch enthousiasme maakt ze regelmatig dubieuze nationalistische opmerkingen.

Eind januari vroeg Vlasveld zich in de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening af "of het wel slim is als er nog een moskee in de wijk Leiden-Noord komt". Want "straks is het een wijk met allemaal moslims, waar iedereen gesluierd over straat loopt. Waarom kan de nieuwe moskee niet naar Leiden Zuid-West?" Vlasveld woont sinds enige tijd zelf in Leiden-Noord. Een Leidsch Dagblad-columnist draaide de boel satirisch om: "Kan deze mevrouw niet ergens anders heen?"

Hollandse gerechten

Sinds enige tijd is er in de Slaaghwijk het multicultureel restaurant "Lokaal van Verre". Daar volgen werkloze migranten een opleiding tot kok. Het project wordt door de gemeente ondersteund. Vlasveld pleitte begin november 1998 voor een "Lokaal van Hier", een restaurant waar Leidenaren zouden kunnen genieten van ouderwetse Hollandse gerechten. "Overal in de stad kun je Mexicaans, Frans, Spaans, Chinees en Italiaans eten. Maar echte Hollandse gerechten zijn nergens meer te krijgen", meende Vlasveld. GroenLinks-wethouder Jan Laurier reageerde geërgerd: "Ik maak bezwaar tegen uw opvatting dat de Hollandse cultuur in de verdrukking komt."

Op 28 oktober 1997 zei Vlasveld In een raadsdiscussie over ecologie en woningnood dat "Nederland ontzettend vol is en vooral Leiden is vol". Ze vroeg zich af of alle mensen die een huis nodig hebben, dat huis hier moeten hebben. En hoewel ze er ook op wees dat vluchtelingen recht op een huis hebben, beweerde ze "dat er een heleboel plekken in Nederland en op de rest van de wereld zijn, waar nog ruimte is om huizen te bouwen." Het toenmalige CD-raadslid Daan Meijer constateerde dat Vlasveld dezelfde bewoordingen gebruikte als de CD.

Terug