De Fabel van de illegaal 33, februari/maart 1999

Auteur: Ellen de Waard


(Boekrecensie)

De rechteloosheid van illegale prostituées

Volgens het Engelstalige boek "I never thought this would happen to me" werken in Nederland zo'n 25 tot 30.000 mensen in de prostitutie. Velen worden daar door vrouwenhandelaars toe gedwongen. Ze bevinden zich in een compleet rechteloze situatie door fysieke dwang, schulden, belabberde arbeidsomstandigheden, onwetendheid en illegaliteit.

Sinds het begin van deze eeuw geldt er in Nederland een bordeelverbod. In de praktijk echter wordt prostitutie en de exploitatie daarvan gedoogd. Van regelgeving is nauwelijks sprake. De opheffing van dit bordeelverbod staat op stapel. Sex-exploitanten en prostituées zullen dan beschouwd worden als werkgevers en werknemers die zich aan regels moeten houden. Zo moet het werk uit de schimmige en vaak criminele sfeer komen.

Gemeenten hebben kunnen tot op zekere hoogte zelf bepalen tot hoever ze prostitutie toestaan. In Amsterdam wordt sinds 1996 geen vergunning meer verstrekt aan bordeelhouders en raamverhuurders die illegalen in dienst hebben. Actievoersters tegen vrouwenhandel reageren heel verdeeld op deze regeling. Tegenstanders vrezen dat de vrouwen nu nog afhankelijker worden van hun bazen en gedwongen zijn nog rechtelozer situaties te accepteren. Immers, er blijven toch vrouwen uit arme landen naar Nederland komen, omdat ze in eigen land nauwelijks middelen van bestaan hebben. De voorstanders menen dat de regeling een slag toe zal brengen aan de vrouwenhandel. Volgens hen zullen de sex-exploitanten nu minder illegale vrouwen in dienst gaan nemen.

I never thought this would happen to me. Prostitution and traffic in Latin American women in The Netherlands, Fanny Polanía Molina en Marie-Louise Janssen. Uitgeverij: Stichting Esperanza, 25,-. ISBN: 9080445029.

Terug