De Fabel van de illegaal 33, februari/maart 1999

Auteur: Gerrit de Wit


Links Leiden onder de loep van extreem-rechts

In extreem-rechtse kringen is onlangs de Initiatiefgroep Nooit 1984 (IN84) opgericht. IN84 wil linkse organisaties en personen in de gaten houden. De organisatie gebruikt een Leidse postbus als contactadres en vraagt sympathisanten om informatie op te sturen.

De postbus staat op naam van Hans Dubois, die in België woont. Extreem-rechts gebruikte zijn naam al eerder bij onderzoekspraktijken. Dubois staat bij de PTT geregistreerd op hetzelfde woonadres als Tim Mudde, de actieleider van de nieuw-rechtse organisatie Voorpost. Vermoedelijk doet Mudde het meeste onderzoekswerk voor IN84. Vroeger was hij de centrale figuur bij ODIN, de inmiddels opgeheven anti-antifagroep van de CP'86. Bij de verkiezingen in 1998 schreef hij in Leiden de kandidaten- en handtekeningenlijsten over van de linkse partijen.

De deelnemers

Naast Muddes Voorpost doen aan IN84 nog 2 onderzoeksgroepen mee. Ten eerste het Socialisme Onderzoeks Kollektief (SOK) van de CD-kring Haarlem. Robert Schaap uit Huizen is in 1996 met zijn Kollektief begonnen. Hij roept op om folders, posters, brochures en kandidatenlijsten van alles wat links is te verzamelen. Het SOK bezocht onder andere tweemaal de jaarlijkse beurs van Nederland Bekent Kleur.

De tweede onderzoeksgroep is de Werkgroep Blijf Waakzaam (WBW). Die is onlangs opgericht als anti-antifa-organisatie van de Volksnationalisten Nederland (VNN). Deze afsplitsing van de CP'86 is kort geleden opgegaan in de Nieuwe Nationale Partij (NNP), een verband met overgelopen CD-ers en oudere extreem-rechtsen. De NNP doet in maart mee aan de raadsverkiezingen in Breda.

Achter de WBW verschuilen zich hoogstwaarschijnlijk Marc de Boer en Marcel Hoogstra, die al enkele jaren onderzoek doen naar links. Ze proberen ook de eigen organisaties tegen de interesse van links te beschermen. De twee hebben ooit de Nationalistische Veiligheidsdienst van de CP'86 opgericht. Ze deden ook klussen voor Muddes ODIN. Vorig jaar zette De Boer in Delft demonstranten tegen Voorpost op de foto. Er ontstond een handgemeen, waarna De Boer en twee anti-fascisten werden gearresteerd.

Blik op links

In het eerste nummer van het NNP-partijblad Barricade staat de rubriek "Blik op links" die wordt verzorgd door de WBW. De speurneuzen hebben een warme belangstelling voor links Leiden. Ze maken melding van de inbeslagname van de biervoorraad van kraakcafé Bar en Boos door de politie. Ook meenden ze te weten dat politiek informatiecentrum De Invalshoek, De Fabel van de illegaal en het anti-racistische blad "Lokaal Kabaal" in Bar en Boos gevestigd zijn. De WBW-ers hebben wat dat betreft hun huiswerk slecht gedaan. Ook hebben ze nog niet door dat "Lokaal Kabaal" sinds april 1997 niet meer verschijnt.

Verder valt de WBW Fabel-medewerker Eric Krebbers aan, die een kritisch artikel schreef over de Tibetaanse Dalai Lama. "Een speciale doorn in Krebbers oog is het feit dat veel new agers kritiekloos de volksnationalistische ideeën van de Dalai Lama aanhangen. Misschien dat Krebbers eindelijk door krijgt dat volkeren over de hele wereld, ongeacht geloof, huidskleur of etniciteit allen hun eigen volk als belangrijkste zien, een natuurlijke 'afwijking'."

Met dank aan de anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka

Terug