De Fabel van de illegaal 38/39, april 2000

Auteur: Gerrit de Wit


Leidse wethouders op bezoek bij Turkse nationalisten

Op 4 februari bezochten PvdA-wethouder Baaijens en VVD-wethouder Schultz de nieuwjaarsreceptie van de Turkse Ondernemersvereniging Rijnland (TUOR). Die vereniging onderhoudt innige banden met de Stichting Vriendschap, lid van de Turkse Federatie Nederland (HTF), die in handen is van de extreem-rechtse Grijze Wolven en hun Partij van Nationale Actie (MHP).

De militaristische MHP streeft naar het herstel van het voormalige Osmaanse Rijk, dat zich uitgestrekt zou hebben "van Wenen tot aan de Chinese Muur". De partij beschouwt "het Turkse volk" als "een ras" dat "superieur" is aan Koerden, joden, communisten en christenen. Naast de fascistische uitgangspunten komen ook reactionaire islamitische denkbeelden steeds centraler te staan in de MHP-politiek. De MHP is overigens geen marginaal verschijnsel, zoals Nederlandse extreem-rechtse partijen. De partij werd in 1999 met bijna 20 procent van de stemmen in de regering gekozen.

De Grijze Wolven hebben grote invloed op TUOR. Bestuursleden van TUOR zijn veelal aanhanger van de Grijze Wolven of bestuurslid van de Stichting Vriendschap. Zo bekleedt TUOR-secretaris Burhan Mihciokur ook een bestuursfunctie in Stichting Vriendschap.

De Fabel van de illegaal schreef op 16 februari een brief aan de beide wethouders om te wijzen op het extreem-rechtse karakter van Stichting Vriendschap en TUOR. De Fabel vroeg de wethouders of ze op de hoogte zijn van die achtergronden en hoe ze denken in de toekomst om te gaan met Turks extreem-rechts. Een maand later hebben de wethouders nog niet gereageerd.

Terug