De Fabel van de illegaal 40/41, zomer 2000

Auteur: Harry Westerink


Klachtbrief over illegalendetentie

Het Steunpunt Illegalen Utrecht (STIL) is van plan om staatssecretaris Cohen en de Nationale Ombudsman een klachtbrief te sturen tegen de "maandenlange nutteloze en onmenselijke opsluiting van onschuldige illegalen". Er zou een onderzoek moeten komen naar de praktijk en de effectiviteit van "vreemdelingenbewaring". Uitzetting vindt na 2 of 3 maanden nauwelijks meer plaats en daarom zou er een termijn gesteld moeten worden aan deze detentie.

De Fabel van de illegaal ondertekent de klachtbrief niet, "omdat opsluiting van onschuldigen onmenselijk is, of die opsluiting nu 2 maanden duurt, een half jaar, een jaar of nog langer. We vinden dat klachten over de opsluiting van illegalen zich niet nadrukkelijk mogen beperken tot de lengte van de detentie", aldus De Fabel in een brief aan het STIL. "Door het argument van de effectiviteit van overheidsbeleid te hanteren moet men wel, zonder het zelf te willen, op de stoel van de staatssecretaris van Justitie gaan zitten. Men is dan gedwongen om, ongetwijfeld onbedoeld, van bovenaf, op beleidsniveau, oplossingen te bedenken, in plaats van te proberen om vanuit het perspectief van de illegalen zelf te kijken naar het onrecht dat hen wordt aangedaan, van onderop dus. Wij weigeren ons te verplaatsen in de positie van de staatssecretaris van Justitie. Cohen zit er natuurlijk ook mee dat de opsluiting van illegalen niet effectief is. Hij wil de illegalen liefst zo snel mogelijk het land uitgooien. Hij wil ook een oplossing die zo effectief mogelijk is. Hij wil ook een vreemdelingendetentie van hooguit een paar maanden. Gaat de actievoerder een debat aan met als uitgangspunt en belangrijkste argument dat het illegalenbeleid in de eerste plaats effectief moet zijn, dan zal die actievoerder vroeger of later merken dat er tussen hem of haar en Cohen weinig verschil van mening is."

Terug