De Fabel van de illegaal 40/41, zomer 2000

Auteur: Eric Krebbers


Migranten hinderen "Grote Omvorming"

"Veel van de aanwezigen hebben, denk ik, met mij het gevoel gehad dat het hier ging om een stuk van een goeroe-achtige figuur die goede en slechte gedachten op niet meteen te plaatsen manier gemixt had", schreef Pais-penningmeester Chris Geerse over het "Optimistisch Manifest" van Willem Hoogendijk, dat besproken werd op een overleg van kleine progressieve ngo's. Geerse reageerde naar aanleiding van het artikel "Stichting Aarde flirt met nationalisme" in de vorige Fabel-krant. Hij was er weliswaar niet blij mee dat De Fabel de openbaarheid had gezocht, maar stelde wel dat "het sein, dat al op oranje stond, wat mij betreft nu wel op rood" staat. Pais doet evenals de PSP92 niet meer mee aan Hoogendijks ngo-overleg.

In een reactie getiteld "Het geval Krebbers c.s." schrijft Hoogendijk zelf: "Daar komt bij dat we niet nog eens onnodig spanning onder de bevolking moeten vergroten; migranten komen immers algauw in achterstandswijken, waar heden zelfs gettovorming dreigt. Allemaal ontwikkelingen die zullen afleiden van de Grote Omvorming". De reactie is te lezen in het e-mailmagazine Konfrontatie.

"Het is wel heel belangrijk Hoogendijks citaten ook eens in een heel andere context te bekijken", reageerde De Fabel, "namelijk die van de opkomst van nationalistisch rechts in heel Europa. Dan springen de overeenkomsten tussen hun vertoog en dat van Hoogendijk direct sterk in het oog: samenwerking tussen links en rechts, de migratie stoppen, tegen het buitenlandse of grootkapitaal in plaats van tegen het kapitalisme an sich, koop eigen waar, behoud van de 'eigen' cultuur, anti-Amerikanisme, strijd tegen 'overbevolking' en soms een vleugje new age. Als iemand een paar jaar geleden in linkse kring zou hebben voorgesteld om erover te praten of Nederland vol is, dan had hij zeker de wind van voren gehad. Nu voelen sommigen zich zelfs genoodzaakt hem in bescherming te nemen." De volledige tekst staat in het Fabel-archief.

Terug