De Fabel van de illegaal 40/41, zomer 2000

Auteur: Eric Krebbers


Vrijwillige terugkeer?

De werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken wil de mogelijkheden en wenselijkheid onderzoeken om "vrijwillige terugkeer" van afgewezen vluchtelingen beter te ondersteunen. Men wil werken aan een landelijk steunpunt om organisaties bij te staan die bij die terugkeer helpen. De Fabel van de illegaal werd om een reactie gevraagd.

De medewerkers van De Fabel hebben besloten niet mee te doen aan het project. Wanneer mensen zonder papieren aankloppen op het spreekuur en vragen om hulp bij terugkeer, verwijst De Fabel hen - na een gesprek - door naar de overheidsinstanties die zich daarmee bezighouden. De Fabel respecteert vanzelfsprekend de wens van de betreffende migrant of vluchteling, maar wil er zelf niet aan meewerken.

De Nederlandse overheid doet er alles aan om de door hen geïllegaliseerde mensen het leven zo moeilijk mogelijk te maken. Dat gebeurt via de Koppelingswet en ook in de illegalenbajessen. Wat betekent "vrijwillig terugkeren" bezien tegen deze achtergrond? De Fabel heeft de indruk dat de meeste mensen hier zeker zouden willen blijven, wanneer ze dezelfde rechten en levensomstandigheden hadden als de overige inwoners van Nederland. Het is onze taak om juist daar voor te strijden, en niet om de uitgerookte "illegalen" te helpen "vrijwillig" te vertrekken. Volgens De Fabel fungeren organisaties die "vrijwillig vertrek" organiseren in de praktijk onbedoeld als onderdeel van het repressieve "vreemdelingenbeleid".

Terug