De Fabel van de illegaal 40/41, zomer 2000

Auteur: Eric Krebbers


Basken tussen links en nationalisme

Minister Korthals van Justitie heeft besloten de Baskische vakbondsactivist Murillo aan Spanje uit te leveren. Murillo's advocaat heeft een laatste kort geding aangespannen. In de vorige Fabel-krant stond een uitgebreid artikel over de zaak Murillo, dat ook een kritiek bevatte op het Baskische "links-nationalisme". Volken zijn volgens De Fabel van de illegaal niet meer dan historisch traceerbare sociale constructies. De solidariteitsgroep Murillo reageerde daarop via een artikel in het e-mailmagazine Konfrontatie. "Dat volkeren bestaan staat voor ons als een paal boven water", stelde de steungroep.

Het nationalistisch karakter van de ondersteuningscampagne riep overigens niet alleen bij De Fabel veel vragen op. Dat bleek bijvoorbeeld uit een ingezonden reactie van Paul uit Nijmegen in nr. 6 van actieblad Ravage: "Laat het nationalisme lekker over aan rechts. Laat links zich liever bezig houden met termen als vrijheid en gelijkheid. Het zogenaamde 'links-nationalisme' behoort dan ook een contradictie te zijn." In nr. 21 van het blad Dusnieuws uitten Jelle en Sandor vergelijkbare kritiek. Ze waren op een van de demonstraties van de steungroep geweest. "Baskische mensen gingen aan kop van de demonstratie lopen met een enorme rood groene Baskische vlag, wat we echt een beetje misplaatst vonden in een demonstratie tegen onderdrukking en uitsluiting, want volgens ons is iedere vorm van nationalisme er een van uitsluiting en onderdrukking."

Leden van de nieuw-rechtse actiegroep Voorpost maakten via hun homepage bekend dat ze met 6 man aan diezelfde demonstratie hadden deelgenomen. Ze hadden zich altijd al met Baskenland bezig gehouden, schreven ze. De fascisten waren gecharmeerd van de opvattingen van de steungroep over nationalisme en citeerden hen zelfs instemmend: "Nationalisme herbergt immers gevaren in zich die we allemaal kennen, gevaren als vreemdelingenhaat, rechts populisme, etnische zuiveringen en genocide. Anders dan velen zijn we echter van mening dat de verwezenlijking van deze gevaren niet inherent is aan nationalisme. Volgens ons is nationalisme niks anders dan het opkomen voor collectieve rechten uit naam van een volk. Op het moment dat je collectieve rechten, zoals het zelfbeschikkingsrecht, erkent, erken je dus impliciet de mogelijkheid van een legitiem nationalisme, namelijk dat van een volk dat zich onderdrukt voelt en zich op haar collectieve rechten wil beroepen. Wij vinden dat een volk er recht op heeft om haar taal en cultuur te beschermen tegen onderdrukking en uitsterving", aldus de geciteerde steungroep.

In nr. 7 van Ravage reageerde de solidariteitsgroep op de discussies met een lang artikel "Links-nationalisme is mogelijk", waarin ze stellen: "Zolang nationalisten zich niet als superieur beschouwen, is er niets aan de hand". Helaas gaat de steungroep niet in op het geweld van de Baskische "links-nationalisten" tegen meer internationalistisch georiënteerde activisten. Elders in deze Fabel-krant een verdere bijdrage aan de discussie, getiteld "De nationale kwestie anno 2000".

Alle besproken artikelen staan in Gebladerte-reeks nr. 19 "Solidair met Baskisch links-nationalisme?"

Terug