De Fabel van de illegaal 40/41, zomer 2000

Auteur: Gerrit de Wit


LANS dweept met nationaal-solidarisme

Leden van het Landelijk Actieplatform Nationalistische Studenten (LANS) noemen zich aanhangers van het nationaal-solidarisme. Redactrice Hendriksen van het Leidse universiteitsblad Mare stelde onlangs dat leden van LANS goede bekenden zouden zijn van de politie. Daarnaast vergeleek ze LANS met de nationaal-socialisten in de jaren 30 en 40. Jan Koevoet van LANS reageerde furieus.

Nationaal-solidaristen streven naar etnisch zuivere "volksgemeenschappen", waar geen plaats is voor mensen met een andere achtergrond. Het solidarisme in deze gemeenschappen zou gebaseerd moeten worden op de eenheid van het volk, waarbij alle sociale klassen in goede harmonie samen zouden moeten werken ten dienste van de "organische volksgemeenschap". Nationaal-solidaristen verwerpen daarom ook de klassenstrijd.

Nationaal-solidaristen zijn net als veel linkse activisten tegen het liberalisme en "de economische globalisering". Want "alleen op lokale schaal kan weer een bestaan op menselijke maat worden geschapen, bevrijd van indringende geboden van snelheid, hypermobiliteit en winstgevendheid". Die opleving van lokale gemeenschappen zou volgens hen gepaard moeten gaan met de "hergeboorte van volkstradities". Deze tradities zouden een impuls geven aan "de saamhorigheid, gezelligheid en de betekenis van samen eten en feesten". Tradities zouden ritme in ons bestaan geven.

"Mandela moordenaar"

In Mare stond onlangs een onaardig artikel over LANS in de rubriek Achterklap, geschreven door Hendriksen. LANS nam contact met haar op, en dat resulteerde in een nieuw artikel waarin LANS-leden vrij kritiekloos geïnterviewd werden. Dat werd echter geweigerd door de hoofdredacteur van Mare. LANS-lid Koevoet liet daarop in een ingezonden brief weten dat Hendriksen hem in Achterklap ten onrechte bestempelde als een bekende van de politie. Maar Koevoet werd in maart 1999 in Leiden gearresteerd toen hij samen met ex-CP'86-er en Voorpost-actieleider Tim Mudde een spandoek met de tekst "Mandela moordenaar" ontrolde toen hij in de stad op bezoek was. Koevoet had overigens ook goede contacten met leden van de CP'86, waaronder Michel Hubert die samen met Koevoet de voorloper van LANS oprichtte.

"Kapitalistische parasieten"

Koevoet schreef dat men het nationaal-solidarisme niet mag verwarren met het nationaal-socialisme, zoals Hendriksen gesuggereerd zou hebben. Hij stelde dat Hendriksen "geen enkel historisch besef" heeft.

Het begrip nationaal-solidarisme komt uit de jaren 30, van het Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen (Verdinaso). Het fascistische Verdinaso is in 1931 opgericht door de Vlaming Joris van Severen. Na de inval in 1940 van de Duitse legers in België werd collaborateur Van Severen geëxecuteerd. Zijn organisatie zag joden als "kapitalistische parasieten" die uit "Dietsland" (Vlaanderen plus Nederland) moesten verdwijnen. Verdinaso was antisemitischer dan de grotere en bekendere nationaal-socialistische NSB. In hun weekblad Hier Dinaso schreef men in 1934 over de NSB: "Voor ons is de NSB een vals-nationale, volksverlakkende jodentroep van wie wij niets verwachten voor de heropleving van ons ene, zuivere, Dietse volk".

Begin jaren 30 werd Ernst Voorhoeve de leider van Verdinaso in Nederland. Ondanks de strubbelingen tussen Verdinaso en de NSB, verklaarde Voorhoeve zich in 1939 toch bereid om samen te werken met de NSB. Hij werd NSB-propagandaleider en vocht ook als SS-officier aan het Oostfront.

De overeenkomsten tussen de nationaal-solidaristen en de nationaal-socialisten waren groot. De verschillen zijn terug te voeren op een onderlinge twist binnen het fascistische kamp. Maar, zoals de extreem-rechtse Koevoet en LANS ook wel snappen: nationaal-solidarist is een minder beladen term dan nationaal-socialist.

Terug