De Fabel van de illegaal 43, januari/februari 2001

Auteur: Harry Westerink


De Fabel stopt met Basisdemocratisch Netwerk

De Fabel van de illegaal neemt niet langer meer deel aan de vergaderingen van het Basisdemocratisch Netwerk (BN). Het BN, een platform van allerlei actieve personen vanuit de linkse actiebeweging in Nederland, kwam in 1998 mede op initiatief van De Fabel van de grond. De Fabel zag het BN indertijd als een poging om meer te doen aan inhoudelijke en praktische samenwerking met andere radikaal-linkse organisaties. De laatste tijd echter merken de Fabel-medewerkers dat ze te weinig zin en enthousiasme voor het BN kunnen opbrengen. Het BN is te zeer een losse en nogal vrijblijvende informatie- en actiestructuur gebleven. Ook heeft De Fabel vanaf midden 1999 in toenemende mate kritische afstand genomen van thema's die binnen het BN steeds meer aan de orde kwamen. Daarbij gaat het vooral om de protesten tegen "de globalisering" en tegen topbijeenkomsten van politici en andere machtshebbers, een actionisme dat ook wel "tophoppen" wordt genoemd. Het BN sluit eenvoudigweg te weinig aan bij de politieke ontwikkeling, prioriteiten en praktijk van De Fabel. Omgekeerd lijkt dat ook wel op te gaan.

Op 10 februari 2001 houdt het BN een evaluatie over het eigen functioneren. Voor die bijeenkomst heeft De Fabel een discussiebijdrage geschreven waarin in grote lijnen uiteen wordt gezet wat de visie van De Fabel is op samenwerking, verbreding en vergroting van eigen kracht. De Fabel blijft het van groot belang vinden om te streven naar intensievere en diepgaandere samenwerking binnen radicaal-links. Het politieke model van netwerken, zoals dat in de Nederlandse actiebeweging en ook binnen het BN nogal gebruikelijk is, biedt volgens De Fabel te weinig perspectief om te komen tot de opbouw van een sterke anti-nationalistische, anti-patriarchale, anti-racistische en anti-kapitalistische beweging.

De discussiebijdrage voor het BN staat in het Fabel Archief.

Terug