De Fabel van de illegaal 43, januari/februari 2001

Auteur: Ellen de Waard


(Boekrecensie)

Andere gedachten

"Andere gedachten. Over de multiculturele samenleving" is een bundeling van essays van de wetenschapper en publicist Ruben Gowricharn. Hij analyseert daarin de verschillende meningen die naar voren komen in het debat over de multiculturele samenleving en vraagt zich af in hoeverre die samenleving werkelijk bestaat.

Aan de hand van dikwijls uit het leven gegrepen situaties laat hij zien waar de grenzen van de multiculturele samenleving liggen. Zo beschrijft hij op een geamuseerde toon waar de omgangsvormen tussen creoolse mannen en vrouwen botsen met de meer puriteinse opvattingen in Nederland.

Gowricharn is een voorstander van integratie. Hij gaat daar nogal ver in, want hij is niet vies van de stereotiepe Sinterklaasviering met zwarte piet. Maar het volledig assimileren van de zogenaamde allochtoon, die daarmee alleen maar verwordt tot een Nederlander met een tintje, wijst hij af.

In het stuk "Voorbij schuld en boete" gaat hij in op pleidooien voor schulderkenning door de Nederlandse regering over het kolonialisme en de slavernij. Voor hem heeft zo'n erkenning alleen zin als die samengaat met een verwerping van al het hiërarchische denken in boven- en ondergeschikte mensen en wereldbeelden.

Gowricharn is niet bepaald een radicaal-linkse activist, maar hij weet met zijn soms verrassende invalshoeken wel gedachten te prikkelen en clichés onderuit te halen. Een aardig boekje.

Andere gedachten. Over de multiculturele samenleving, Ruben Gowricharn. Uitgeverij: Damon/Forum, 19,90. ISBN: 9055731579.

Terug