De Fabel van de illegaal 48, najaar 2001

Auteur: Harry Westerink


HP/De Tijd inspiratiebron voor extreem-rechts

Onlangs bleek weer eens hoezeer meningen in de gevestigde media aansluiten bij de ideologie van georganiseerd extreem-rechts, en op welke wijze extreem-rechts daar gebruik van maakt. Op 14 oktober werden in de Leidse wijk Groenoord exemplaren van 2 verschillende racistische posters verspreid, met de teksten "New York 11 september 2001. Islam = moord. Geen moskee in onze wijk", en "Zouden we na zorgvuldig onderzoek concluderen dat het islamitische gedachtegoed niet deugt, dan moeten we daar ook de consequenties uit trekken. Dan moet de islam als niet passend in een rechtsstaat verboden worden." Het is tot nu toe onduidelijk wie de plakactie heeft uitgevoerd.

Zoals ook op de poster zelf vermeld staat, betreft de tweede tekst een citaat uit het artikel "Er is iets mis met de islam" van Paul Frentrop, dat verscheen in weekblad HP/De Tijd op 5 oktober. Frentrop trekt daarin fel van leer tegen de islam. Hij laat de soms nog nauwelijks waarneembare scheidslijn verdwijnen tussen het zogenaamde fatsoenlijke rechts van de gevestigde media, en het onfatsoenlijke extreem-rechts van Janmaat en anderen. Georganiseerd extreem-rechts kan zo vrolijk meeliften met het heersende maatschappelijke klimaat tegen de islam.

De Leidse burgemeester Postma noemde de actie "verbijsterend" en zei geschrokken te zijn. Het is de vraag of hij ook zo zou reageren op het artikel van Frentrop. Waarschijnlijk niet. Zogenaamd fatsoenlijke heren kunnen in zogenaamd respectabele bladen ongestoord uiterst dubieuze opvattingen verkondigen. Zodra echter die opvattingen door onfatsoenlijke extreem-rechtse actievoerders worden geciteerd en verder verspreid, schrikt men ervan. De laakbare goedgelovigheid waarmee vaak wordt aangenomen dat racisme alleen is voorbehouden aan marginale extreem-rechtse splintergroeperingen, vormt een van de belangrijkste obstakels bij de strijd tegen steeds rechtser wordende tendensen in de gevestigde media en politiek.

Terug