De Fabel van de illegaal 54/55, najaar 2002

Auteur: Gerrit de Wit


Taakstraf voor verspreiding van extreem-rechtse muziek

Op 27 mei 2002 werd Jasper Velzel van het extreem-rechtse platenlabel Berzerker Records uit Oegstgeest veroordeeld door de politierechter. Velzel kreeg 120 uur dienstverlening en 3 maanden voorwaardelijke cel met een proeftijd van 2 jaar. Verder bepaalde de rechter dat Velzel zijn in beslag genomen computer, honderden cd's, cassettebandjes, lp's en een busje met traangas niet terugkrijgt. Velzel gaat in hoger beroep.

In oktober 2000 deed de politie Hollands Midden een inval in het ouderlijk huis van de neo-nazi Velzel. Bij die inval nam de politie onder andere 300 cd's en 200 cassettebandjes in beslag. Justitie ging tot actie over na druk van de BVD en nadat het Meldpunt Discriminatie Leiden (MDL) aangifte tegen Berzerker Records had gedaan. In de aanklacht beschreef het MDL een aantal bands waarvan de cd's door het label werden verhandeld. Een voorbeeld daarvan was de Brabantse band Holocaust, die de cassette "Holocaust revival" uitbracht met daarop een hakenkruis, een keltenkruis, een SS-doodskop en enkele runentekens. Ook het logo van Berzerker Records stond op de cassette. Berzerker Records zou ook nog een cd van Holocaust uit gaan geven met de walgelijke opmerking "limited edition of 6.000.000".

Andere bands waren het Amerikaanse Rahowa, dat staat voor Racial Holy War, en Attack, een fascistische groep die zingt over het uitmoorden van joden. Berzerker Records verhandelde ook cd's van bijvoorbeeld Kreuzfeuer en Kraftschlag, bands die in Duitsland verboden zijn omdat ze "aanzetten tot rassenhaat en geweld". Het MDL noemde ook nog als voorbeeld de verzamel-cd "Keep it white" waarop diverse extreem-rechtse bands staan. Volgens het MDL had "de titel niets te maken met wasmiddelen", maar verwijst het naar hun wens om het blanke "ras" wit te houden.

SS-Totenkopfen

Velzel werd veroordeeld voor het in bezit hebben en verspreiden van muziek met racistische, nazistische en negationistische teksten. Hij werd ook veroordeeld voor het in bezit hebben van stickers van de inmiddels opgeheven extreem-rechtse splintergroepering Nationaal Offensief en diverse exemplaren van een nummer van het fascistische blad "Resistance Magazine". Dat is een glossy nazi-muziekblad uit de VS. Sinds enkele jaren is dat blad eigendom van William Pierce van de National Alliance. Het wordt verspreid over de gehele wereld via mail-order en internet-verkoop. Naast aandacht voor fascistische en racistische muziek wordt er ook aandacht besteed aan fascistische politiek. In het blad wordt de massamoord op de joden in de Tweede Wereldoorlog ontkend. Velzel werd vrijgesproken van het in bezit hebben van meerdere speldjes met hakenkruizen en "SS-Totenkopfen", omdat niet bewezen kon worden dat hij deze wilde verspreiden.

Nieuw label

Berzerker Records is door de justitiële activiteiten, de media-aandacht en de uiteindelijke veroordeling een gevoelige slag toegebracht. De activiteiten van het distributiebedrijfje lijken al geruime tijd te zijn gestaakt. Maar dit betekent niet dat Nederland verschoond blijft van extreem-rechtse en nazistische muziek. De verspreiding van dit soort muziek vindt nog steeds plaats via allerlei informele netwerken. Daarnaast is enkele jaren geleden een nieuw distributielabel van start gegaan, Satans Millennium Records uit Hengelo. Dat label verspreidt, in tegenstelling tot Berzerker Records, uitsluitend "blackmetal"-muziek. Naast "underground blackmetal" wordt ook fascistische "blackmetal" verkocht, zoals van de bands Kristallnacht en Buchenwald Oven. Op de website van het label verklaart men er geen politieke standpunten op na te houden. Men ondersteunt slechts "de totale vernietiging van de mensheid". In 2001 stond op de website de oproep "Free Hendrik Mobus". Dat is de eigenaar van het fascistische "blackmetal"-label "Darker Than Black Records" uit Duitsland. Bij een inval in hun kantoor nam de politie grote hoeveelheden nazistische propaganda in beslag. De rechtbank veroordeelde Mobus tot vele maanden gevangenisstraf. Ook moet hij nog een voorwaardelijke straf van 3 jaar uitzitten wegens de moord op een schoolgenoot. Mobus vluchtte hierop naar de VS, waar hij op verzoek van de Duitse overheid weer gearresteerd werd. Het is nog niet bekend of hij al is uitgeleverd.

Terug