De Fabel van de illegaal 56, januari/februari 2003

Auteur: Harry Westerink


Esoterisch fundamentalisme van Jozef Rulof in opmars

De populariteit van de esoterische racist, seksist, antisemiet en homo- en gehandicaptenhater Jozef Rulof groeit. Deze "helderziende" beweerde tijdens "astrale reizen" in contact te staan met "meesters aan gene zijde", die hem opdracht gaven om zieken te genezen en om boeken en schilderijen te produceren. Uitgeverij en Rulof-fanclub Wayti kreeg onlangs in de media harde kritiek. Daardoor nemen sommige new age-organisaties nu nadrukkelijk afstand van Rulof.

"De meesters" zouden Rulof "spirituele romans" hebben gedicteerd over de toekomst, "de eeuw van Christus". Ze verkondigen een soort occult christendom met "kosmische wetten" en een meedogenloze karma- en reïncarnatieleer. De in 1952 overleden Rulof schreef in de jaren 30 en 40 tientallen boeken. De mensheid zou volgens hem ingedeeld zijn in 7 "rassen", waarvan "de laagste graad" uit "oerwoudbewoners" bestaat en "de hoogste" uit "blanken en enkele oosterse rassen". Kolonialisme zou dienen om de "lagere ontwikkelingsgraden" te verheffen tot "hogere". Homoseksuelen zouden "halfontwaakten" zijn die net zouden zijn "losgekomen van een vroeger dierlijk leven". Mensen met het Down-syndroom zouden "psychopaten" zijn die "een verwrongen ontwikkeling" doormaken, wat al aan hun gezichten te zien zou zijn.

Zelfmoord is volgens Rulof ontoelaatbaar, evenals abortus, euthanasie, crematie, bloedtransfusie en orgaandonatie. Dat zou namelijk ernstige verstoringen van de karma- en reïncarnatiecyclus opleveren. Blanken zouden in vorige levens allemaal wel eens een zwarte huidskleur hebben gehad. Als ze een slecht leven leiden, dan zouden ze in een volgend leven opnieuw "karmisch degraderen" tot "kleurling". Joden zouden Jezus hebben vermoord en daardoor een grote "karmische schuld" hebben goed te maken. De shoah zouden ze aan zichzelf te wijten hebben. Hitler zou de joden in staat hebben gesteld om die schuld af te betalen. Maar volgens Rulof hebben ze de zin van "Gods pak slaag" niet begrepen. Hij voorspelde dat Hitler in een komend "Duizendjarig Rijk" een herkansing zou krijgen. "Adolf, ga verder en maak je taak af", moedigde Rulof hem aan. Volgens "de meesters" zouden aan het einde der tijden, na talloze reïncarnaties, alle mensen getrouwd zijn en een blanke huidskleur hebben. Alle ziekten zouden dan uitgeroeid zijn, omdat zieken niet meer zouden mogen trouwen en mensen van verschillende "levensgraden" zich niet meer zouden mogen vermengen. Vrouwen zouden zich uitsluitend moeten wijden aan het moederschap en "de ziekte" homoseksualiteit zou niet meer voorkomen.1

Zieltjes

Rulofs "geestelijke nalatenschap" wordt beheerd door uitgeverij Wayti en "het geestelijk-wetenschappelijk genootschap De eeuw van Christus". Wayti heeft bijna 30 Rulof-boeken uitgegeven, waarvan de minst omstreden titels te koop zijn in religieuze boekhandels en te leen in bibliotheken. De meest omstreden boeken, zoals "De volkeren der aarde door gene zijde bezien", zijn alleen te koop bij Wayti zelf, bijvoorbeeld op paranormaalbeurzen. Die "studieboeken" zouden alleen voor vergevorderde Rulof-lezers zijn bestemd. Wayti geeft voor Rulofianen het kwartaalblad Kontaktorgaan uit en is bezig om Rulofs boeken te laten vertalen in het Duits, Engels, Frans, Portugees, Pools en Russisch. Inmiddels zijn op 4 continenten verkooppunten. Men werft ook donateurs en heeft aan 100 enthousiaste Rulof-lezers gevraagd om gedurende 5 jaar een bedrag van 1.500 euro te doneren. Begin 2002 was al zo'n 180.000 euro binnen.

Wayti brengt cd's, posters en reproducties van schilderijen van Rulof op de markt. Die kitscherige schilderijen van bloemenvazen, kruisbeelden en engelachtige wezens stelt men her en der ook tentoon. Er zijn ook websites en chatsites voor Rulof-fans en er wordt gewerkt aan een documentaire. Tijdens huiskamerbijeenkomsten van studie- en gespeksgroepen worden stukken uit Rulofs boeken voorgelezen en deelt men "belevenissen" en "gevoelens" met elkaar. Over Rulof-slogans als "Wie Hitler beschimpt, belastert Jezus" raak je immers niet snel uitgepraat. Een stel Rulofianen geeft daarnaast ook nog eens het blad De Boekenwijzer uit en organiseert jaarlijks een landelijke bijeenkomst. In 2001 was het thema: "Zal Adolf Hitler weer terugkomen?" Volgens Wayti worden Rulofs boeken inmiddels door meer dan 10.000 mensen gelezen. Met de zendingsijver van zo'n 100 vrijwilligers en enkele betaalde medewerkers weet men steeds meer zieltjes te winnen.

Kinderen

Wayti is ook begonnen met een project "Hoe vertel ik het mijn kinderen". Een eerste boek voor vier- en vijfjarigen is in de maak. Maar hoe wil men in kindertaal duidelijk maken wat Rulof bijvoorbeeld bedoelde met: "In het schemerland leren wij het innerlijk van de aardse jood kennen. Die levens hebben iedere geestelijke betekenis verloren, zo ver ging hun gesjacher, zo hebben de joden zich uitgeleefd. Nog druipen zij van het christenbloed, nog stinken zij van de onrechtvaardigheden onder elkaar bedreven." 2 Let wel: dit soort teksten zou afkomstig zijn van "de meesters" zelf, toch een soort loopjongens van Jezus en God. Wayti beseft terdege dat zoiets op flinke weerstand stuit. "We dienen ook te allen tijde te voorkomen dat zij met deze vertellingen tussen hun leeftijdsgenootjes alleen of in een uitzonderingspositie komen te staan." 3

Midden jaren 90 wilde de uitgeverij een aantal boeken van Rulof "versimpelen" en "moderniseren", om - zo zei men - nieuwe generaties te bereiken die misschien afgeschrikt zouden worden door de wat ouderwetse taal en betoogtrant. De toenmalige Wayti-voorzitter Nico Valkenburgh liet een aantal boeken herschrijven, waaronder "Het ontstaan van het heelal" en "Zielsziekten van gene zijde bezien". De voor de buitenwacht verborgen gehouden bedoeling was dat aanstootgevende passages geruisloos uit de boeken verwijderd zouden worden. De gekuiste boeken leidden echter tot veel protest onder de achterban. Strikte Rulofianen pikten het niet dat er aan de teksten was gesleuteld. Het zou immers gaan om de heilige woorden van "de meesters". Binnen het Wayti-bestuur brak een conflict uit en in 1998 nam een bestuur van strikte Rulofianen het roer over. De huidige voorzitter Ludo Vrebos is blij dat "de ontsporing" ongedaan is gemaakt. "Niemand van ons heeft immers het ruimtelijke bewustzijn van de astrale meesters." 4 Rulofs boeken zijn voortaan dus weer "gewoon" racistisch, seksistisch, homofoob en antisemitisch leverbaar. Wayti bood daarop de lezers aan om de "gemoderniseerde" versie van de boeken weer in te ruilen voor de oorspronkelijke werken. Men kan dan weer ongestoord lezen dat Hitler een slachtoffer en martelaar is op wiens graf men ooit, in de toekomst, bloemen zal leggen.2

Goedheiligvrouw

Trouw-journalist Lodewijk Dros confronteerde onlangs hoofdredacteur Paul Breekveldt van het toonaangevende new age-blad Onkruid met de gruwelijke denkbeelden van Rulof.5 Breekveldt reageerde geschrokken. De Onkruid-redactie besloot daarop om Rulof af te voeren van haar "lijst van mensen van formaat" en Wayti voortaan te weren van de door Onkruid georganiseerde new age-beurzen. Dat werd hoog tijd, want de kritiek op het extreem-rechtse esoterisch fundamentalisme van Rulof bestaat al jarenlang.1 Ook een ander new age-blad, Paraview, wil niets meer met Rulof te maken hebben. Maar het is de vraag of het door Rulof geïnspireerde "medium" Jomanda, die jarenlang reclame maakte voor Rulofs boeken,1 zich van hem zal afkeren. Door de negatieve publiciteit over Rulof loopt Jomanda's zorgvuldig opgebouwde imago van blauwgejurkte goedheiligvrouw in elke geval deuken op.

Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), de homo-organisatie COC en de vereniging die de belangen behartigt van mensen met het Down-syndroom bestuderen de boeken van Rulof om na te gaan of juridische actie tegen Wayti kans van slagen heeft. Volgens MDI-medewerker Ronald Eissens ligt dat moeilijk, omdat het Openbaar Ministerie onder het mom van de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting de laatste jaren steeds minder overgaat tot actie tegen racisme en antisemitisme.

Noten

Terug