De Fabel van de illegaal 58, mei/juni 2003

Auteur: Harry Westerink


(Column Dwarsligger)

Aan het loket van de asielambtenaar

De regels zijn helder.
U hebt geen recht op asiel in Nederland,
en ook niet elders in Europa.
U bent hier niet welkom.
Wij zitten niet op u te wachten.
U bent geen vluchteling,
tenzij u met een paspoort in de hand kunt bewijzen
dat u staatsburger bent van Verweghistan,
wat echter meteen aantoont dat u de boel belazert,
want iemand die door de autoriteiten wordt vervolgd
en moet vrezen voor zijn leven,
die is niet zo stom
om tijdens zijn vlucht staatsdocumenten op zak te hebben.
Het is dus eenvoudig:
hebt u officiële papieren in uw bezit,
dan bent u geen echte vluchteling,
en hebt u geen papieren bij u,
dan weten wij niet wie u bent
en dan kunt u wat ons betreft meteen weer uit Nederland vertrekken.
En het feit dat u hier voor mij zit
bewijst dat u illegaal Nederland bent binnengekomen
en gebruik hebt gemaakt
van een geheel onverzorgde enkele reis richting Europa,
waarvoor u ongetwijfeld veel geld hebt betaald aan een mensensmokkelaar.

Zegt u dat u uit Verweghistan komt,
dan zeggen wij dat u uit een buurland van Verwerghistan komt.
Zegt u daarentegen dat u uit een buurland van Verweghistan komt,
dan zeggen wij dat u uit Verweghistan komt.
Wij hebben altijd een andere mening dan u.
Wij weten het beter.
Wij hebben altijd gelijk,
tenzij u kunt bewijzen dat u gelijk hebt.
Maar dat is onmogelijk,
nu vast is komen te staan dat u en de uwen liegen en bedriegen.
Wij hebben de hele wereld veilig verklaard,
in elk geval voldoende veilig voor u en de uwen
om rustig in uw eigen land de ontwikkelingen af te wachten
en een toekomst voor u en de uwen op te bouwen,
wellicht met een financiële injectie van onze kant,
omdat Nederland nu eenmaal een van de donorlanden is van Verweghistan.
Wij hebben vastgesteld dat er wereldwijd geen oorlogen meer worden gevoerd
en voortaan alleen maar wordt gestreden tegen het internationale terrorisme,
wat natuurlijk ook in uw belang is.
En mocht er onverhoopt toch nog een oorlog uitbreken,
dan gaat dat alleen maar om een binnenlandse aangelegenheid
of om een conflict tussen twee landen die elkaar een grensstrook betwisten,
wat geen reden mag vormen
om u en de uwen zomaar asiel te verlenen.
Want u en de uwen komen dan allemaal naar Nederland
om hier op kosten van de gemeenschap de asieltoerist uit te hangen.

Wij gaan u uit Nederland verwijderen
en ook dat doen we weer gratis en voor niets.
Krijgen wij van uw land van herkomst of van welk ander land dan ook
geen toestemming om u terug te laten keren,
dan is dat uw eigen schuld.
Wij hebben u niet gevraagd om hierheen te komen.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw terugkeer.
Wilt u niet met harde hand worden uitgezet,
dan kunt u kiezen voor vrijwillige terugkeer,
waarbij wij u in de gelegenheid stellen
om in Nederland nog een diploma te behalen
waarmee u in uw land natuurlijk niets kunt beginnen,
maar waarmee wij in ons land goede sier kunnen maken.
En laten we wel zijn: u kunt vrijwillig terugkeren,
want u bent ook vrijwillig hierheen gekomen.

Wij zijn tolerant en democratisch en beschaafd en vrijheidlievend.
Toch hebt u geen recht op asiel in Europa.
Maar u bent wel een vluchteling in uw eigen regio.
Wij bieden u daar dan ook opvang.
Dat wil zeggen: wij zetten u uit
naar een van de vluchtelingenkampen in de buurlanden van Verweghistan
die momenteel met geld van Europa nog steeds niet van de grond zijn gekomen.
Omdat wij het recht op asiel hebben afgeschaft,
willen wij op termijn ook het internationale vluchtelingenverdrag opzeggen.
Tot slot verzoeken wij u met klem om uw landgenoten in Verweghistan
duidelijk te maken dat het leven voor hen ook in Europa een hel is.
Gezamenlijk voorkomen we zo de teleurstelling
die u inmiddels met zoveel moeite moet proberen te verwerken.
Een goede reis verder,
het gaat u goed
of niet.

Terug