De Fabel van de illegaal 58, mei/juni 2003

Auteur: Gerrit de Wit


Anti-fascisten geven NVU gevoelige klap

Op 8 maart 2003 wilde de neo-nazistische Nederlandse Volks Unie (NVU) in Apeldoorn een demonstratie houden onder het motto "Asielzoekersstop nu!". Helaas gaf de gemeente Apeldoorn daarvoor toestemming. Honderden activisten van Anti-Fascistische Aktie (AFA) hielden die ochtend een tegendemonstratie. Ze blokkeerden de binnenstad en verjoegen een tiental NVU-aanhangers. Naar aanleiding daarvan verbood de Apeldoornse loco-burgemeester de NVU-demonstratie alsnog.

De NVU had in eerste instantie toestemming om vanaf 13.30 uur in de binnenstad van Apeldoorn te demonstreren. De gemeente verbood de tegenactie van AFA. Enige uren voor aanvang van de nazi-demonstratie hielden de anti-fascisten toch hun demonstratie, waarbij zich ook een grote groep Apeldoorners voegde. Toen men een tiental NVU-aanhangers signaleerde, sloeg de vlam in de pan. De nazi's werden opgejaagd, wat weer leidde tot enige schermutselingen met de politie. Daarop werd de NVU-demonstratie alsnog verboden. Tientallen NVU-aanhangers, waaronder ook veel Duitse nazi's, hadden zich inmiddels verzameld op een parkeerterrein langs een snelweg in de buurt van Apeldoorn. Zwaar gefrustreerd over het verbod, en tegen de zin van NVU-leider Constant Kusters in, probeerde een aantal hardliners de snelweg te blokkeren onder leiding van Eite Homan, activist van het Aktiefront Nationaal Socialisten (ANS). De politie verhinderde dat en de nazi's dropen af. De NVU heeft inmiddels aangekondigd om op 17 mei een nieuwe demonstratie in Apeldoorn te willen houden. Gezien de tumultueuze gebeurtenissen op 8 maart is het de vraag of de gemeente Apeldoorn daarvoor een vergunning zal verstrekken.

Crossbanen

De NVU probeerde via de demonstratie de aandacht te vestigen op hun deelname aan de Gelderse Provinciale Statenverkiezingen van 11 maart. Kort voor de verkiezingen presenteerde men een verkiezingsprogramma, waarin men pleit voor het sluiten van de grenzen voor vluchtelingen en migranten. Daartoe zou het leger moeten worden ingeschakeld. Verder wil de partij een stopzetting van de bouw van moskeeën en een verbod op ritueel slachten. In het programma pleit de NVU voor "een leefbaar milieu en een zorgzaam natuurbehoud". Daartoe wil men een verbod op "onnodige dierproeven", en gratis openbaar vervoer. Tegelijk wil men een verhoging van de maximumsnelheid voor auto's naar 160 kilometer per uur en de aanleg van "een aantal nieuwe cross- en racebanen". De NVU behaalde bij de verkiezingen slechts 0,2 procent van de stemmen en dus geen enkele zetel. Het gevaar van de NVU ligt dan ook niet zozeer in de omvang van de aanhang, als wel in het feit dat die aanhang voor een hoop problemen zorgt. Die koketteert openlijk met het Derde Rijk van Hitler, en meerdere NVU-ers zijn ooit veroordeeld wegens het mishandelen van migranten en vluchtelingen.

NNP

Op 8 maart demonstreerde ook de extreem-rechtse Nieuwe Nationale Partij (NNP). Die ging in Rotterdam de straat op tegen de bouw van een moskee. De NNP is de opvolger van de verboden CP'86 en heeft twee deelraadszetels in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Ondanks de breder levende rechtse weerzin tegen moskeeën wist de partij slechts een kleine 40 demonstranten op de been te brengen. Tijdens de tocht werden leuzen geroepen als "geen jihad in onze straat" en "islamieten parasieten". De NNP trok ook weinig bekijks van omstanders. Voorgaand aan de demonstratie was er bovendien al ruzie ontstaan in de partij. De demonstratie was namelijk uitgeroepen door het landelijk NNP-bestuur, zonder het Rotterdamse deelgemeenteraadslid JanTeijn daarvan op de hoogte te stellen. Teijn wilde de demonstratie daarom boycotten, maar kwam uiteindelijk toch opdagen. Het conflict leidde twee weken later tot een splitsing binnen NNP-Rotterdam. Teijn werd geroyeerd, onder andere omdat hij via zijn eigen website nazistische cd's verkocht. Op zijn beurt had Teijn weer veel kritiek op het autoritaire optreden van partijleider en collega-deelraadslid Florens van der Kooi. Verder beviel het Teijn niet dat Paul Peters tot NNP-secretaris benoemd was, een voormalig lid van de nazistische actiegroep Stormfront. Peters was in april 2001 betrokken bij een kladactie op een joodse begraafplaats in Oosterhout, waarvoor hij werd veroordeeld tot 35 dagen onvoorwaardelijke cel en een werkstraf. Teijn beweert zelf een gematigder koers te willen gaan varen, maar het is zeer de vraag wat daarvan terecht komt. Overigens werd voormalig NNP-voorzitter Egbert Peree op 25 februari nog in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 600 euro of 13 dagen hechtenis wegens het plaatsen van teksten op de NNP-website die aanzetten tot haat en discriminatie.

Terug