De Fabel van de illegaal 59, zomer 2003

Auteurs: Gerrit de Wit en Eric Krebbers


Zionisme als hoofdvijand voor neo-nazi's?

Bij de twee recente demonstraties van de neo-nazistische Nederlandse Volks Unie (NVU) in Apeldoorn werden Palestijnse vlaggen meegedragen, en zelfs een Iraakse vlag met het opschrift "Allah is groot". Hebben de nazi's hun moslimhaat afgezworen? De meesten niet, maar een aantal beschouwt vooral het zionisme als de grootste vijand. "Stop de zionistische kruisvaarders" en "Stop de zionistische aanvallen op Irak en Palestina", stond onder meer op de spandoeken van de Anti-Zionistische Aktie (AZA) die ook meedeed.

De naam AZA wordt wel gebruikt door de splintergroepering Aktiefront Nationaal Socialisten (ANS) van de NVU-er Eite Homan. AZA zegt de strijd "voor een islamitische staat Palestina" te steunen, en gebruikt kreten als "Stop zionisme. Jihad nu!", en "Hamas, Hezbollah en anti-zionistische beweging Nederland, één strijd!". Deze neo-nazi's waren fel tegen de oorlog in Irak. "In deze strijd zijn wij hier in de westerse metropool een onderdeel van de wereldwijde verzetsbeweging die zich - van Gaza tot Tora Bora en van Bagdad tot en met Bali en Mombassa - in toenemende mate in directe frontstelling tegenover het US-imperialisme en zionisme bevindt." Zo schreven ze in een pamflet met de titel "Geen vrede met de oorlog****sers in Wallstreet en Tel Aviv". De tekst eindigde met enkele citaten uit het antisemitische verzinsel "De Protocollen van de wijzen van Zion". Volgens deze anti-zionisten hebben "de joden" in het geheim veel macht in Nederland. Daarom proberen ze de joodse gemeenschap in kaart brengen, en hebben ze op hun Weerwolf-website ruim 80 foto's geplaatst van mensen die volgens hen allemaal joden zijn. In de ogen van veel nazi's zijn immers alle joden zionisten.

Menselijke bommen

Ook in het wereldbeeld van de NVU zelf speelt het zionisme een centrale rol. "De as van het kwaad bestaat uit twee landen die alle twee beheerst worden door het jodendom: Israël en de Verenigde Staten van Amerika", zo meent de voormalige NVU-topman Glimmerveen in zijn blad "Wij Nederland". Over Israël beweert hij: "Het is zo ongeveer de meest geprononceerde onderdrukkingsstaat die de wereld op dit moment kent". En de VS hebben "niet voor niets de bijnaam verkregen van ZOG, oftewel Zionist Occupied Government", weet Glimmerveen. Bush en Blair lijken dan wel oppermachtig, maar die zouden volgens hem "slechts een speelbal zijn van duistere machten op de achtergrond, volgens sommigen het internationale jodendom".

Het nieuwe NVU-blad "Wij Europa" omarmt de strijd van de Palestijnse religieuze fascisten. "De intifada is een antwoord op de joodse terreur en zal pas stoppen, wanneer aan de Palestijnen recht is gedaan", schrijft men. Met de zelfmoordaanslagen van fundamentalisten op willekeurige burgers heeft de NVU geen enkele moeite, want "andere middelen hebben zij niet". En "vergeet niet dat Hezbollah 'legitieme' vrijheidsstrijders zijn voor hun bevolking die wordt onderdrukt door de zionistische staat Israël". Ene Carlos toont zich in het artikel "Zionisten machteloos tegen menselijke bommen" bovendien erg enthousiast over "de decentralisering van het verzet" van "de jihad". Gedetailleerd en vol bewondering beschrijft hij hoe de moslimfundamentalisten zijn georganiseerd in kleine cellen, hoe ze zich verplaatsen en hoe ze overal kleine wapendepots hebben aangelegd. "Het doel van deze dodelijke strategie is het van binnenuit treffen en uithollen/ondergraven van de zionistische maatschappelijke structuren", aldus Carlos. Van hem mag echter niet vergeten worden dat "de Hezbollah wel een staat nastreeft die streng moslimfundamentalistisch is. Iets waar ik als blanke nationalist slechts van gruwel."

Vlaams Blok

Hoewel van oudsher sterk antisemitisch, probeerde het Vlaams Blok dit jaar bij haar stemmenjacht het vertrouwen te winnen van joodse kiezers die zich bedreigd voelden door het antisemitisme tijdens pro-Palestijnse demonstraties. "Politiek verraad" noemde de NVU die manoeuvres van het Blok. De NVU zelf is "zeker geen grote vriend van het zionisme of van welke vorm van islamisme. Je kunt natuurlijk samenwerken met het zionisme zoals het Vlaams Blok dat doet, of zoals anderen dat doen met de islamieten. Wij gaan door op eigen kracht, en gaan uit van onze eigen kracht en kunnen. Zolang er in ons land nog steeds synagogen en moskeeën worden bijgebouwd, kunnen wij geen van deze twee stromingen echt uit elkaar houden, want beide vormen de vijfde colonne in ons rijk." Volgens de NVU "kun je stellen dat de linkervleugel van de partij zich meer aangetrokken voelt tot thema's als: tegen het grootkapitaal, tegen de euro, de veramerikanisering en de strijd van de Palestijnen tegen de zionisten in Israël. De rechter partijvleugel voelt zich meer aangetrokken tot onze visie op het vreemdelingenvraagstuk, harde aanpak van criminaliteit, en het absoluut aan banden leggen van de weltierende drugshandel."

Bij de meer nieuw-rechtse stromingen die zich vooral profileren op hun nationalisme besteedt men nauwelijks aandacht aan "het zionisme" en des te meer aan "de moslimterreur". Voor hen is de vermeende "strijd tussen moslims en christenen" belangrijker. Ook zeggen ze in principe op te komen voor alle "onderdrukte volkeren", en dus ook voor "de Palestijnen". In de praktijk stelt het allemaal niet veel voor. In Vooraan, het blad van de Nationale Beweging, looft men bijvoorbeeld het boek "De schaduw van de ster" van de antisemiet Peter Edel. Zijn boek is "een absolute must voor degenen die zich willen informeren over de vrijheidsstrijd van Palestina tegen de zionistische invallers", meent Vooraan.

Stormfront

Op de extreem-rechtse website Stormfront gaat de 'discussie' regelmatig simpelweg over wie men nu het meeste haat: de zionisten, of toch de moslims. "De nationalist haat de moslim meer dan de jood. Een nationaal-socialist haat de jood meer dan de moslim", luidt de vuistregel van een van de deelnemers. "Ook ik ben tegen de moslims", beweert een ander, "maar het is de enige groep die nog enige weerstand aan de zionisten kan bieden. Daarom ben ik aan de ene kant wel voor de AEL met hun aanklachten tegen het zionisme. Aan de andere kant blijft het een gevaarlijke groep voor Nederland". Waarop weer werd gereageerd met: "Buiten Nederland steun ik iedere moslim die strijd tegen het jodendom." Sommigen willen echter niet zelf tegen "de joden" demonstreren: "Het probleem is dat dit (strijden tegen joden) de overeenkomst is tussen extreem-rechts en extreem-links (onder andere Internationale Socialisten). Als ik ergens tegen ben, sta ik niet graag aan dezelfde kant als mijn grootste vijanden."

Moslimhaat blijft voor veel nazi's toch het belangrijkste. "Ik heb nog nooit ruzie met een jood gehad in het uitgaansleven, maar al wel 100 keer met een moslim", vertelt een van hen. "Moslims zijn voor ons een veel groter gevaar dan de joden. Daarom vind ik dat het westen en de joden moeten samenwerken", zegt een ander, die kennelijk meer op de tijdelijke opportunistische lijn van het Vlaams Blok zit. Weer anderen willen uit angst voor de vermeende "zionistische lobby" eerst "de moslims" maar aanpakken. "De islam is een makkelijker (relatief) doelwit nu. Als je je ook tegen de joden keert, krijg je marginale verenigingen zoals de NVU."

Terug