De Fabel van de illegaal 64, mei/juni 2004

Auteur: Eric Krebbers en Roel Nagel


IS en AEL herdenken religieuze fascist Yassin

Op 27 maart 2004 organiseerde de Internationale Socialisten (IS) samen met onder meer de Arabisch Europese Liga (AEL) op de Dam in Amsterdam een herdenking van de Palestijnse sjeik Ahmed Yassin. De oprichter en ideoloog van de moslimfundamentalistische organisatie Hamas was 5 dagen daarvoor door het Israëlische leger geliquideerd.

"Net zoals sjeik Ahmed Yassin voor ons een held is, zijn alle strijders van Hamas helden voor ons", sprak AEL-voorzitter Nabil Marmouch de ongeveer 100 aanwezigen toe. "En niet alleen Hamas! Er zijn meer mensen en groepen die verzet voeren in dat gebied, Al-Aqsa, Hamas, Jihad, Hizbollah en meer, en ook in Irak. Ook dit verzet dat zij voeren moeten we steunen!" Voor hen die het opblazen van willekeurige burgers een fascistische strategie vinden, voegde Marmouch toe: "Wie het verzet echt steunt, steunt al het verzet en niet alleen een deel ervan." Volgens hem bepalen "onze broeders en zusters in Palestina" zelf wel "hoe het verzet wordt gevoerd" en zit "het Palestijnse volk" niet te wachten op "paternalisme vanuit Nederland".

Mujama

Als rechtgeaarde nationalist ontkende Marmouch zo de scherpe tegenstellingen die er bestaan binnen alle vermeende "volken", en dus ook die tussen Palestijnen onderling. De voorloper van Hamas, de Mujama al-Islami, heeft zich vanaf 1980 onder leiding van Yassin namelijk met grof geweld in de Gazastrook gevestigd. Restaurants, café's, bioscopen, alcoholwinkels en bibliotheken werden afgebrand of gedwongen gesloten. Palestijnse mannen en vrouwen die zich volgens de Mujama "onislamitisch" gedroegen, werden afgetuigd en soms vermoord. Vooral linksen en nationalisten die tot dan toe de kern van de Palestijnse bevrijdingsbeweging vormden, moesten het ontgelden.

Na aanvang van de Intifada in 1987 bouwden Yassin - volgens de AEL "een voorbeeld voor velen van ons" - en zijn aanhangers Mujama om tot Hamas. Van 1987 tot 1993 vermoordden de religieuze fascisten volgens voorzichtige schattingen 942 Palestijnen, meer dan de Israëlische bezettingstroepen er in dezelfde periode ombrachten.(1) Voor linkse en feministische Palestijnen vormt de Hamas zodoende net zo goed een bezettingsmacht. Het vermeende "Palestijnse volk" van de AEL is net als alle andere "volkeren" geen eenheid, en kan dus ook niet als "volk" kiezen "hoe het verzet wordt gevoerd", zoals Marmouch wel denkt. De realiteit is dat wie "een volk" steunt, uitsluitend de machthebbers steunt en niet het verzet van onderop van arbeiders en vrouwen.

Coalitie

"Verzet tegen de bezetting is legitiem en verdient alle mogelijke steun uit Nederland", aldus Miriyam Aouragh van de IS. In haar toespraak pleitte ze voor "een brede coalitie van migranten, autochtonen, vrouwen, mannen, moslims, christenen en socialisten". Joden nodigde ze niet uit. Met geen woord repte de socialiste over de fascistische ideologie en methoden van Hamas. Toch is het charter waarin Yassin de ideologie van Hamas heeft vastgelegd, eenvoudig te vinden op het internet.(2)

In dat charter staat "de strijd tegen de joden" centraal, die volgens Hamas door zal gaan "totdat de joden zich verstoppen achter rotsen en bomen, die zullen roepen: O moslim! er verstopt zich een jood achter mij, kom op en dood hem!" Israël zal slechts blijven bestaan "tot de islam het elimineert", schreef Yassin. En volgens hem zaten "de joden" achter de Franse, de communistische en alle andere revoluties. Sterker nog, "geen oorlog is ooit ergens uitgebroken zonder hun vingerafdruk erop", aldus de beginselverklaring. Het antisemitische verzinsel "De Protocollen van de wijzen van Zion" zou het bewijs vormen van een wereldomvattende joodse samenzwering. "De joden" zouden zelfs achter het feminisme zitten dat moslimvrouwen weglokt van hun werkelijke levensvervulling: het huishouden, en het krijgen en opvoeden van moslimkinderen.

Anti-fascisme

Er wordt in sommige linkse kringen overigens nogal krampachtig omgegaan met het charter van Hamas. Op de website van Indymedia.nl bijvoorbeeld werden diverse teksten van de AEL en de IS over de herdenking toegelaten, maar werden om onduidelijke redenen herhaaldelijk links naar het charter verwijderd. Wellicht werd het ongepast gevonden om actievoerders te confronteren met de realiteit van Yassins fascistische ideeëngoed.

Voor Ed Hollants van de Amsterdamse actiegroep Autonoom Centrum is het voeren van anti-fascistische strijd tegen Hamas achterhaald, en moet er gepraat gaan worden met de religieuze fascisten. In een reactie op de liquidatie schreef hij namelijk: "Hamas heeft zich de laatste 10 jaar ontwikkeld tot een van de belangrijkste politieke organisaties van de Palestijnen. Ook al wijs je hun gedachtegoed en methodes van verzet af, je kunt niet om dit feit heen. Het is dan ook ondenkbaar dat er nog een oplossing gevonden zou kunnen worden in het Israëlische Palestijnse conflict zonder dat Hamas daar deel van uitmaakt." (3) Maar hoe kunnen fascisten deel uitmaken van een oplossing? Hoe kan er vrede zijn als linksen, feministen en joden vervolgd blijven worden? Hollants noemde de moord op Yassin overigens een "aanval op islam". Net als tegenwoordig veel rechtse opiniemakers lijkt hij zo de hele islam gelijk te stellen aan het fascistische moslimfundamentalisme.

Landdag

Het protest op de Dam was oorspronkelijk georganiseerd in het kader van "De dag van het Land". Dat is een jaarlijks terugkerend protest tegen de schandalige Israëlische politiek van landonteigening. Na de liquidatie besloot de AEL er een Yassin-herdenking van te maken. Dat was voor het Palestina Komitee reden om af te haken, en achter het paleis op de Dam een eigen kleine manifestatie te houden. De te verwachten uitspraken zouden de strijd voor Palestina geen goed doen, zo wist men.

Ook in sommige extreem-rechtse kringen werd woedend gereageerd op de liquidatie. "Hiermee heeft "Israël" de poorten van de hel geopend, de wraak van Hamas zal zoet zijn!", waarschuwde de "Weerwolf Nederland"-website van NVU-er Eite Homan. Enthousiast berichtte Weerwolf over een protestdemonstratie van neo-nazi's in Duitsland tegen "de bloedlustige joden" die Yassin vermoord hebben. Over de nieuwe Hamas-leider Aziz al-Rantisi zal men bij Weerwolf wel te spreken zijn. Die heeft het namelijk over "de mythe van de gaskamers" en beroept zich daarbij op holocaust-ontkenners als Garaudy en Irving. Ook beweert hij dat het nationaal-socialisme een complot was van "zionistische banken".(4) Volgens Rantisi bestaan er "geen onschuldige Israëli's" en mogen ze dus allemaal opgeblazen worden. Inmiddels heeft de regering van oorlogsmisdadiger Sharon ijskoud bekend gemaakt dat men de hele top van Hamas gaat elimineren. Er hangt de 'gewone' man en vrouw in Israël en de bezette gebieden helaas nog heel wat ellende boven het hoofd.

Noten

Terug