De Fabel van de illegaal 64, mei/juni 2004

Auteur: Harry Westerink


Boekrecensie

Over de grens

Het Amsterdamse Autonoom Centrum (AC) doet al jaren onderzoek naar de deportatiemachine, bestaande uit de IND die migranten en vluchtelingen afwijst, de marechaussee en de vreemdelingenpolitie die hen opsporen en opjagen, en de luchtvaartmaatschappijen die hen daadwerkelijk uitzetten. Het AC heeft de uitkomsten van dit onderzoek weergegeven in het boek "Over de grens", dat leest als een informatief naslagwerk en een strijdbare actiehandleiding tegelijk. Daardoor is het uitstekend bruikbaar bij het ontwikkelen van verzet tegen het keiharde "vreemdelingenbeleid". Het boek geeft veel achtergrondinformatie over grootstedelijke razzia's, uitzetcentra, deportaties met chartervliegtuigen, deportaties waarbij de IND valse documenten gebruikt, EU-beleid en het deportatiebeleid door de jaren heen. Ook geeft het tips voor acties tegen deportaties. "Over de grens" bevat verder praktijkvoorbeelden van deportaties die aantonen hoe afschuwelijk de vluchtelingen daarbij worden behandeld. Het is gelukkig geen zogenaamd objectief-wetenschappelijke studie geworden die alleen de belangen van de overheid ten goede komt. Vanuit het perspectief van migranten en vluchtelingen neemt het AC namelijk uitdrukkelijk stelling tegen de regulering van migratie en kiest de actiegroep voor open grenzen.

Het AC spreekt zich uit tegen deelname aan het "vrijwillige terugkeer"-beleid, en geeft aan waarom men zich daar altijd tegen heeft verzet. "Gedwongen uitzettingen zijn duur en organisatorisch omslachtig. Als op een andere, vriendelijke manier hetzelfde resultaat wordt bereikt, vindt de overheid dat natuurlijk prachtig. De medewerking van de hulporganisaties is daarbij cruciaal. Vluchtelingen krijgen nu niet alleen van de overheid te horen dat ze weg moeten, maar ook van organisaties waarvan ze dachten dat die voor hun belangen opkwamen." Het AC betreurt het dat hulporganisaties als VluchtelingenWerk, de Raad van Kerken en Mensen In Nood steeds meer met de overheid zijn gaan meepraten en meedenken, in plaats van een confrontatiepolitiek te voeren. Zo komt men steeds minder op voor de belangen van migranten en vluchtelingen.

"Over de grens", Autonoom Centrum. Bestellen? Maak 10,- (incl. porto) over op giro 6131418 t.n.v. stichting Afval te Amsterdam o.v.v. boek en postadres.

Terug