De Fabel van de illegaal 64, mei/juni 2004

Auteur: Harry Westerink


Rubriek: Uit de illegaliteit

Machtiging voorlopig verblijf

De overheid maakt het met allerlei regels erg moeilijk om een verblijfsvergunning te bemachtigen. Een van die regels is "de machtiging voorlopig verblijf" (mvv). Als migranten naar Nederland willen komen en een verblijfsvergunning willen aanvragen, dan moeten ze eerst toestemming krijgen van de Nederlandse ambassade in hun land om "voorlopig" in Nederland te "verblijven". De beslissing op die aanvraag duurt vaak weken of zelfs maanden. De overheid probeert zo ongecontroleerde migratie tegen te gaan.

Veel migranten verspillen geen moeite aan het regelen van een mvv. Ze willen in Nederland leven vanwege de armoede en het gebrek aan toekomstperspectief in hun land. Maar de kans om een verblijfsvergunning te krijgen op grond van werk is uiterst klein. De overheid zal dan ook geen mvv afgeven. Veel migranten komen daarom zonder dat papier en proberen hier illegaal te overleven. Toch blijven ze tegen het probleem van de mvv aanlopen. Ook als ze willen trouwen, moeten ze in hun land van herkomst een mvv gaan aanvragen. Voor migranten die bijvoorbeeld al 5 of 10 jaar illegaal in Nederland zijn, is dat een groot probleem.

Zelfs legale migranten en erkende vluchtelingen hebben te kampen met de mvv-regel, bijvoorbeeld in het geval van gezinshereniging. Vaak hebben vluchtelingen hun partner of familieleden moeten achterlaten. Die verkeren daardoor in uiterst moeilijke omstandigheden en proberen ook hierheen te komen. Soms lukt dat, en dan kloppen ze aan bij bijvoorbeeld het Fabel-spreekuur.

Zo wist een vluchteling uit een Afrikaans land zijn minderjarige dochter naar Nederland over te laten komen. Ze moest naar haar vader toe omdat ze daar geen familie meer had en er dus helemaal alleen voor stond. Maar als dertienjarig meisje zag ze geen kans om daar een mvv te regelen. Toen ze eenmaal hier was, vroeg haar vader voor haar een verblijfsvergunning aan. Van Justitie moesten ze echter eerst een mvv op gaan halen in hun land. Maar dat kan helemaal niet. Zelf loopt hij daar gevaar en van zijn dochtertje mag niet verwacht worden dat ze terugkeert en maandenlang in haar eentje wacht op de beslissing van de Nederlandse autoriteiten. Om van de mvv-plicht af te komen heeft de vluchteling bezwaar aangetekend in het kader van de zogenaamde "hardheidsclausule". Die stelt dat een mvv niet benodigd is wanneer dat "onbillijk" zou zijn. Maar is dat niet altijd het geval?

Terug