De Fabel van de illegaal 65/66, zomer 2004

Auteur: Gerrit de Wit


Extreem-rechts tegen EU-lidmaatschap van Turkije

In maart 2004 werd het comité "Nee Tegen Turkije" opgericht door diverse extreem-rechtse organisaties uit Nederland en Vlaanderen. Net als veel mainstream politici is het comité fel gekant te gen de toetreding van Turkije tot de EU. Dat land zou vanwege "het islamitische karakter" niet passen binnen het overwegend "joods-christelijke Europa". Daarnaast vreest men "een toevloed" van Turkse immigranten.

In Turkije is het met de mensenrechten niet best gesteld. Al decennia lang worden Koerdische en linkse opposanten op grote schaal vervolgd, opgesloten, gefolterd en vermoord. Het leger en de geheime diensten hebben grote invloed op de politieke besluitvorming en veel politici en ambtenaren zijn corrupt. In december 2004 besluit de EU onder Nederlands voorzitterschap of toetredingsonderhandelingen met Turkije gestart zullen worden. Om te mogen toetreden moet het land voldoen aan "de criteria van Kopenhagen". Dat betekent dat de economie strikt kapitalistisch georganiseerd moet zijn en dat de mensenrechten en de minderheden moeten worden gerespecteerd. Onder druk van de toetredingseisen heeft Turkije inmiddels de doodstraf in vredestijd afgeschaft, marteling strafbaar gesteld en de mogelijkheid van onderwijs in de Koerdische taal verruimd. In de praktijk is er echter nog maar weinig veranderd.

Democratie

Veel politici in de EU zijn dan ook vooralsnog tegen de toetreding van Turkije. Ze menen dat dat land nog een lange weg te gaan heeft, voordat het voldoet aan "de criteria van Kopenhagen". Gemakshalve vergeet men daarbij dat ook landen als Griekenland, Portugal en Spanje zijn toegetreden toen zij net verlost waren van dictatoriale regimes en de burgelijke democratie er nog in de kinderschoenen stond. Ook kunnen er bij het democratisch gehalte van de huidige EU-lidstaten de nodige vraagtekens gezet worden. Zo schendt Spanje in de jacht op ETA-leden elementaire rechtsregels en viert de repressie er hoogtij. In Italië probeert de extreem-rechtse regering de rechterlijke macht uit te schakelen, onder meer om de vervolging van premier Silvio Berlusconi wegens corruptie te dwarsbomen. Verder is racisme in de EU gemeengoed en worden geïllegaliseerden en afgewezen vluchtelingen die niets misdaan hebben, opgesloten in gevangenissen. En na de aanslagen in de VS worden in heel Europa moslims vervolgd en burgerrechten ingeperkt.

De EU is opgericht ter bevordering van een vrij verkeer van kapitaal, goederen en personen, zodat de winsten van het bedrijfsleven gemaximaliseerd kunnen worden. Toetredende landen moeten hun economieën "saneren" en flink bezuinigen op sociale voorzieningen. De kapitalistische logica zal er waarschijnlijk voor zorgen dat Turkije op termijn gewoon zal toetreden, ook al voldoet het nog niet aan de eisen van een burgerlijke democratie. Toetreding levert het Europese bedrijfsleven immers extra grond, afzetmarkten en goedkope arbeid op. Sociale, democratische en politieke rechten van de inwoners spelen in de EU een ondergeschikte rol. Toetredende landen moeten weliswaar anti-discriminatie wetgeving invoeren voor onder meer homo's en andere minderheden, maar dat heeft in de praktijk vaak weinig invloed. In het kersverse EU-lid Slowakije hebben Roma nu officieel rechten. Maar nog steeds wonen ze in getto's, is 97 procent van hen werkloos en worden nu vanwege de economische "sanering" hun toch al schamele uitkeringen gehalveerd.

Schaamlap

Mainstream politici uit rechtse en christelijke hoek zijn om meer nationalistische redenen tegen toetreding van Turkije. Volgens hen zou "het islamitische Turkije" niet passen bij Europa "met zijn joods-christelijke tradities". Ze beweren ook dat West-Europa "overspoeld" zal worden door Turkse migranten.

NieuwRechts in zee met fascisten

Om een breder publiek aan te trekken probeert Michiel Smits partij NieuwRechts haar extreem-rechtse toon te matigen. Toch werkt men in het comité "Nee Tegen Turkije" openlijk samen met de fascistische Nationale Beweging (NB). Maar zelfs de extreem-rechtse leden in de achterban van NieuwRechts zullen het ideeëngoed van NB op zijn minst controversieel vinden.

De buitenparlementaire actiegroep NB is opgericht door Tim Mudde en Michel Hubert en noemt zichzelf "nationaal-anarchistisch". De voornaamste roots van die twee liggen in de verboden CP'86. Nog steeds ijveren ze voor een etnisch blank Nederland. Hubert probeerde met de NB voet aan de grond te krijgen in de regio Eindhoven. Daartoe kraakte hij een kazerneterrein waar ruim twee jaar lang racistische en antisemitische concerten en bijeenkomsten georganiseerd konden worden. Mudde probeert de NB in de regio Leiden van de grond te trekken, maar dat lukt niet erg. Meer succes heeft zijn band Brigade M, die onder nazi-skinheads een soort cultstatus heeft. In het nummer "50.000 helden" brengt de band een ode aan de Nederlandse leden van de Waffen-SS die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het Oostfront vochten. Die zouden eerherstel moeten krijgen. Verder speelde de band de laatste jaren op een aantal festivals van het nazistische Blood and Honour-netwerk.

Toch is Smits toenadering tot de NB geen vergissing. Hij bezocht namelijk eerder al een NB-informatiedag in de gekraakte Eindhovense kazerne. Van de kant van de "anarchistische" NB is de samenwerking met de politieke partij NieuwRechts ook ongewoon. Mudde maakte in zijn blaadje Rijnland Bollenstreek Kontakt al eens korte metten met Smit. Hij noemde hem "een ongeleid projectiel" en iemand die "een gedegen nationalistische leerschool ontbeert". Ook hekelde hij Smits roep om "orde en gezag" en "meer blauw op straat", want dat zou als een boemerang terugslaan op nationalisten. Verder was Mudde sterk gekant tegen Smits samenwerking met de Joodse Defensie Liga en zijn steun aan de agressiepolitiek van George Bush. Mudde wenste Smit dan ook "beterschap en wijsheid" toe.

Het comité "Nee Tegen Turkije" (NTT) gaat nog wat verder en zet een aantal ronduit racistische argumenten in tegen de toetreding. Zo zouden Turken "in geen enkel opzicht Europeanen zijn. Qua afstamming, taal en cultuur zijn zij Aziaten" en zouden ze "tot de islamitische wereld" behoren. Volgens het comité hebben Turken als gevolg van "de verderfelijke immigratiepolitiek van de traditionele partijen" al "bruggenhoofden" in West-Europa geslagen. NTT is bang dat die "bruggenhoofden" verder zullen groeien, want als Turkije EU-lid wordt zullen "elk jaar miljoenen Turkse migranten" toestromen. Volgens het comité zullen "de nieuwe Turkse invasies het werk zijn van immigranten, niet van legers". Ook het comité is niet te spreken over de slechte mensenrechtensituatie in Turkije. Maar die 'bezorgdheid' is niet meer dan een schaamlap voor haar racistische standpunten over Turken in het algemeen. Want van de NTT mag Turkije sowieso niet toetreden, zelfs niet wanneer het aan "de criteria van Kopenhagen" zou voldoen.

NTT kent een Vlaamse en een Nederlandse tak. De Vlaamse bestaat onder andere uit de actiegroep Voorpost, de Vlaamse Jongeren Mechelen (1) en de Vlaams Blok Jongeren. De Nederlandse afdeling wordt gevormd door de fascistische Nationale Beweging (NB),(2) de Stichting ter bevordering van de Vrijheid Van Meningsuiting (SVVM) en Jong Rechts. De SVVM draait om de Groninger Jan Landman die ook betrokken is bij NieuwRechts en de uiterst rechtse internetsites Vrijspraak en De Graverdammer beheert. Jong Rechts is de jongerenorganisatie van NieuwRechts en loopt strak aan de leiband van partijleider Michiel Smit. Dat de jongerenorganisatie samenwerkt met Vlaamse rechts-extremisten ligt voor de hand. Smit gaat namelijk prat op zijn bezoekjes aan het Vlaams Blok en Blok-leider Filip Dewinter.

Julius Evola

Vooralsnog heeft NTT weinig ondernomen. Op 22 mei 2004 belegde men de bijeenkomst "Turkije in de EU? Nee, bedankt!". Daar zouden Alfred Vierling en Robert Steuckers spreken. Vierling was actief voor de CP en CD en was een van de oprichters van het Nederlands Blok. Tegenwoordig is hij betrokken bij het extreem-rechtse tijdschrift Heemland. Op 23 januari 2004 liep hij mee in een demonstratie van Jong Rechts onder het motto "Minder geweld, meer gezag". De Belg Steuckers is voorman van de nieuw-rechtse denktank Synergies Européennes (SE) (3) die in heel Europa afdelingen heeft. SE baseert zich op de Italiaanse mystieke fascist Julius Evola, Mussolini's huisideoloog die tot 1974 bleef publiceren. Evola wilde dat Europa een groot feodaal en imperialistisch koninkrijk werd, compleet met een kastenstelsel en een heidens geloof. Hij vertaalde ook het antisemitische verzinsel "De protocollen van de wijzen van Zion" in het Italiaans.

Met dank aan anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka

Noten

Terug