De Fabel van de illegaal 65/66, zomer 2004

Auteur: Jan Tas


Boekrecensie

"Allochtonen" en de oorlog

Het boek "Allochtonen van nu & de oorlog van toen" is een initiatief van het multiculturele instituut FORUM en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en geeft een beeld van de rol van Marokko, de Nederlandse Antillen, Suriname en Turkije in de Tweede Wereldoorlog. Dat is een onderbelicht deel van de geschiedenis. Allerlei aspecten komen aan de orde. Van de inzet van Marokkaanse soldaten bij de verdediging van Nederland in de meidagen van 1940 tot het enorme economische belang van de Antillen en Suriname voor de geallieerden.

Het boek is zeker geen lofzang op een - niet bestaand - heroïsch verleden van Nederland. Integendeel, er wordt juist erg kritisch geschreven over bijvoorbeeld de slechte behandeling van naar de Antillen gevluchte joden. Ook wordt de benarde positie aangekaart van Surinamers en Antillianen, die behalve tegen de nazi's ook tegen het racisme van de Nederlandse kolonialen moesten vechten. Dat illustreert goed dat meeste Nederlanders slechts vochten tegen de Duitse bezetting en niet tegen racisme en fascisme. Nederlandse imperialisten waren er zelfs tegen dat Engeland en de VS soldaten zouden sturen naar de Antillen en Suriname, uit angst dat er zo wellicht een einde zou komen aan de Nederlandse bezetting van die koloniën.

Helaas is het boek geschreven vanuit het "multiculturele" idee dat Marokkanen, Antillianen, Surinamers en Turken erbij horen omdat ze een geschiedenis met Nederland delen. Alsof hun aanwezigheid in Nederland gerechtvaardigd zou moeten worden. Maar wat betekent dat voor de groepen "allochtonen" die geen beroep kunnen doen op zo'n gezamenlijke geschiedenis? Overigens zal zo'n verhaal het groeiende racisme nauwelijks kunnen terugdringen. Daar is helaas meer voor nodig dan een op zich prima geslaagd geschiedenisboek.

"Allochtonen van nu & de oorlog van toen", Ad van den Oord. Uitgeverij: Sdu, 21,00. ISBN: 9054094206.

Terug