De Fabel van de illegaal 67, najaar 2004

Auteur: Gerrit de Wit


Fascisten steunen Verdonk

Op 14 juli 2004 overleed in het Eindhovense onderzoekscentrum (oc) Beatrixoord een twintigjarige Angolese vluchtelinge door een gebrek aan medische zorg. De dag daarop wilden zo'n 100 rouwende vluchtelingen een demonstratieve optocht houden van het oc naar de Eindhovense binnenstad. De loco-burgemeester verbood dat echter en liet de politie de betoging met grof geweld uit elkaar slaan. De extreem-rechtse Nationale Alliantie (NA) wilde de politie en minister Verdonk een hart onder de riem steken en kondigde voor 13 augustus een demonstratie tegen de vluchtelingen aan bij het oc.

In de aankondiging beweert de partij dat "de asielzoekers zich schuldig hebben gemaakt aan criminele feiten. Het huidige beleid van mevrouw Verdonk leert ons dat criminele allochtonen per direct het land dienen te verlaten. De asielzoekers verblijven in Nederland zonder verblijfsvergunning, zodoende kunnen zij geen aanspraak maken op het Nederlands burgerrecht. Strikt genomen kunnen zij dus ook geen aanspraak maken op het recht tot demonstreren. De Nationale Alliantie afdeling Brabant wil de politiemacht van Eindhoven complimenteren. Zij hebben daadkrachtig en volkomen terecht ingegrepen." De racisten menen dat "het afgelopen moet zijn met dergelijke vormen van brutaliteit. De asielzoekers dienen zich als gasten te gedragen zolang zij hier in Nederland verblijven. Het staat hen vrij om Nederland te verlaten, indien zij werkelijk zo ontevreden en woedend zijn."

Gast Vrij!

De steungroep Gast Vrij! wilde de vluchtelingen steunen en riep direct op tot een tegenmanifestatie bij de ingang van het oc. "In plaats van racisme willen we hen onze solidariteit en gastvrijheid tonen. Tegelijkertijd willen wij protesteren tegen de verrechtsing en groeiende intolerantie in Nederland. Wij accepteren niet dat vluchtelingen als tweederangs mensen worden behandeld", schreef de steungroep. Burgemeester Sakker verbood op het allerlaatste moment beide demonstraties. Hij zei "escalatie" te vrezen tussen de fascisten en de anti-fascisten. Het verbod leidde bij de NA tot grote woede en men kondigde meteen aan op 20 augustus een tweede poging te wagen. Van burgemeester Sakkers mocht die demonstratie wel doorgaan, ondanks de oproep van de steungroep Gast Vrij! voor een tegenactie. Sakkers besloot geheel voorbij te gaan aan de gevoelens van de vluchtelingen die toch al in een moeilijk parket zitten, en aan het feit dat de NA oproept tot haat en racisme. De NA-demonstratie liep uiteindelijk toch uit op een flop. Slechts een dertigtal sympathisanten verzamelde zich bij het oc. Ze mochten van de politie niet bij de ingang van het kamp staan, maar alleen op een plek waar geen vluchteling of omstander hen kon zien. Daar midden in het polderlandschap werden ze toegesproken door Mart Moors, secretaris van de NA-afdeling Brabant. Tegelijkertijd deelden de anti-fascisten van steungroep Gast Vrij! in het stadscentrum duizenden folders uit waarin opgeroepen werd tot solidariteit met de vluchtelingen. Veel Eindhovenaren toonden zich onthutst over de aanwezigheid van de NA in de stad.

Splinterpartij NA komt voort uit de krochten van de extreem-rechtse Nieuwe Nationale Partij (NNP). De NA heeft één raadszetel in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Partijleider is Jan Teijn. Die was eerder actief voor de CD, de verboden CP'86 en de NNP. Teijn nam in 1997 deel aan een Antwerpse demonstratie voor eerherstel van de Waffen-SS. Secretaris van de NA is Virginia Kapic. Net als Teijn verliet zij de NNP na een heftige ruzie. Kapic was eerder betrokken bij de nazistische Nederlandse Volksunie (NVU). Ze vereert Hitler en heeft het niet zo op met joden. Zo schreef ze in 2003 op het nazistische webforum Stormfront dat extreem-rechtse mensen zich gezien de politieke machtsverhoudingen in Nederland minder extreem voor moeten doen dan dat ze in werkelijkheid zijn, "maar welke naam zij zich ook zullen aanmeten, welke vlag of symbool, in de kleine persoonlijke ontmoetingen zullen zij op 20 april nog altijd een toost uitbrengen op de man die het juiste beeld voor ogen had. Und Ihr habt doch gesiegt, Kameraden." Met "de toost op 20 april" verwees Kapic naar de verjaardag van Adolf Hitler. Verder schreef ze dat ze het heeft gehad met "de joden die ons elk jaar weer lastig vallen met hun Holocaust-mythe". Een ander bestuurslid is de veroordeelde racist Wim Beaux, voorheen CP'86-bestuurslid en NNP-kaderlid. De "actieleider" van de NA is Olivier Oomen. Die was NVU-lid en één van de twee leiders van de nazistische organisatie Stormfront Nederland. In 1999 bekladde Oomen samen met twee geestverwanten een joodse begraafplaats met hakenkruisen en de tekst "6 miljoen te weinig".

"Zwakkere mensen"

De NA werd officieel opgericht in november 2003. Men verspreidde daarbij een "introductie-manifest" waarin beweerd werd dat "het Nederlandse volk op het punt staat uit te sterven" en dat men "niet zal samenwerken met joden of moslims". Verder beloofde de NA ons "een blanke toekomst". De partij geeft op de website aan dat men strijdt voor de "eigen cultuur, tradities en taal", want door "de multiculturele samenleving" zouden "de Nederlandse kenmerken vervagen". De NA wil een immigratiestop, een "stop op bouwvergunningen voor moskeeën", een verbod op het dragen van hoofddoeken op openbare plekken en dat iedereen de Nederlandse taal spreekt. Als migranten deze geboden niet naleven, dan is het volgens de NA "een enkeltje terug naar eigen land". Verder keert men zich tegen "rassenvermenging", omdat daar "zwakkere mensen" uit voort zouden komen. De NA zegt zoveel mogelijk extreem-rechtse en nationalistische stromingen en mensen bij elkaar te willen brengen, van "Fortuynist tot nationaal-socialist of anti-globalist". De NA-"internetwinkel" verkoopt allerlei artikelen, zoals speldjes met een Keltisch kruis of een "blanke-vuist". Een van de laatste aanbiedingen is een badge van de "17e SS-pantsergrenadiers".

De NA timmert flink aan de weg en organiseerde al meerdere informatieavonden, folderacties en demonstraties. Zo hield men op 14 juni 2004 bijvoorbeeld een mars in Eindhoven tegen de komst van een tippelzone. Zo'n 45 rechts-extremisten namen daaraan deel. Op 26 juni demonstreerden tientallen NA-ers in Utrecht tegen de EU. Tijdens die tocht werden leuzen geroepen tegen de toetreding van Turkije tot de EU. Op 4 september verzamelden zich ongeveer 30 NA-aanhangers in Leeuwarden voor een manifestatie tegen "multicultureel geweld". Aanleiding was een jongen die zijn ex-vriendin in brand had gestoken. Een linkse tegenmanifestatie later die dag werd aangevallen door NA-sympathisanten en hooligans van de plaatselijke voetbalclub Cambuur. Op 11 september nam de NA in Antwerpen nog deel aan een fascistische demonstratie "tegen alle terrorisme". Ook uitgesproken nazistische organisaties als Blood & Honour Vlaanderen namen deel aan dat protest.

Gabbers

De NA heeft zich in relatief korte tijd ontpopt tot een van de grootste extreem-rechtse partijen in Nederland, met een grote aanhang onder rechtse gabbers. Dat is ten koste gegaan van de NNP. Ook de NVU ziet in de NA een concurrent. Er zijn ook veel oude wonden en daardoor maken de partijen elkaar om de haverklap uit voor rotte vis. De NA is verder van plan om in 2006 in een aantal steden mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Gezien de extreme opstelling van de partij, de onbekendheid bij de kiezers en de concurrentie van andere extreem-rechtse en fortuynistische partijen, is het nagenoeg uitgesloten dat men een zetel zal bemachtigen. Daarmee is niet gezegd dat de NA niet serieus is te nemen. Met name de NA-activiteiten op straat nopen tot waakzaamheid.

Voor dit artikel is mede gebruikt gemaakt van: "De Nationale Alliantie: de zoveelste splinter?", Onderzoeksgroep Haaglanden. Op Alert!-website.

Terug