De Fabel van de illegaal 68, januari/februari 2005

Auteur: Gerrit de Wit


Extreem-rechts roert zich na dood Van Gogh

Extreem-rechts probeert de onrust na de moord op Theo van Gogh uit te buiten. Men organiseert demonstraties waarbij de haat tegen migranten de boventoon voert. Het zijn slechts kleinschalige en nietszeggende bijeenkomsten. De extreem-rechtse aanslagen op moskeeën en islamitische scholen leiden daarentegen tot grote maatschappelijke onrust. Daardoor komt extreem-rechts echter zelf ook onder vuur te liggen.

Op 2 november 2004 ’s avonds, enkele uren na de moord, willen de fascistische Nationale Alliantie (NA) en de extreem-rechtse Nieuw Nationale Partij (NNP) demonstreren in het Haagse centrum. Tientallen rechts-extremisten komen opdagen. Ze worden opgewacht door een grote schare politie-agenten en ME-ers die de demonstratie snel de kop indrukken. Zo wil men voorkomen dat er net als na de dood van Pim Fortuyn in Den Haag rellen uitbreken. Zo’n 35 rechts-extremisten roepen leuzen als “Islamieten parasieten”, “Sieg Heil” en “Eigen volk eerst” en worden gearresteerd. De kopstukken van de NA en de NNP ontspringen de dans.

NA-actieleider Olivier Oomen verklaart na afloop geen traan te laten om de arrestaties. “De meeste arrestanten wisten zelfs geeneens wie Theo van Gogh was en waren alleen maar op het rumoer afgekomen! Helaas lopen er van dit soort jongeren nou eenmaal tig rond in de stroming! Ik heb een paar jaar geleden al eens verklaard in de media dat je dit soort types eigenlijk alleen maar goed kunt gebruiken voor foldervee en opvulling”, aldus Oomen. De meeste arrestanten worden met een proces-verbaal naar huis gestuurd. Op dezelfde avond herdenken in Kaatsheuvel een paar leden van de Brabantse afdeling van de extreem-rechtse partij Nieuw Rechts Van Gogh. Partij-activist René van Gool houdt een korte toespraak.

Wat heb je ons aangedaan, Theo!

Op 3 november probeert het Platform voor de Vrijheid van Meningsuiting met een manifestatie in Amsterdam politieke munt te slaan uit de moord. Het gelegenheidsplatform bestaat uit 18 uiterst rechtse organisaties en partijen als Nieuw Rechts, de fortuynistische splinter Forza Nederland, Radio Pim Fortuyn en de Van Oldenbarnevelt Denktank. De manifestatie trekt slechts enkele tientallen aanhangers die luisteren naar toespraken van onder andere Nieuw Rechts-voorzitter Michiel Smit. Een opvallende aanwezige is Wim Vreeswijk. Die was vroeger voorzitter van de extreem-rechtse partij Nederlands Blok en kopstuk van de Centrumpartij en de Centrum Democraten. Ook een delegatie van de Vlaams Blok Jongeren is present.

Op uitnodiging van het tv-programma Nova is schrijver Theodor Holman, vriend van Van Gogh, aanwezig bij de manifestatie. Die maakt voor het oog van de camera gehakt van Nieuw Rechts, heft zijn handen ten hemel en roept: “Wat heb je ons aangedaan, Theo! Moeten we hier nu met Nieuw Rechts discussiëren?”. Tegelijkertijd delen activisten van Anti-Fascistische Actie (AFA) Amsterdam pamfletten uit tegen de manifestatie. Volgens hen is het “niet verwonderlijk dat deze organisaties demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting, aangezien zij normaliter deze vrijheid misbruiken om hun racistische denkbeelden te verspreiden”.

Eigen volk eerst

Op 4 november ’s avonds komen zo’n 250 Haarlemmers tegen de moord bijeen op de Grote Markt. Ongeveer 30 rechts-extremisten zoeken de confrontatie en roepen leuzen als “Marokkanen oprotten” en “Eigen volk eerst”. De politie grijpt snel in en arresteert één nazi. Daarop druipt de groep af. De volgende dag probeert de NA ook weer te demonstreren, dit keer in Rotterdam. Zo’n 40 aanhangers komen opdagen en roepen leuzen als “Geen Jihad in onze straat”, “Theo bedankt” en “Theo en Pim vermoord, waar blijft het vrije woord?”. De demonstratie wordt voortijdig door de politie beëindigd omdat men voor “ongeregeldheden” vreest. Daardoor kan een aantal toespraken niet doorgaan.

Op 6 november ’s middags houden enkele tientallen mensen een herdenking bij het Nederlandse consulaat in Vlaanderen. Onder de aanwezigen bevinden zich enkele Vlaams Blokkers. De herdenking is georganiseerd door het extreem-rechtse comité “Verdediging van de democratie en het recht op vrije meningsuiting”. Dat wordt vertegenwoordigd door Luc Vermeulen en D. Jansegers. Vermeulen is actieleider bij de extreem-rechtse organisatie Voorpost. Ook verzorgt hij de ordedienst bij Vlaams Blok-manifestaties. Jansegers is kaderlid van de fascistische Vlaamse Jongeren Mechelen. Tijdens de plechtigheid wordt de laatste column van Van Gogh voorgelezen en worden bloemen neergelegd.

Internetfora

Ook op het internet besteedt extreem-rechts aandacht aan de moord en de nasleep daarvan. Op het nazistische forum Stormfront Nederland en Vlaanderen worden de aanslagen op moskeeën en islamitische scholen toegejuicht. Een lid van de Nederlandse Volks Unie (NVU) schrijft daar: “Hulde voor de verdrijving van alle moslims! Koekje van eigen deeg zal ik maar zeggen”. Een andere deelnemer wil zelf ook wel wat doen: “Leuk bommetje, ik vraag me af wat het was en hoe je er een maakt. Want ik weet ook nog wel wat moskeetjes.”

“Deze mensen die de moslimscholen hebben aangestoken zijn zeer bruikbaar voor de blanke beweging”, wordt op het NA-forum geschreven. In de media wordt de partij in verband gebracht met de bomaanslag op een islamitische basisschool in Eindhoven en daardoor komt men zelf onder vuur te liggen. Daarop brengt de NA een verklaring uit waarin men zich distantieert van de aanvallen. Weifelend schrijft men dat “voor zover wij weten er tot nu toe geen leden van de NA betrokken geweest zijn bij incidenten”. Die twijfel komt niet uit de lucht vallen. Voor een brandaanslag op diezelfde school op 15 juni 2003 is namelijk de Eindhovenaar Maikel Kreuger veroordeeld.(1) En die deed op 20 augustus 2004 mee aan de NA-demonstratie tegen het lokale asielzoekerscentrum.

Ook op het forum van Nieuw Rechts wordt volop afgegeven op de ”vieze vuile kankermoslims”. Die zouden allemaal uitgezet moeten worden. De aanslagen worden op dat forum geregeld toegejuicht of anders wel vergoelijkt: “De jarenlange terreur die de moslims in Nederland plegen, veroorzaakt dit soort acties. De moslims hebben dit zelf over zich afgeroepen”. En: “Om een probleem op te lossen wil het wel eens helpen het eerst te laten escaleren. Misschien is een beetje olie op het vuur wel een goeie zaak”. Ook op fortuynistische internetfora zijn de reacties op de aanslagen overwegend positief van aard.

Joden

Ook de NVU besteedt op haar website aandacht aan de moord en de daarop volgende aanslagen. Volgens de partij zijn die de rekening ”van een totaal ontspoord integratie- en immigratiebeleid van de afgelopen regeringen”. De nazistische website Revolutionary White Hand (RWH), die meent dat de joden het grootste probleem vormen, heeft “met genoegen kennis genomen van de brandstichtingen”, want “oefening baart kunst”. Maar volgens RHW zou men beter joodse synagogen en huizen van agenten, media en politici aan kunnen vallen: “Roep geen oorlog af op je volk door de islam in zijn geheel te verwerpen. In de nabije toekomst zullen wij samenwerken met de Arische moslims tegen de Joden.” Op de website van de fascistische Nationale Beweging slaat men een andere toon aan. Daar wordt gesteld dat de aanslagen “een broodnodige discussie over de islam en de multiculturele nachtmerrie in de kiem smoort”. Want “wie luistert er nu naar brandstichters?”, roept de auteur gefrustreerd uit.

Noot

Terug