De Fabel van de illegaal 69, maart/april 2005

Auteur: Valeriu Nicolae, van European Roma Information Office (ERIO)


Gelijke kansen voor Roma zijn een mythe

Racisme tegen Roma en Sinti

In een aantal van de in 2004 nieuw toegetreden EU-landen wonen veel Roma en Sinti. Die hebben daar veel te maken met uitsluiting en racisme. Ook in Nederland wonen 6.000 Roma en Sinti, sommigen in woonwagens, anderen in huizen. Over racisme tegen hen is weinig bekend, tenminste bij niet-Roma en -Sinti. "Hun ervaring is dat klagen geen zin heeft. Alles wat ze melden slaat negatief terug op de beeldvorming over henzelf”, zeggen mensen die Roma kennen. “Er is regelmatig sprake van discriminatie en belediging”, weten ze. “Er is sprake van gewenning en onmacht.”

Roma en Sinti worden stelselmatig achtergesteld op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Veel scholen hebben maxima gesteld aan het aantal leerlingen van Roma- en Sinti-herkomst of bieden hen juist apart onderwijs. Daarnaast zijn er te weinig woonwagenstandplaatsen en weigeren veel bedrijven goederen en diensten te leveren aan woonwagencentra.

Meer informatie in: "Europa onveilig voor Roma", Ellen de Waard. In: Fabel Archief, en in: "Roma en Sinti. Monitor racisme en extreem-rechts, nr. 3", P. Rodrigues, M. Matelski. Op: Anne Frank stichting-website.

Ellen de Waard

Twintig redenen waarom het een privilege is om geen Rom te zijn in het huidige Europa.

Het principe van de gelijke kansen en rechten is een progressief en hopelijk bereikbaar doel voor het verenigde Europa. Maar momenteel is er een enorme kloof tussen Roma en niet-Roma. Zolang de grote voordelen van het niet-Roma zijn niet erkend worden, en zolang die privileges beschermd en behouden blijven, is er weinig hoop dat dat doel ooit bereikt zal worden.

PS. Vanzelfsprekend zullen sommigen deze tekst zien als openlijk bevooroordeeld omdat de auteur zelf Rom is. Dat kan dan meegenomen worden als het eenentwintigste punt van de bovenstaande lijst.

Noten

Terug