De Fabel van de illegaal 69, maart/april 2005

Auteur: PRIME


Demonstratie vluchtelingenvrouwen op 8 maart

Op internationale vrouwendag 2005 organiseert de vrouwenafdeling van vluchtelingenorganisatie PRIME een landelijke solidariteitsactie met vluchtelingenvrouwen. De Fabel en veel andere organisaties roepen op tot deelname daaraan.

“We weten dat in Derde Wereld-landen met dictatoriale regeringen, en bij oorlogssituaties en etnische zuiveringen, mannen, vrouwen en kinderen weliswaar allemaal gediscrimineerd en slachtoffer worden van onderdrukking, maar dat vrouwen vaak dubbel worden getroffen. Van landen als Kongo, Rwanda, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Liberia en Angola is bekend dat naast de algemene onderdrukking, vrouwen regelmatig worden verkracht”, schrijven de vrouwen in hun demonstratie-oproep. “Alle regeringsleiders ontkennen desondanks de ernst van de problematiek door te suggereren dat het slechts om incidenten zou gaan. Amnesty International, Human Right Watch, de Verenigde Naties en andere gezaghebbende internationale organisaties hebben echter op niet mis te verstane wijze uitgesproken dat verkrachting van vrouwen deel uitmaakt van de militaire strategie, en een van de machtigste wapens is om de maatschappij onder druk te zetten.”

Gedumpt

“Vrouwen zijn vaak getuige van het afslachten van hun mannen, ouders, broers, zusters of kinderen. Een deel van die vrouwen vindt tijdens of na de verkrachting ook de dood. Een deel van de vrouwen die dat overleeft, heeft geen enkele mogelijkheid om de ellendige omstandigheden te ontvluchten en wordt slachtoffer van eerwraak en door familie en anderen als zwarte vlek in maatschappij beschouwd. Gevallen van veroordeling tot steniging zijn bekend. Een zeer klein deel - het gelukkigste deel - van de vrouwen weet het land te ontvluchten en komt bijvoorbeeld in Nederland terecht. De vrouwen dromen dat hun mensenrechtenschending erkend en het opgelopen trauma herkend zal worden. Gehoopt wordt dat Nederland de internationale afspraken zal nakomen.”

“Jammer genoeg is er nauwelijks begrip voor dit soort vrouwen. Als ze niet alles direct gedetailleerd vertellen en met documenten staven, worden ze via de 48-uurs procedure op straat gedumpt. Als ze later geleerd hebben om over de problemen te praten met steun van therapeuten en vluchtelingenorganisaties, is het in de ogen van de bureaucratische molen te laat en wordt er niet meer naar gekeken. Hun verhaal wordt nooit rechtgezet en ze worden zelfs met kinderen op straat gedumpt om ook hier blootgesteld te worden aan allerlei soorten geweld door misbruikers. Wij willen van de internationale vrouwendag een bijzondere dag maken voor al die vrouwen die hier in Nederland zijn vergeten en in een zeer benarde, gevaarlijke en gekmakende situatie verkeren”, besluiten de vrouwen strijdbaar.

Er wordt op dinsdag 8 maart 2005 om 14:00 uur bij het Centraal Station in Den Haag verzameld. De demonstratie vertrekt om 14:30 uur naar het Plein bij de Tweede Kamer. Verkrachte vrouwen durven meestal niet met hun gezicht in de openbaarheid te komen. Daarom vraagt PRIME alle demonstranten uit solidariteit met deze vrouwen een wit masker te dragen. Meer informatie? Bel: 070 - 3050415.

Terug