De Fabel van de illegaal 70, mei/juni 2005

Auteur: Eric Krebbers


Doe mee aan de Euro-Mayday!

Gesettelde PvdA-ers die samen de Internationale zingen, dat is alles wat er overgebleven lijkt van de ooit zo strijdbare dag van de arbeid. In een reeks Europese steden wordt nu echter geprobeerd om 1 mei weer een militant karakter te geven. Ook in Amsterdam wordt in 2005 zo’n Euro-Mayday georganiseerd.

Het gaat de organisatoren niet om terugkeer naar “die goeie oude tijd” van de jaren 70 met zijn ideaal van de baan-voor-het-leven. De tijd van de welvaartsstaat is ook definitief voorbij. “Na zoveel jaren stapje voor stapje achteruit geduwd te worden, is het tijd om uit het defensief te komen, om een nieuwe politieke verbeelding en een nieuwe taal te ontwikkelen. Om een plek te ontdekken, in de omstandigheden van nu, waarvandaan nieuwe eisen geformuleerd kunnen worden”, schrijven ze. Men denkt daarbij aan een basisinkomen en aan flexicurity, de vrijheid om minder en flexibel te werken, maar dan wel met dezelfde sociale rechten als de traditionele fulltimers.

Het idee van de Euro-Mayday stamt uit Italië, Spanje en Frankrijk. Daar gaan steeds vaker tienduizenden precaire flexwerkers de straat op. Ze proberen enthousiast nieuwe vormen van sociale strijd te ontwikkelen, uiteenlopend van strijdbare informele vakbonden tot grote onteigeningsacties in supermarkten. In de zomer van 2004 staakten in Frankrijk “de intermittents”, een beweging van decorbouwers, technici en deeltijdacteurs. Om hun eisen kracht bij te zetten legden ze alle Franse culturele festivals plat, onderbraken ze het Franse 8 uur journaal en blokkeerden ze het filmfestival van Cannes.

Op 1 mei 2004 trokken 100 duizend geprecariseerde arbeiders door het centrum van Milaan. In Barcelona gingen die dag ook een kleine 10 duizend mensen de straat op. “Het precariaat”, zoals de flexwerkers schertsend wel genoemd worden, bestond daar uit een coalitie van onder meer sexwerkers, migrantenorganisaties, buurtorganisaties en krakers. In Italië en Spanje heerst grote werkloosheid en er bestaat een enorme zwarte arbeidsmarkt. Die situatie is dus nauwelijks vergelijkbaar met Nederland. Maar op termijn zal het Europese neo-liberale beleid waarschijnlijk voor meer en meer gelijkschakeling gaan zorgen.

Mayday! Mayday!

De organisatoren van de Amsterdamse Euro-Mayday hebben de internationale 1 mei-oproep “Mayday! Mayday!” vertaald en verspreid: “Precairheid is nu in Europa de meest wijdverspreide werk- en leefomstandigheid. Het raakt iedereen wel in een of ander deel van zijn of haar leven. Uit vrije wil of opgelegd, precairheid is een steeds algemenere conditie die ervaren wordt door de meerderheid van de mensen. Precaire mensen zijn nu een van de belangrijkste pilaren van de productie van rijkdom in de maatschappij. Ondanks dat zijn wij onzichtbaar en tellen we niet mee in de traditionele vormen van sociale en politieke representatie. Als Precairen van Europa gaan wij, flex-, temp- en netwerkers, migranten, studenten, onderzoekers, ongemotiveerde loonslaven, pissed-off parttimers, werklozen en principiële werkweigeraars, over tot actie om het heden naar onze hand te zetten, om te strijden voor nieuwe collectieve rechten en voor werkelijk vrije keuze in onze levens. Daarom bouwen wij met dit netwerk aan een Europese publieke ruimte, om nieuwe vormen van sociale samenwerking te creëren, nieuwe mogelijkheden om onze ervaringen, vaardigheden en middelen te delen. Dat alles met als doel om een nieuwe verbeelding van sociaal radicalisme in het leven te roepen. Wij roepen iedereen op in Helsinki, Barcelona, Hamburg, Luik, Ljubljana, Sevilla, Milaan, Kopenhagen, Amsterdam, Parijs, Wenen, Londen, Genève en Stockholm om te participeren in het Mayday-proces. Doe mee met de internationale actiedag op 2 april tegen uitzettingscentra, voor vrije migratie en de vrijheid van vestiging. Kom op 1 mei naar de Euro-Mayday parades of doe mee aan de acties die plaatsvinden in de straten van Europa. Wij gaan over tot actie om onze eigen levens te bepalen. Precairen van de wereld, er is een wereld van vrijheden om voor te vechten!”

De Amsterdamse Mayday begint in kraakkroeg Vrankrijk, Spuistraat 216, om 14:00 uur. Meer informatie op de Precair Forum-website.

Terug