De Fabel van de illegaal 74, januari/februari 2006

Auteur: Harry Westerink


Christenfundamentalist gelooft in complot van Satan en joden

De lezers van het Nederlandse conspiracy-blad Frontier Magazine hebben in 2005 de Frontier Award toegekend aan Robin de Ruiter met zijn boek "George W. Bush en de mythe van Al-Qaeda. De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001". Dat betekent een steun in de rug voor De Ruiters samenzweringsfantasieŽn. Volgens hem zou de wereld beheerst worden door 13 families die voor Satan werken en de komst van "de Antichrist" voorbereiden. Deze antisemitische christenfundamentalist probeert nu ook in actiekringen voet aan de grond te krijgen.


Conspiracy-verhalen gaan steevast over kwade geheime machten die achter de schermen de goede onwetende mensheid misleiden en onderdrukken. Het zijn meestal onnavolgbare samenraapsels van hele en halve waarheden, absurde verzinsels en regelrechte leugens. Het geloof dat er duistere genootschappen zouden bestaan, zoals de Illuminati en de Priorij van Sion, en dat die de motor zouden vormen van de menselijke geschiedenis, heeft een enorme impuls gekregen door Dan Browns populaire thrillers "De Da Vinci code" (1) en "Het Bernini mysterie".(2) Ook De Ruiter profiteert van die hausse. Hij heeft inmiddels meer dan 20 boeken gepubliceerd, die zijn vertaald in het Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Tjechisch, Turks, Portugees en Pools en uitgebracht in zo'n 40 landen. Zijn boeken hebben titels als "De 13 satanische bloedlijnen. Wegbereiders van de Antichrist", "De verborgen macht achter de Jehovah's getuigen", "Het lokaas van de satansverering. De muziekindustrie, Hollywood en de Illuminati-gedachtencontrole", en "BSE: de runderwaanzin en de vernietiging van de landbouw".

Een van de boeken van De Ruiter
Illuminati-families

De Illuminati (Latijn voor "de Verlichten") waren Verlichtingsdenkers die zich in het achttiende eeuwse Beieren in het geheim hadden verenigd tegen de almacht van koning en adel. Die heersende orde zag zich bedreigd. De organisatie van de Illuminati hield al snel weer op te bestaan, maar het complotdenken over hen helaas niet. Als ideologie is samenzweringsdenken altijd conservatief. Het wijst immers steevast naar verborgen bedreigingen van de huidige orde, een orde die volgens de 'samenzweringsdeskundigen' beschermd moet worden. Links daarentegen wil de huidige orde juist veranderen in progressieve zin.

Het complotdenken over Illuminati kent drie hoofdstromingen. De christenfundamentalistische tak meent dat Satan de Illuminati aanstuurt om samen met de Antichrist de wereldheerschappij te kunnen veroveren. Volgens de tweede tak vormen de Illuminati een wereldlijke samenzwering, en volgens de derde tak zouden ze onder controle staan van buitenaardsen die met hun ufo's op aarde zouden zijn geland en de macht zouden hebben overgenomen. De Ruiter hoort bij de christelijke fractie. Volgens hem zou Satan ver voor de jaartelling "12 bloedlijnen" hebben "geÔnstalleerd", een soort tegenhangers van de 12 stammen van IsraŽl. Die bloedlijnen zouden nog voortbestaan in de 12 wereldwijd machtige "dynastieŽn" van de families Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Russell, Onassis, Bundy, Freeman, Kennedy, Collins, Astor en Li. Een daarboven gestelde "allerhoogste dertiende lijn" zou door Satan zelf zijn "ingevuld" en daaruit zou in de toekomst de Antichrist voortkomen. De 13 bloedlijnen zouden samen de Illuminati-klasse vormen en tot de leidende satanisten in de wereld horen. Ze zouden de duivel als de ware god beschouwen en geloven dat die ooit de hele wereld gaat regeren. Satan zou niet als zichtbare persoon macht kunnen uitoefenen en daarom zou hij de Illuminati-families gebruiken om in zijn naam "een ťťn-wereld-samenzwering" op te zetten en "een nieuwe wereldorde" met "een werelddictatuur" te vestigen.

"De wereld gaat in ijltempo zijn ondergang tegemoet en miljoenen mensen moeten voor deze nieuwe wereldorde opgeofferd worden. Er bestaan plannen om de wereldbevolking met drievierde te decimeren. De bedoeling is dat er slechts een elite overblijft met een vastgesteld aantal gecontroleerde slaven. De overlevenden dienen enkel nog voor de voortplanting, om nieuwe slaven te produceren die de heersende elite nodig heeft. De "ťťn-wereld-samenzwering" heeft veel aanhangers en sympathisanten, maar we moeten proberen om ons onderzoek te concentreren op de binnenste kring van deze wereldomspannende geheime club. In veel gevallen behoren nog niet eens de politici tot deze groep. Zoals zoveel anderen, zijn ook zij slechts de marionetten van de wereldsamenzweerders", aldus De Ruiter met zijn kenmerkende apocalyptische paranoia.(3)

Robotten

De Illuminati zouden mensen hebben zitten in overheden, en in de top van bedrijven, kerken, universiteiten, massamedia en andere machtscentra. Maar de families zouden niet willen dat hun plannen en motieven onthuld worden. Daarom zouden ze computers hebben geÔmplanteerd in de hersenen van alle belangrijke mensen. Die computers zouden "geprogrammeerd" zijn om de persoonlijkheden van deze "Illuminati-slaven" op te delen in meerdere "alters". De Illuminati zouden toegang hebben tot die "alters" via een code. Zo zou men elke "alter" de volledige controle over de hele persoon kunnen laten overnemen om hem naar hun pijpen te laten dansen. Hun mensen zouden zodoende in het openbaar niet opvallen, maar wel op elk gewenst moment ingezet kunnen worden om een opdracht voor "de satanische hiŽrarchie" uit te voeren.

Dit supergeheime "Monarch-project" voor gedachtencontrole zou in de jaren 50 ingevoerd zijn. Het zou zijn ontwikkeld door de nazi Josef Mengele die na de Tweede Wereldoorlog door de Amerikaanse regering naar de VS zou zijn gesmokkeld om daar verder te werken aan gedrags- en gedachtenmanipulatie. Het "Monarch-project" zou volgens De Ruiter "de geheime holocaust van de twintigste eeuw" zijn. Al op zeer jonge leeftijd zouden overal ter wereld kinderen worden ontvoerd om satanisch ritueel misbruik van hen te maken en hen tot "Illuminati-slaven" om te bouwen. "Vandaag de dag zijn er nauwelijks nog gedachten in de hoofden van mensen die niet van de Illuminati afkomstig zijn. De mensheid wordt door de Illuminati opgevoed om als robotten te denken en te handelen. De mensen voeden dan hun eigen kinderen op naar de wensen van de Illuminati. We zijn een ras van geprogrammeerde schepsels geworden, die alles geloven en doen zolang de desinformatie en de leugens van het politieke systeem, de scholen, de universiteiten en de massamedia ons blijven overspoelen", waarschuwt De Ruiter,(3) die zijn lezers zelf juist overspoelt met politiek uiterst gevaarlijke nonsens.

Grijparmen

"Sinds de Franse Revolutie zijn Satan en zijn elitetroepen bezig om geen enkel land ter wereld meer tot rust te laten komen. Steeds opnieuw wordt de ene groep tegen de andere opgezet; politieke misdaden worden vergoelijkt, het recht wordt geminacht, de volken systematisch te gronde gericht en het christelijke geloof belachelijk gemaakt. Een van de hoofddoelen van Satan is de gelijkschakeling van alle religies en de versmelting daarvan tot ťťn anti-christelijke religie", meent de 'samenzweringsdeskundige' te weten. Satan en zijn elitetroepen zouden verantwoordelijk zijn voor alles waartegen De Ruiter zich keert vanuit zijn patriarchale christenfundamentalistische ideologie. Alles dat in zijn ogen "zondig" is, projecteert hij op "de wereldsamenzweerders". De Illuminati zouden zo achter de internationale drugshandel zitten, achter pornografie, ziekten als aids, tbc en cholera, abortus, sterilisatie, sex voor en buiten het huwelijk, echtscheidingen, polygamie, homoseksualiteit, prostitutie, popmuziek, internationale verbanden als de VN en de EU, en sekten als de Jehovah's getuigen, Scientology, Moon en de Mormonen.

"George W. Bush en de mythe van al-Qaeda" van De Ruiter
De Illuminati zouden ook politieke stromingen aansturen, zoals de bevrijdingstheologie, het communisme, het anti-racisme en het internationalisme. "Het nationalisme in Europa is een van de problemen van de Illuminati. Om het nationalisme uit te bannen en gelijktijdig alle Europeanen te onderwerpen aan de Illuminati, werd al aan het begin van de negentiende eeuw gepland dat alle Europeanen veranderd moesten worden in wilszwakke, principeloze en gedweŽe ras- en cultuurhalfbloeden. De Illuminati zijn van mening dat halfbloeden karakterloosheid, ongeremdheid, wilszwakte, wisselvalligheid, ongodsdienstigheid en trouweloosheid vaak combineren met objectiviteit, veelzijdigheid, geestelijke levendigheid, vrijwaring tegen vooroordelen en een brede visie. Alleen daarom wordt Europa al decennialang overspoeld met zoveel mogelijk mensen uit de meest verafgelegen streken van de wereld."(3) Kortom, migratie zou afkeurenswaardig zijn. Want daardoor zouden de Illuminati makkelijker de "halfbloeden" kunnen "kweken" die ze nodig zouden hebben.

Net als bij de meeste andere conspiracy-freaks, maken antisemitisme en anti-vrijmetselaars denken structureel deel uit van De Ruiters ideologie. Zo zouden bij de "wereldsamenzwering" bijzonder veel joden betrokken zijn, en het zionisme zou een project van de Illuminati zijn. Hij dicht vooral de joodse familie Rothschild enorm veel macht toe. De Rothschilds maken volgens De Ruiter deel uit van "de dertiende bloedlijn" en ze zouden persoonlijk spreken met Satan. Hij noemt hen "de koningen van de Illuminati". De Ruiter: "Al de verschillende grijparmen van de wereldsamenzwering die door de theoretici openbaar zijn gemaakt - de joden, de vrijmetselaars, de Priorij van Sion, het Vaticaan, de Trilaterale Commissie, de Council on Foreign Relations, de new age-groepen, de diverse cultussen en sekten -, elk van deze richtingen laat zich direct herleiden tot de Rothschilds."(3) Met begrippen als "grijparmen" en "tentakels" hanteert De Ruiter klassieke antisemitische metaforen. Dat de Rothschilds wereldwijd de exclusieve controle over al het geld zouden hebben, zou een van de best bewaarde geheimen van de twintigste eeuw zijn. De Ruiter suggereert verder dat Hitler bij de Rothschilds zou hebben behoord, waardoor de joden dus uiteindelijk zelf medeverantwoordelijk zouden zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de shoah. Voor zijn boeken raadpleegt De Ruiter ook het beruchte antisemitische verzinsel "De protocollen van de wijzen van Zion".

Globalisering

Volgens conspiracy-aanhangers zou het wereldwijde Illuminati-complot zijn onthuld door voormalige "Illuminati-slaven" die door "samenzweringsdeskundigen" zouden zijn "gedeprogrammeerd". De Ruiter heeft de verzinsels in elk geval niet allemaal uit zijn eigen duim gezogen, want hij herkauwt vooral de fantasieŽn van de Amerikaan Fritz Springmeier, een zelfbenoemde "autoriteit" op het gebied van de Illuminati. Springmeier schreef diverse boeken die in conspiracy-kringen als klassiekers worden beschouwd: "Bloodlines of the Illuminati", "Be wise as serpents" en "The Illuminati formula used to create an undetectable total mind controlled slave". Net als Timothy McVeigh, die in 1995 een bomaanslag pleegde in Oklahoma City waarbij 168 mensen omkwamen, behoort Springmeier tot de naar schatting 5 miljoen aanhangers van de extreem-rechtse militie-beweging in de VS. Die bestrijden de federale overheid omdat daar een geheime machtselite achter zou zitten. Springmeier zelf is lid van de racistische en antisemitische Christian Patriot Association en verantwoordelijk voor een bankoverval en een bomaanslag op een videowinkel. De christenfundamentalist kwam een tijd geleden in opspraak omdat hij in drugs zou handelen en ook in andere opzichten "zondig" zou leven. Dat leidde in conspiracy-kringen direct tot een nieuwe samenzweringsfantasie: Springmeier zou zelf een gedeprogrammeerde "Illuminati-slaaf" zijn of zelfs een Illuminati-dubbelspion.

De Ruiter probeert zijn complotdenken ook te slijten op progressieve en onafhankelijke websites.(4) Het meest lukt hem dat met zijn boek over de 11 september 2001-aanslagen. Daarin verkondigt hij de ook in actiekringen nogal populaire conspiracy-theorie dat de Amerikaanse machthebbers de terreurdaden tegen het World Trade Center en het Pentagon oogluikend zouden hebben toegestaan of zelfs actief hebben gesteund. Zo zouden George Bush en co een excuus hebben verkregen om reeds lang geplande oorlogen in Centraal-AziŽ en het Midden-Oosten te kunnen gaan voeren. Daarbij laat De Ruiter uit tactische overwegingen niet het achterste van zijn christenfundamentalistische tong zien. Hij zwijgt in het boek over Satan, de Antichrist en de Illuminati, maar richt zich met populistische linksige praatjes tot een algemener lezerspubliek dat onvrede heeft met niets en niemand ontziende machtspolitiek, die velen eenzijdig vereenzelvigen met de politiek van Amerikaanse machthebbers.

"Sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw prijkt op een dollarbiljet de afbeelding van een piramide met een "allesziend oog", met daaronder de tekst "novus ordo seclorum", ofwel "nieuwe wereldorde"", aldus De Ruiter. "Er is inmiddels al veel over de internationale heersende klasse die de globalisering en de nieuwe wereldorde aanstuurt, geschreven. Een klasse van leidinggevende globalisten streeft naar wereldheerschappij en met behulp van gewillige politici degraderen ze onafhankelijke staten tot een soort willoze administratiekantoren ten dienste van steeds groter wordende multinationals. Het tijdperk van globalisering doet bevolkingen verarmen, en aangenomen wordt dat slechts 20 procent van de wereldbevolking uiteindelijk nog als arbeidsslaaf in dat systeem past. Nationale parlementen fungeren nog slechts als leuterarena's waar het sprookje van democratie hoog gehouden moet worden, terwijl presidenten en kanseliers hun instructies van concernbesturen ontvangen."(5) Dit soort kort-door-de-bocht anti-kapitalisme wordt door grote delen van de diffuse anti- of andersglobaliseringsbeweging helaas maar al te vaak als zoete koek geslikt, uit welke politieke hoek het ook komt.(6)

Noten

Terug