De Fabel van de illegaal 74, januari/februari 2006

Auteur: Jan Tas


De 50 van Groningen

Een groep Groningse vluchtelingen heeft zich georganiseerd voor hun strijd voor een verblijfsvergunning. Ze noemen zich "de 50 van Groningen". Wat begon als een lokaal initiatief krijgt nu landelijke uitstraling.
Vertrekcentrum Ter Apel


De 50 vluchtelingen zijn tussen de 6 en 16 jaar in Nederland en zitten allemaal in de regeling Regionale Opvang Asielzoekers / Vergunning Voor Tijdelijk Verblijf (ROA/VVTV). Ze hebben zodoende geen vaste verblijfsvergunningen en kunnen ieder moment opgeroepen worden om 'vrijwillig' naar een vertrekcentrum te gaan. Om zich daar samen tegen te kunnen verdedigen hebben ze zich georganiseerd. Ze worden daarbij gesteund door sympathisanten die zich op hun beurt hebben verenigd in het comité "Houd de 50 van Groningen hier!". Samen zoeken de organisaties de publiciteit en oefenen ze politieke druk uit. Dat doen ze onder meer tijdens het "vluchtalarm", een door heel Nederland georganiseerde actie waarbij iedere eerste maandag van de maand lokaal aandacht wordt gevraagd voor vluchtelingen.

Wallage

Van de gemeente Groningen leken de 50 vluchtelingen in eerste instantie helemaal niets te hoeven verwachten. Tijdens een bijeenkomst op 20 juli 2005 liet burgemeester Wallage hen namelijk weten dat ze 'vrijwillig' moesten meewerken aan hun uitzetting, precies zoals het landelijke deportatiebeleid het voorschrijft. En als de 50 tijdens het terugkeertraject op straat gegooid zouden worden, dan zou de gemeente Groningen niets meer met hen te maken hebben, aldus Wallage. Ze zouden dan niet meer terug mogen naar hun woningen en geen aanspraak meer kunnen maken op gemeentelijke voorzieningen. En wie dan toch nog hulp zou willen, moest zich maar wenden tot de gemeente Vlagtwedde, waar het vertrekcentrum Ter Apel ligt. En alsof dat nog niet genoeg was, zei Wallage ook nog dat de gemeente niet voor iedereen aan Justitie zal vragen om een verblijfsvergunning wegens "schrijnendheid" of omdat ze "buiten hun schuld" niet terug kunnen. Dat was in strijd met meerdere moties die de Groningse gemeenteraad in de loop van de tijd had aangenomen.

Het comité "Houd de 50 van Groningen hier!" reageerde met een gelijknamig manifest,(1) waarin staat dat de gemeente wel degelijk in kan zetten op het "buitenschuld en/of schrijnendheid"-criterium. De gemeente zou juist moeten aangeven dat het sowieso "schrijnend" is om vluchtelingen die al minstens 6 jaar in Nederland zijn te deporteren. "Wij willen met het comité "Houd de 50 van Groningen hier!" alles doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de 50 hier kunnen blijven", aldus het manifest, dat ook is ondertekend door een comité van aanbeveling met allerlei lokale bekendheden, zoals kunstenaars, politici en journalisten.

Schaamte en woede

Eind oktober kwam er nog meer actie. Op initiatief van een vriend van een van de 50 vluchtelingen is er een verzamel-cd "Schaamte en woede" uitgebracht met de dichter Rutger Kopland en allerlei Groningse bands. De opbrengst gaat naar de Werkgroep Vluchtelingen Vrij (WVV),(2) die zich samen met migranten en vluchtelingen inzet tegen migratiebeheersing. De cd genereerde veel aandacht voor de zaak van de 50 vluchtelingen in zowel de regionale als de landelijke media. Vanwege het succes van de cd komt er tijdens het Groningse Noorderslag-festival halverwege januari 2006 een speciaal podium. Ook worden er optredens georganiseerd in Rotterdam en Amsterdam. Daardoor blijft de aandacht niet beperkt tot "de 50", maar gaat het over alle vluchtelingen.

Alle aandacht leidde tot zoveel druk op de gemeente Groningen dat Wallage zich genoodzaakt zag zijn excuses aan te bieden voor zijn uitspraken van 20 juli. De burgemeester beloofde alsnog een verblijfsvergunning op grond van "schrijnendheid" te gaan aanvragen voor alle 50 vluchtelingen. Maar de 50 en het steuncomité zijn niet tevreden met slechts een belofte. Ze willen dat de gemeenteraad officieel in een motie vastlegt dat alle 50 vluchtelingen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning wegens "schrijnendheid".

Noten

Terug