De Fabel van de illegaal 76, mei/juni 2006

Auteur: Eric Krebbers


Vakbonden moeten arbeiders zonder papieren steunen

De Britse organisatie No One Is Illegal (NOII) heeft een "Vakbondsprogramma voor verzet tegen migratiebeperkingen" opgesteld. Daarin legt men vakbonden ter ondertekening een resolutie en een actieprogramma voor. Bonden moeten niet langer met politici en opiniemakers meehuilen over de problemen die buitenlandse arbeiders zouden veroorzaken, maar samen met illegale arbeidsmigranten gaan vechten voor gelijke rechten, lonen en arbeidsomstandigheden voor iedereen.


In de tuinbouw werken veel ongeorganiseerde illegale arbeidsmigranten (foto: Pauline Krebbers)
NOII's vakbondsprogramma begint met een uitgebreide bespreking van de rol die vakbonden en hun leden spelen bij de uitvoering van maatregelen voor migratiebeheersing, en bij de strijd tegen zulke wetten. "De welbekende leus "Arbeiders aller landen verenigt u" betekent niet "Arbeiders met de juiste immigratiestatus verenigt u"", schrijft NOII. "Die uitspraak richt zich op alle arbeiders, zowel hier als wereldwijd. De functie van migratiebeheersing is het zeker stellen van de totale omkering van dit principe, en het bestendigen van het wereldwijde opdelen en tegen elkaar opzetten van arbeiders. Dat is een politiek van verdeel en heers, gebaseerd op het grofst mogelijke nationalisme en racisme. Eenheid onder arbeiders vereist daarom de afschaffing van alle migratiebeheersing. Dat mag onrealistisch, idealistisch en utopisch klinken. En het vereist zeker een enorme politieke omwenteling." Maar het pleidooi van de dominante stromingen binnen de vakbondswereld voor "eerlijke", "goedaardige" of "meedogende" migratiebeheersing, dat is pas echt utopisch. "Dat vereist geen politieke omwenteling, maar een wonder", aldus NOII. "Migratiebeheersing is per definitie onrechtvaardig en kwaadaardig. Juist het idee dat migratiebeheersing niet-racistisch en eerlijk zou kunnen zijn, is onrealistisch."

NOII kiest voor een offensieve en optimistische strategie. Men stelt de apartheid op de werkvloer en elders in de samenleving zonder enig voorbehoud ter discussie. Het probleem is niet dat buitenlandse arbeiders "onze" banen inpikken door voor minder geld te werken, maar het feit dat de migratiebeheersing illegalen produceert die zich nauwelijks kunnen verzetten tegen bazen die lagere lonen willen betalen. NOII: "Een van de functies van migratiebeheersing is om de lonen en arbeidsomstandigheden van alle arbeiders te ondergraven door illegale arbeidsmigranten tot een ongeorganiseerd, laagbetaald en onbeschermd arbeidsleger te maken. Daarom moet er gevochten worden voor de verblijfsvergunningen, voor de volledige organisatie in vakbonden en voor gelijke lonen en omstandigheden voor iedereen." En dat is niet makkelijk, want "migratiebeheersing staat het dagelijkse vakbondswerk op de werkvloer in de weg", aldus NOII. Hierbij de integrale tekst van de resolutie en het actieprogramma.

Resolutie

"Deze vakbond
1. STELT VAST dat er wetgeving voor migratiebeheersing bestaat waarmee individuen worden gedeporteerd, gezinnen opgedeeld en de binnenkomst van vluchtelingen wordt tegengegaan;
2. VEROORDEELT deze wetgeving als zijnde racistisch;
3. ACHT alle migratiebeheersing intrinsiek en onvermijdelijk racistisch. Immigratiewetten zijn in 1905 in dit land geÔntroduceerd om joodse vluchtelingen uit Oost-Europa te weren. Die wetten zijn daarna gebruikt om de slachtoffers van het nazisme uit te sluiten. In het tweede deel van de eeuw richtten de maatregelen zich tegen zwarte mensen. Nu richten ze zich tegen alle mensen zonder papieren - in het bijzonder arbeidsmigranten, gezinsmigranten en vluchtelingen;
4. NEEMT IN OGENSCHOUW dat migratiewetten uniek zijn, in de zin dat ze het resultaat zijn van fascistische agitatie. De wet uit 1905 kwam na activiteit van de proto-fascistische British Brothers League. De naoorlogse wetten volgden na de "rassenrellen" van 1958 in Notting Hill, aangesticht door Oswald Mosely's fascisten. "Niet-racistische" of "eerlijke" migratiebeheersing is onmogelijk;
5. BESEFT dat migratiebeheersing vakbondsorganisatie tegengaat door de arbeiders op te splitsen in "legalen" en "illegalen";
6. VERWELKOMT alle zelforganisatie van hen die bedreigd worden door migratiebeheersing;
7. ACHT boetes voor werkgevers de meest verdelende vorm van migratiebeheersing. Die maken van bazen vreemdelingendienstagenten op de werkvloer - door het aannemen van arbeiders zonder papieren te criminaliseren;
8. IS BEZORGD dat vakbondsleden migratiebeheersingswetten moeten uitvoeren - bijvoorbeeld in ziekenhuizen, sociale diensten en woningbouwverenigingen waar toegang gekoppeld is aan verblijfspapieren;
9. VERAFSCHUWT mensenhandel, maar steunt het recht van mensen om vrijelijk Groot-BrittanniŽ binnen te komen op welke manier dan ook, en steunt het recht van slachtoffers van mensenhandel om te blijven;
10. KANT ZICH TEGEN de koppeling van rechten (inclusief het stemrecht) aan verblijfsstatus, en het invoeren van nieuwe armenwetten voor afgewezen vluchtelingen, met behulp van lokale autoriteiten en buiten de sociale zekerheid om:
11. BESLUIT alle vormen van migratiebeheersing te bestrijden, enÖ

Actieprogramma

A. STEUNT alle leden en niet-leden die bedreigd worden door migratiebeheersing, of die geen toegang tot sociale voorzieningen krijgen vanwege hun verblijfsstatus;
B. VERDEDIGT alle leden die weigeren migratiebeheersingswetten uit te voeren;
C. STIMULEERT de zelforganisatie van hen die bedreigd worden door migratiebeheersing;
D. STEUNT alle campagnes tegen deportatie en detentie;
E. STEUNT campagnes voor het herstel van het recht op sociale voorzieningen ongeacht verblijfsstatus;
F. VERWERPT het systeem van boetes voor bazen;
G. VERWERPT elke poging van de vreemdelingenpolitie om op de werkvloer te komen om arbeiders te arresteren, op te sluiten en te deporteren;
H. ZET ZICH IN om arbeidsmigranten, gezinsmigranten en vluchtelingen te organiseren, los van hun verblijfsstatus;
I. VECHT voor het recht op werk, op gelijke arbeidsomstandigheden, en betaling boven het minimumloon voor alle arbeiders, ongeacht hun verblijfsstatus, en voor een einde aan gedwongen werk;
J. VOERT CAMPAGNE voor stemrecht bij alle verkiezingen voor iedereen die in Groot-BrittanniŽ leeft, ongeacht verblijfsstatus;
K. VOERT CAMPAGNE om mensenhandel aan te pakken en voor het recht van slachtoffers daarvan om te blijven;
L. ONDERZOEKT hoe bonden mensen het best kunnen steunen die hun land willen verlaten vanwege vervolging, armoede, gezinshereniging of elke andere zelf gekozen reden;
M. ROEPT de vakbondskoepels OP om deze resolutie ook aan te nemen."

Voor de integrale tekst zie: "Worker's control, not immigration controls". Op NOII-website.

Terug