De Fabel van de illegaal 76, mei/juni 2006

Auteur: Gerrit de Wit


Grijze Wolven op verkiezingstoernee

Bij de raadsverkiezingen van 7 maart 2006 dong een tiental Turkse extreem-nationalistische Grijze Wolven mee naar een raadszetel. Ze stonden kandidaat voor Duurzaam Nederland, onder meer in Leiden, en ook bij het CDA in Arnhem en de VVD in Amsterdam. De Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts waarschuwde die partijen, zonder veel resultaat. Uiteindelijk kwamen slechts twee Grijze Wolven op het pluche terecht.


Het teken van de Grijze Wolven
In Nederland zijn de Grijze Wolven georganiseerd in het landelijke overkoepelende orgaan Turkse Federatie Nederland (TFN), het verlengstuk van de extreem-nationalistische Partij van de Nationalistische Actie (MHP) in Turkije. Grijze Wolven oefenen een grote invloed uit op de Turkse gemeenschap in Nederland, achten Turken een superieur "ras" en keren zich tegen Koerden, en linkse en Alevitische Turken. Ook verzetten Grijze Wolven zich tegen de integratie van Turkse migranten, omdat zij dat zien als een onaanvaardbare aantasting van de Turkse identiteit. Verder ijvert men voor een Groot Turks Rijk dat zich uitstrekt van grofweg de Chinese Muur tot Wenen. Men probeert monopolieposities in Turkse verenigingen te verwerven, poogt moskeeën onder controle te krijgen, mobiliseert en indoctrineert jongeren, en onderdrukt de lobby ter erkenning van de Armeense genocide.

Eind 1996 deed de inmiddels overleden MHP-leider Alparslan Türkes een oproep aan zijn achterban in Europa om actief te worden in politieke partijen. Vanaf dat moment heeft in Nederland een flink aantal aan de TFN verbonden personen geprobeerd gekozen te worden in een vertegenwoordigend orgaan. Meer dan enkele raadszetels leverde dat vooralsnog niet op.

Leiden en Utrecht

In 2002 werd Duurzaam Nederland (DN) opgericht, een afsplitsing van Leefbaar Nederland. DN ijvert voor een duurzaam milieubeleid en gelijke kansen, en afficheert zichzelf als "niet links en niet rechts". Bij de raadsverkiezingen in 2002 behaalde men in Oss een zetel. In 2006 deed men mee aan de raadsverkiezingen in 8 steden. Onder de kandidaten bevonden zich veel Nederlanders van Marokkaanse en Turkse afkomst. In Tilburg, Amsterdam, Leiden en Utrecht waren er echter ook Turkse extreem-nationalisten bij betrokken. Zo was Burhan Mihçiokur interim-voorzitter van DN Leiden. Hij is vice-secretaris van Stichting Vriendschap in Leiden. Die stichting komt voor op een lijst van lidorganisaties van de TFN. Mihçiokur zit overigens ook in de landelijke programma-commissie van DN. Kandidaat nummer 9 voor DN in Leiden was Durmus Dogan, reeds lang penningmeester van Stichting Vriendschap. Cevdet Demirbag zette een ondersteunende handtekening voor de Leidse DN-kandidatenlijst. Ook Demirbag is bestuurslid van de Stichting Vriendschap.

Lijsttrekker van DN Utrecht was Osman Sarikaya. Hij was in de periode 1988-1989 bestuurslid van de Stichting voor Turks-Islamitische Cultuur, Onderwijs en Publicaties. Dat was een afsplitsing van de voorloper van de TFN. In 15 jaar tijd kan iemand natuurlijk behoorlijk veranderen van politieke opvattingen. Zeer wel mogelijk is dat bij Sarikaya het geval. Feit is wel dat Mehmet Dilekçi, de huidige penningmeester van de TFN, een ondersteunende handtekening zette voor DN in Utrecht.

Amsterdam en Tilburg

Grijze Wolven verstoren debat over Armeense massamoord

Een twaalftal Grijze Wolven heeft op 16 maart 2006 een debat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over de massamoord op Armeniërs begin twintigste eeuw ernstig verstoord. Ze deelden pamfletten uit en maakten met hun vuist het Grijze Wolven-teken, waarbij de pink en wijsvinger omhoog staan en de andere drie vingers een bek vormen. Ze scholden en schreeuwden, en intimideerden andere bezoekers. Ook ontrolden ze spandoeken. Bovendien zouden twee Grijze Wolven volgens ooggetuigen vuurwapens bij zich hebben gehad. Agenten in kogelvrije vesten maakten een eind aan het rumoer. Doel van het debat, dat 400 deelnemers telde, was de massamoord op Armeniërs op een wetenschappelijke manier aan de kaak te stellen. Grijze Wolven ontkennen dat Turkije ten tijde van het Ottomaanse Rijk honderdduizenden Armeniërs heeft vermoord.

In 2003 stond de Amsterdamse TFN-er Asir Sari op de DN-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Nadat hij daarop gewezen werd, verklaarde DN-voorzitter Seyfi Özgüzel dat Sari niet meer welkom was, want "wij zijn een partij die strijd voert tegen ongelijkheid". En "iemand die de ideologie van de Turkse Federatie, dus van de Grijze Wolven, actief ondersteunt, is niet welkom", aldus Özgüzel. Maar verrassend genoeg was Sari in 2006 toch weer kandidaat op de Amsterdamse DN-lijst.

In Tilburg was Yunus Balkaya DN-lijsttrekker. Hij was eerder actief lid van de Tilburgse Grijze Wolven-organisatie Turkse Jongeren Vereniging. In januari 2006 stuurde de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts een brief naar het landelijk bestuur van DN waarin men de partij inlichtte over de achtergronden van Balkaya en de Grijze Wolven. In een reactie stelde de DN-voorzitter dat "uit niets is gebleken dat voor betrokkene geen plaats zou zijn binnen Duurzaam Nederland". Toch brak de pleuris uit in de rangen van DN. Op 10 februari bracht DN Rotterdam namelijk een persbericht uit waarin men afstand nam van een "aantal negatieve elementen binnen de partij" én van het landelijk partijbestuur. En dat met deze elementen niet alleen op Balkaya werd gedoeld was duidelijk. "Zo blijken diverse bestuurders en kandidaat-raadsleden banden te hebben met de TFN. Het gaat hierbij om Duurzaam Nederland-afdelingen in Amsterdam, Tilburg, en Leiden", aldus DN Rotterdam. Men verklaarde verder niet aanwezig te zullen zijn bij het landelijk verkiezingscongres, omdat het landelijk bestuur weigerde op te treden tegen de Grijze Wolven in de partij.

Resultaten

Via een persbericht liet het partijbestuur weten "alsnog een onderzoek te verrichten. In afwachting van dit onderzoek worden de twee kandidaten op de kieslijsten van Tilburg en Amsterdam gesommeerd zich terug te trekken." Het ging om Balkaya en Sari. Het was opmerkelijk dat men opnieuw onderzoek ging verrichten naar Sari, die immers na de verkiezingen in 2003 al tot persona non grata was verklaard. Verder repte het bestuur met geen woord over de Leidse Grijze Wolven. Bij de reactie kunnen dan ook de nodige vraagtekens gezet worden. Uiteindelijk behaalde DN bij de raadsverkiezingen een belabberd resultaat. Men kreeg een paar duizend stemmen en geen enkele raadszetel.

Bij het CDA Arnhem stonden voor de tweede keer bij verkiezingen Turken uit het extreem-nationalistische milieu op de kandidatenlijst. Dit keer ging het om Öznür Aydinli en Mehmet Demirçi. Beiden zijn actief in Turkse organisaties in Arnhem die gelieerd zijn aan de TFN. Naar aanleiding van Demirçi's kandidatuur stuurde de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts in januari een brief naar het CDA Arnhem waarin men op zijn achtergrond wees. Demirçi ontkende echter een Grijze Wolf te zijn en daarmee was de kous af voor de goedgelovige christen-democraten. Het CDA behaalde overigens 4 zetels. Demirçi viel buiten de boot. In een Amsterdamse deelraad wist Yasar Arik wederom namens de VVD een zetel te halen. Arik was eerder coördinator bij de TFN-club Tükum, die gelieerd is aan de bekende TFN-moskee Ulu aan de Amsterdamse Zeeburgerdijk. Ook Erim Ugurlu, de voorzitter van Tükem en Ulu, haalde een zetel in een Amsterdamse deelraad.

Bron: "Belabberd resultaat Grijze Wolven bij gemeenteraadsverkiezingen", Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts. Op: Onderzoeksgroep-website.

Terug