De Fabel van de illegaal 79, najaar 2006

Auteur: Gerrit de Wit


Boekrecensie

Extreem-rechts a-sociaal

Extreem-rechtse partijen profileren zich vaak als de belangenbehartigers van "de kleine man", van "de zwaksten in onze samenleving". Maar niets is minder waar, zo blijkt uit het onlangs verschenen boek "Wiens Belang?" van Norbert van Overloop. Het Vlaams Belang kiest stelselmatig de kant van de rijken en de ondernemers. Daarbij wil men de sociale voorzieningen de nek omdraaien.

Aan de hand van Vlaams Belang-brochures, toespraken en partijprogramma's fileert Van Overloop de extremistische partij. Hij komt tot de conclusie dat het Vlaams Belang steevast pleit voor lastenverlichtingen voor grote ondernemingen en dat het pleit voor een zogenaamde vlaktaks, waarbij iedereen, ongeacht het inkomen, hetzelfde percentage belastingen betaalt. De pensioenleeftijd moet van het Belang omhoog en men pleit voor het drastisch verhogen van het aantal toegelaten overwerkuren. Verder kanten de extreem-rechtsen zich keer op keer tegen werknemers die staken tegen bezuinigingen en ontslagen. Vlaams Belang-volksvertegenwoordigers hebben er daarbij geen enkele moeite mee om burgemeesters te vragen om met grootschalige politie-inzet de stakingen te breken. Vakbonden mogen van de partij blijven bestaan, maar zij moeten zich wel gedienstiger opstellen tegenover de werkgevers.

Verder wil het Belang werknemers de mogelijkheid ontnemen om hun ontslag voor een arbeidsrechtbank aan te vechten. Volgens partijprominenten moeten werkloze jongeren gedwongen worden te werken bij gemeentelijke diensten en zelfs bij bedrijven, enkel met behoud van de werkloosheidsuitkering. Daarmee wordt natuurlijk reguliere arbeid verdrongen, maar de loonkosten voor de werkgever vallen lager uit, en daar is het de partij om te doen. Ook de gezondheidszorg moet er van het Belang aan geloven. Men is tegen gratis gezondheidszorg en wil dat iedereen zich voor bepaalde medische handelingen privé bijverzekert. De auteur stelt terecht dat het Belang "een staalharde liberale partij" is. "Het Vlaams Belang is dan ook het Vals Belang voor de werknemers!", aldus Van Overloop.

Van Overloop vindt dat de strategie tegen extreem-rechts gelegen moet liggen in de strijd voor werk en voor behoud van de sociale zekerheid, het onderwijs en de gezondheidszorg. De vakbonden zijn volgens hem in staat om een dam tegen de sociale afbraak op te werpen. Bij die sociale strijd zouden mensen zien dat ze dezelfde belangen hebben, ongeacht hun afkomst. En zo zou het tij gekeerd kunnen worden.

"Wiens Belang?", Norbert van Overloop. Uitgeverij: EPO, 12,50 euro. ISBN: 9064454035.

Terug