De Fabel van de illegaal 79, najaar 2006

Auteur: Roel Nagel


Boekrecensie

Extreem-rechtse symboliek

Het anti-fascistische tijdschrift Alert! heeft samen met de onderzoeksgroep Kafka een brochure uitgebracht over symboliek in extreem-rechtse subculturen onder jongeren. De auteurs onderscheiden 5 redenen waarom jongeren dit soort symbolieken gebruiken. In de eerste plaats om duidelijk te maken tot welke jeugdstijl men wil behoren. Verder gebruikt men de symboliek om medestanders te zoeken en tegenstanders op afstand te houden. Tenslotte worden symbolieken ingezet om een ideeŽngoed te propageren of om simpelweg te shockeren. Bij pogingen om te shockeren heeft de symboliek geen enkele inhoudelijke waarde meer, en is het alleen nog de bedoeling om tegen schenen te schoppen.

De brochure gaat ook in op de ontstaansgeschiedenis van bepaalde jeugdculturen, zoals bijvoorbeeld de skinheadbeweging. Die ontstond in Engeland en werd beÔnvloed door West-Indische immigranten. Ook de gabbers komen aan bod. Zijn dat nu neo-nazi's of gewoon feestende jongeren? De auteurs neigen naar het laatste, met de aantekening dat er wel rotte appels tussen zitten. Vervolgens komen diverse extreem-rechtse symbolen aan bod en het gebruik ervan. Wie ze wil begrijpen mag de context niet uit het oog te verliezen: wanneer, door wie en in welke omgeving wordt een bepaald symbool gedragen? Een Keltisch kruis betekent bijvoorbeeld op een begraafplaats iets heel anders dan op de jas van een jongere tijdens een extreem-rechtse demonstratie. Ook diverse kledingstijlen worden door de auteurs behandeld. Ze maken een driedeling, in jeugdstijlen die geassocieerd worden met extreem-rechts, stijlen die "geroofd" zijn door extreem-rechts, en tenslotte stijlen die werkelijk bedoeld zijn voor extreem-rechts.

De auteurs sluiten af met een stuk over het strafrecht en verboden op diverse extreem-rechtse symbolieken. De rechtspraak blijkt daarin niet eenduidig. Terwijl de een wordt veroordeeld voor het dragen van bepaalde symbolen, wordt de ander juist vrijgesproken. De brochure is bedoeld voor mensen die met jongeren werken, zoals bijvoorbeeld onderwijzers en jongerenwerkers, maar is zeker ook een aanrader voor linkse activisten.

"Symboliek in extreem-rechtse jongerensubculturen", Alert! en Kafka. Bestellen? Maak 5 euro over op giro 6896749 van Alert! te Utrecht o.v.v. "Symboliek".

Terug