De Fabel van de illegaal 80/81, winter 2007

Auteur: Gerrit de Wit


Verkiezingswinst Wilders op zwarte woensdag

Op 22 november 2006 stemden maar liefst 579.490 mensen op de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders.(1) Dat leverde hem 9 Kamerzetels op en daarmee is de PVV in een klap de vijfde partij van Nederland. De overwinning van de rechts-extremist is tekenend voor het al jaren verhardende rechtse klimaat.


Verloederde verkiezingsposters van Geert Wilders
Om aan de verkiezingen te mogen deelnemen, moest de PVV in alle kiesdistricten ondersteunende handtekeningen verzamelen. Uit onderzoek van de anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka blijkt dat zich onder de ondersteuners meer dan 25 mensen bevinden met een verleden in de Centrumpartij, de CentrumDemocraten, de CP'86, het Nederlands Blok, Nieuw Rechts en de Nederlandse Christen Democraten.(2) Het gaat dan om zowel actieve leden als mensen die zich voor die partijen verkiesbaar stelden. Ook tekenden twee mensen die veroordeeld zijn wegens het uiten van dreigementen. Dat is opmerkelijk voor een partij die zich telkenmale beklaagt over dreigementen aan het eigen adres. De een, Wim van Laarhoven uit Den Bosch, stuurde de rechter die Volkert van der Graaf in 2003 veroordeelde een dreigmail omdat hij de strafmaat te laag vond. Hij kreeg daarvoor een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 900 euro. De ander, de bekende Groningse extreem-rechtse Jan Landman, kreeg een boete van 220 euro omdat hij in 2005 de directeur van vluchtelingenorganisatie INLIA met de dood bedreigde: "Het wordt nu echt tijd voor een nekschot", had hij hem geschreven.

Verkiezingsprogramma

In het verkiezingsprogramma ontpopt de PVV zich als een uitermate rechtse partij. Men wil de belastingen grof verlagen. Vooral bedrijven en rijkere Nederlanders zouden daarvan profiteren. Ook wil de PVV een derde van de ambtenaren wegsaneren, waardoor maar liefst 330 duizend mensen ontslagen zouden moeten worden. Ten opzichte van migranten en vluchtelingen stelt de PVV zich op als een extreem-rechtse partij met standpunten die vergelijkbaar zijn met die van wijlen Hans Janmaat van de CentrumDemocraten. Men wil recidiverende "Marokkaanse straatterroristen" met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en deporteren. Om het nationalisme te bevorderen wil de partij dat de vakken "geschiedenis en nationale identiteit een prominente plek in het lesrooster" krijgen. Van de PVV moet artikel 1 van de Grondwet geschrapt worden. Daarin staan namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Men wil het vervangen door een artikel waarin staat dat "de normen en waarden van de Nederlandse samenleving zijn gebaseerd op de joods-christelijke en humanistische traditie". Verder ijvert de partij voor een moratorium van 5 jaar op nieuwe islamitische scholen en een immigratiestop van eveneens 5 jaar voor niet-westerse migranten.

In aanloop naar de verkiezingen deed Wilders weer een aantal schokkende en discriminerende uitspraken. Hij verkondigde dat "de Nederlandse cultuur duizend keer beter is dan de islam" en dat er "absoluut" een verband is tussen de islam en criminaliteit. Ook zou Nederland aan de vooravond van een "tsunami van islamisering" staan. Wilders wil verder de bouw van nieuwe moskeeŽn verbieden: "We hebben er gewoon te veel, ik word gek van al die moskeeŽn". Wilders scheert mensen over een kam, zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op en discrimineert op basis van afkomst en godsdienst door te pleiten voor het weren van "niet-westerse vreemdelingen" en moslims. Het gaat hem dus niet om kritiek op moslimfundamentalisme, maar om strijd tegen de islam als geheel en aversie tegen alle "niet-westerse vreemdelingen". En dat is simpelweg extreem-rechts. Zelfs de Lijst Vijf Fortuyn (LVF) vond de uitspraken van Wilders te gortig. Op 18 november gingen prominenten van de ondertussen verpulverde partij in Rotterdam de straat op om te protesteren tegen "radicaal rechts", tegen Geert Wilders en Marco Pastors. Volgens de LVF "slaan zij elkaar met steeds rechtsere uitspraken om de oren. Het gevaar hiervan is dat de hele beweging van Pim een rechts-radicaal karakter krijgt. Pastors en Wilders beginnen steeds meer te verzuren en zo op Janmaat te lijken", aldus een wel erg opportunistische LVF.

Vlaams Belang

Felicitaties van Frank Vanhecke
Een dag na de verkiezingen feliciteerde Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke Wilders met zijn verkiezingsoverwinning. "Zijn duidelijke en moedige standpunten werden door de Nederlandse kiezers beloond", zei Vanhecke. Wilders heeft zich tot nu toe officieel altijd verre gehouden van het Belang, mogelijk ingegeven door strategische overwegingen. Maar veel uitspraken van Wilders doen zeker niet onder voor die van de Vlaamse partij, integendeel. Ondertussen kijkt het Vlaams Belang met jaloezie toe hoe Wilders weg komt met extreem-rechtse en racistische uitspraken zonder daarvoor vervolgd te worden. Door tegen hem aan te schurken hoopt de partij voor zichzelf ook meer ruimte te creŽren om hardere uitspraken te kunnen doen. Overigens zijn er ook wel degelijk verschillen tussen de ideeŽn van Wilders en het Belang. De Vlaamse partij komt voort uit een fascistische traditie en dat kan niet gezegd worden van de PVV. Wel hebben veel mensen uit de traditionele extreem-rechtse hoek Wilders gesteund bij het verzamelen van ondersteunende handtekeningen. En ook zullen veel mensen die vroeger stemden op de CentrumDemocraten en de CP'86 nu gekozen hebben voor Wilders. Niet voor niets ging op extreem-rechtse fora als Holland-Hardcore en Stormfront Nederland en Vlaanderen de vlag uit na Wilders overwinning, hoewel veel nazi's weinig moeten hebben van zijn pro-IsraŽlische opvattingen.

Neo-liberaal

Opvallend is verder dat veel mensen uit de zogenaamde armere volkswijken op Wilders gestemd hebben. Dat was veelal vanwege Wilders' racistische praat en zijn aanwijzen van een zondebok. Maar men beseft nauwelijks dat hij economisch gezien een rechtse neo-liberaal is, die hen alleen maar ellende te bieden heeft. Het is alarmerend dat zoveel mensen op Wilders stemmen, terwijl Nederland al sinds 2002 gebukt gaat onder een rechtse regering die rigoureus gesneden heeft in de verzorgingsstaat en het meest restrictieve vluchtelingen- en migrantenbeleid sinds mensenheugenis voert. Maar gezien Wilders' populariteit gaat dit een flink deel van de bevolking allemaal nog niet ver genoeg.

Daar staat tegenover dat de linkse SP gelukkig ook veel zetels heeft gewonnen. Maar een deel van die zetels heeft de populistische partij te danken aan kiezers die terugverlangen naar een Nederland zonder invloeden van buitenaf, naar een Nederland dat de grenzen dicht houdt voor arme Oost-Europese werknemers. De slogan "internationale solidariteit" heeft voor de SP steeds minder betekenis. Alarmerend is ook dat binnen de toch al zo rechtse VVD de uiterst conservatieve Rita Verdonk 620.555 voorkeursstemmen kreeg, meer dan de liberalere lijsttrekker Rutte. Verdonk staat symbool en garant voor de voortgaande polarisatie tussen bevolkingsgroepen. In BelgiŽ werd 24 november 1991 uitgeroepen tot "zwarte zondag", omdat het toenmalige Vlaams Blok een grote overwinning behaalde. Met recht kan 22 november 2006 in Nederland uitgeroepen worden tot "zwarte woensdag". Zeker omdat de PVV zichzelf de aankomende regeringsperiode vanuit de oppositie kan versterken met ongenuanceerde en racistische uitspraken. En de impact daarvan is groter dan die van "de zonderling" Janmaat die door weinigen serieus genomen werd.

Noten

Terug