De Fabel van de illegaal 82/83, voorjaar 2007

Auteur: Eric Krebbers


Samenzweringstheorie over EurabiŽ valt in goede aarde bij uiterst rechts

Volgens de Britse schrijfster Giselle Litmann hebben Europese machthebbers hun continent in ruil voor olie uitgeleverd aan de islam. Onder de schuilnaam Bat Ye'or schreef ze daarover onder meer het boek "Eurabia. The Euro-Arab Axis" dat verscheen in 2005. Haar verzinsels zijn in goede aarde gevallen bij conservatieve en christenfundamentalistische opiniemakers in de VS, en worden nu ook in Europa snel populair.


Giselle Litmann op een LPF-bijeenkomst
Litmann beweert dat Europese en Arabische leiders begin jaren 70 op een aantal conferenties stiekem overeen zouden zijn gekomen dat het Westen olie krijgt in ruil voor het toestaan van migratie om Europa te islamiseren. Daartoe zou de Euro-Arabische Dialoog (EAD) zijn opgericht, volgens Litmann een "occulte machinerie" die de omvorming van Europa in EurabiŽ tot "een onomkeerbare transformatie" moet maken. Ze heeft daar weliswaar geen bewijzen voor, erkent ze. Maar dat zou komen doordat "een project dat Europa zo compromitteert niet op schrift of in verdragen kan worden vastgelegd. De onderhandelingen en besluiten vonden plaats in besloten bijeenkomsten, zonder officiŽle notulen."

Besloten zou zijn dat moslimfundamentalisten "jihad-machtscentra" mochten gaan opbouwen in de belangrijkste Europese steden. De EAD zou dan ter ondersteuning een geheim programma opzetten voor de "preventieve beheersing van gedachten en bewustzijn", en de "media, universiteiten en scholen tot kanalen maken voor islamitische propaganda". De Arabische taal en "cultuur" zouden door Europa verspreid worden en geschiedenisboeken herschreven. Op de LPF-conferentie tegen de islam van februari 2006, waar Litmann een vooraanstaande spreekster was, beweerde ze dat veel Europese scholen over 10 jaar geÔslamiseerd zouden zijn. Meisjes zouden daar dan geÔntimideerd worden en er zou zelfs een scheiding van drinkwater komen, met aparte kranen voor moslims en niet-moslims.

De EU zou naÔef, slap en decadent zijn geworden en zich volledig ondergeschikt hebben gemaakt aan "de Arabische belangen". Dat hele proces zou in 2002 zelfs uitgelopen zijn in de oprichting van de Anna Lindh Euromediterrane Stichting voor de Dialoog tussen Culturen. Die zou "alles moeten beheersen wat er gezegd, geschreven en gedacht wordt over het nieuwe continent EurabiŽ". Europa zou zo een "zinkend continent" zijn geworden en samen met "de Europese beschaving" ten onder gaan. Intussen zouden de Europese machthebbers samen met hun Arabische collega's een nieuwe Eurabische supermacht willen vormen en zich daartoe sterk maken tegen de VS en IsraŽl, aldus Bat Ye'or.

Brengt deze Rotterdamse falaffelkraam EurabiŽ dichterbij?
Conspiracy

De EurabiŽverzinsels van Litmann hebben veel extreem-rechtse kenmerken. Ze lijken als twee druppels water op de Protocollen van de Wijzen van Zion, een samenzweringsfantasie over rijke Joden die achter de schermen van de geschiedenis aan de touwtjes zouden trekken. EurabiŽ is net zo'n onzin. Litmann wil haar lezers namelijk doen geloven dat ťťn marginaal EU-instituut, die EAD, de unie politiek, economisch en cultureel compleet onder controle heeft, en dat dan ook nog eens geheim weet te houden. Daarnaast suggereert ze dat alle Arabische staten ťťn gezamenlijk belang zouden nastreven, en zelfs dat alle moslims uiteindelijk gelijkgezind zouden zijn in hun drang om Europa te overheersen en te islamiseren.

Litmanns fantasieŽn doen ook sterk denken aan de angst die de bevolking kreeg opgedrongen tijdens de Koude Oorlog. Zoals rechts toen overal de hand van de communisten achter meende te zien, zo dringen opiniemakers als Litmann nu het vijandsbeeld van de islam op. De EurabiŽconspiracy grijpt daarbij terug op oude geschiedenisbeelden van "de Moren" die Spanje veroverden en "de Turken" die in 1683 voor de poorten van Wenen stonden en Europa dreigden in te nemen. Angstbeelden over de ondergang van Europa en "de Europese beschaving" hebben sowieso een lange extreem-rechtse geschiedenis. Zo schreef een van de geestelijk wegbereiders van het nazisme, Oswald Spengler, begin twintigste eeuw ook al over de decadentie en de ondergang van "het avondland", een romantische benaming voor Europa. En toch klaagt Bat Ye'or, net als al die andere rechtse samenzweringsdeskundigen, erover dat ze genegeerd wordt door de media.

Fanclubs

In eerste instantie heeft Litmann vooral bij Amerikaanse neo-conservatieven een vruchtbare bodem gevonden voor haar verzinsels. Het begrip EurabiŽ wordt daar inmiddels veel gebruikt door rijke denktanks als de Heritage Foundation, Hirsi Ali's American Enterprise Institute, en de Free Congress Foundation, die eerder steun gaf aan de Chileense dictator Pinochet en terroristische organisaties als het Mozambikaanse Renamo en de Nicaraguaanse Contra's. Niet alle neocons geloven echter dat die vermeende "islamisering van Europa" een vooropgezet plan zou zijn. Ook lopen de meningen uiteen over de fase waarin de vermeende overname zich momenteel zou bevinden.

Oriana Fallaci
De onlangs overleden beroemde Italiaanse journaliste Oriana Fallaci kende daarentegen geen enkele twijfel. Volgens haar is Europa al "een kolonie van de islam". Er zou nu "een omgekeerde kruistocht" plaatsvinden met migranten in plaats van legers. De Franse rellen van najaar 2005 waren volgens haar "de eerste schermutselingen in de Eurabische burgeroorlog". Europeanen zullen tot minderheid worden gemaakt op "hun eigen continent" en straks moeten leven in "reservaten". Kerken zullen moskeeŽn worden, vrouwen zullen burka's moeten gaan dragen, en homo's en overspeligen zullen worden gestenigd, meende Fallaci. Daarna zal het geÔslamiseerde Europa als uitvalsbasis gaan dienen voor de oorlog tegen Amerika en IsraŽl.

Aanhangers van de EurabiŽfantasie komen ook vaak met allerlei geboortecijfers op de proppen. Het "oude Europa" zou "spiritueel uitgeput" zijn door "de vergrijzing", terwijl de Arabische landen jong en vitaal zouden zijn en een "demografische bom" zouden vormen. Doorfokken zou een bewuste islamistische strategie zijn en steeds meer energieke en gelovige jongeren opleveren. Sommige EurabiŽfantasten beweren doodleuk dat in 2025 wel 40 procent van de Europese bevolking moslim zal zijn. Een krankzinnige voorspelling, want momenteel is slechts 3 procent officieel islamitisch. Overigens komen de geboortecijfers in landen als Turkije, Libanon, TunesiŽ en Iran in werkelijkheid nauwelijks nog uit boven die van de EU-landen.

Morele grenzen

Het begrip EurabiŽ wordt inmiddels ook in Europa steeds vaker gebruikt in de media, en het rukt snel op richting politieke mainstream. Het is een voor rechts zeer aantrekkelijk begrip. Zo kan het ingezet worden bij pleidooien voor meer migratiebeheersing, tegen de toetreding van Turkije tot de EU, en voor verhoging van de defensiebudgetten vanwege de oorlog tegen het moslimterrorisme. Populisten kunnen het gebruiken als argument tegen de Europese eenwording, en tegen "de oude politieke klasse" die het continent zou verkwanselen. EurabiŽ is ook handig voor wie pleit tegen nieuwe moskeeŽn en islamitische scholen, en voor wie meer repressie wil vanwege de terrorismedreiging. Ook neo-liberalen die Europa "vitaler" en de economie "dynamischer" zeggen te willen maken, weten er wel weg mee. Die willen de bevolking van "het oude en decadente Europa" afhelpen van haar "weekmakende verslaving aan uitkeringen".

EurabiŽ biedt ook de mogelijkheid om de blik af te wenden van racisme en van de uitbuiting van de migrantenbevolking, en te doen alsof juist de "autochtonen" problemen zouden hebben en bedreigd zouden worden. Men praat niet meer over achterstandswijken, maar over slagvelden waarop de islamitische invasie moet worden gestopt. Volgens racisten zou EurabiŽ het gevolg zijn van een overmaat aan tolerantie en multiculturalisme. Moslims zouden moeten inburgeren, liefst de islam afzweren, of anders wegwezen. Men roept de paus op om "morele grenzen" te stellen en pleit voor een revival van de zogenaamde "joods-christelijke waarden", ook al zo'n verzinsel. Want de meest kenmerkende waarde van het christendom is altijd de jodenhaat geweest.

Boekcover van Litmanns "Eurabia"
Eindtijd

In Nederland nemen rechtse opiniemakers als Hans Jansen en Pamela Hemelrijk het begrip EurabiŽ graag in de mond, en bij de LPF en sommige groepen Iraanse vluchtelingen geloven ze er ook in. De Volkskrant publiceerde een artikel van de Bat Ye'or-groupie Bruce Bawer, en de Groene Amsterdammer van de Britse conservatieve historicus Niall Ferguson, eveneens een aanhanger van de EurabiŽfantasie. Volgens Ferguson kan EurabiŽ nu alleen nog worden tegengehouden via "het verwerpen van Turkijes aanvraag van het EU-lidmaatschap, en het stopzetten van de immigratie uit islamitische landen". NRC-redacteur Paul Steenhuis schreef dat EurabiŽ al een feit is, dat West-Europa "een (geestelijke) kolonie is geworden van islamitisch ArabiŽ" en dat "individuele vrijheid, emancipatie en democratie aan het verdampen zijn".

De waan van een Eurabische samenzwering slaat echter vooral aan bij christenfundamentalisten. "Het is te verwachten dat binnenkort een soort verbond tussen Mekka en Rome tot stand komt. Dat wordt een enorm geestelijk machtsblok: ruim een miljard katholieken en 1,2 miljard moslims! Dan is meteen het bedje voor de profeet van de Antichrist gespreid", vreest dominee Jan van Barneveld. "Laten we onze band met IsraŽl sterk houden en moedig het woord van God proclameren zolang het nog kan. Zo zal er nog hoop zijn voor ons kleine landje dat opgeslokt wordt door het Babylon van de eindtijd, dat tegenwoordig EurabiŽ heet." En predikant Dato Steenhuis weet "dat we hier in Europa te maken hebben met EurabiŽ. Met het Europa dat zich verbindt met ArabiŽ. Met het beest uit de zee, dat zich vermengt met de tien, die tien hoornen, die tien koningen van psalm 83, weet u wel, de islamitische staten." Anderen maken zich ook boos over het weglaten in de Europese grondwet van de verwijzing naar "de christelijke wortels van Europa".

Terug