De Fabel van de illegaal 85/86, zomer 2007

Auteur: Gerrit de Wit


Nationalistische muziek op Turkse culturele bijeenkomsten

Onlangs bracht de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts de brochure “Nationalisme en Turkse muziek” uit.(1) Muziek blijkt een belangrijke rol te spelen op bijeenkomsten van de extreem-nationalistische Grijze Wolven, ook in Nederland. Sommige van die bijeenkomsten worden gesubsidieerd door gemeentebestuurders die veelal geen weet hebben van de nationalistische politieke achtergronden ervan. Een zorgwekkende ontwikkeling.


Eerbetoon aan de overleden MHP-leider Türkes op een muziekcassette van Ozan Nihat. Op de grafsteen van Türkes ontbreekt zijn sterfdag. Volgens de Grijze Wolven is Türkes blijkbaar onsterfelijk
In Nederland zijn de Grijze Wolven georganiseerd in de landelijke koepel Turkse Federatie Nederland (TFN), een verlengstuk van de extreem-nationalistische Turkse partij MHP. Grijze Wolven oefenen een grote invloed uit op de Turkse gemeenschap in Nederland, achten Turken een superieur “ras” en keren zich tegen Koerden, Alevieten en links. Ook verzetten Grijze Wolven zich tegen de integratie van Turkse migranten, omdat zij dat zien als een onaanvaardbare aantasting van de Turkse identiteit. Verder ijvert men voor een Groot-Turks Rijk dat zich uitstrekt van grofweg de Chinese Muur tot Wenen. Men probeert monopolieposities in Turkse verenigingen te verwerven, poogt moskeeën onder controle te krijgen, mobiliseert en indoctrineert jongeren, en onderdrukt de lobby ter erkenning van de Armeense genocide.

Volgens de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts spelen optredens van muzikanten een belangrijke propagandistische rol bij politiek-culturele bijeenkomsten van Grijze Wolven in Nederland. Personen en instanties die het Turks niet machtig zijn, maar wel betrokken zijn bij deze bijeenkomsten, kunnen de betekenis van de muziek moeilijk inschatten. Zo worden lokale politici, goedwillende burgervaders en pers door de organisatoren nog wel eens om de tuin geleid. De Wolven-muzikanten die in Nederland optreden, zijn voor het overgrote deel afkomstig uit Duitsland en Turkije. Een deel van hen maakt folkloristische troubadourmuziek. Anderen verpakken hun nationalistische boodschap in pop-, mars- en rapmuziek. Ze brengen tijdens concerten de Wolven-groet, en hebben Wolven-symbolen op hun kleding. Ook op hun cd’s en cassettebandjes treft men zulke symbolen en slogans aan. Vaak wordt de Turkse vlag afgebeeld om loyaliteit aan de Turkse staat te betuigen, en soms ook een vlag met drie halve manen - bij uitstek het symbool van de Grijze Wolven.

Smiechten

De muzikanten dragen hun nationalisme natuurlijk ook uit via hun liedteksten. Daarin identificeren ze zich met het gedachtengoed van de MHP en verguizen ze de Koerden. In het nummer “Turken, Koerden” zingt de Nederlands-Turkse rapgroep Arka Sokak bijvoorbeeld over de Koerden: “Weet je hoe het afloopt met een uitzinnige hond, die worden een voor een gepakt en krijgen een kogel door hun kop. Onze soldaten zullen jullie toch wel uitroeien, het Turkse bloedvolk heeft een bloedhekel aan jullie.” De band trad in mei 2006 op tijdens een culturele bijeenkomst in Oldenzaal, die werd georganiseerd door twee TFN-verenigingen. Een maand later speelden ze op het door de gemeente Utrecht gesubsidieerde cultureel festival “Turkije Express”.

Een vooraanstaande Wolven-muzikant is Ozan Nihat. In zijn lied “Team Speciale Operatie” verheerlijkt hij het geweld van de met Grijze Wolven afgeladen paramilitaire eenheden die gewapenderhand korte metten probeerden te maken met Koerdische opstandelingen. “De parasieten, de luizen die het bloed uit de natie zuigen, de hoerenhonden die de naam PKK dragen, die gaan eraan, dat doet het team Speciale Operaties”, aldus een fragment. In zijn lied “Wie zijn er communist” wordt het communisme in verbinding gebracht met vrijmetselaars en Joden. “Waar je maar smerigheid ziet, makker, daar zit overduidelijk een communist. Rood links valt met geen pen te beschrijven. Zal ik over dat handjevol smiechten maar zwijgen? Wie voor wat botten, een paar bakken hondenvoer gehoorzaamt aan Lenin, aan Mao, die is communist. De islamhaat van Joden houdt nooit op. Zijn vrijmetselaars soms anders dan rooien?”

Ozan Arif
Veel Wolven-songs betonen eer aan de in 1997 overleden MHP-leider en ex-kolonel Alparslan Türkes. Het lied “Onder jouw bevel” van voormalig MHP-parlementariër Ozan Arif is daarvan een typerend voorbeeld. “Mijn opperbevelhebber, als jij er niet was, was alles voorbij. Dan was Turkije al lang communistisch. Maar dankzij jou is de jeugd volwassen. Mijn opperbevelhebber, onder jouw, ja jouw bevel staan wij”, luidt een deel van de tekst. Arif is een vooraanstaande muzikant uit het troubadourgenre en trad in 2005 nog op in Nederland.

Orkesten

Een aparte stroming binnen de Wolven-muziek vormen de militaire Mehter Takimi-orkesten. Die komen ook voornamelijk uit Turkije en Duitsland, maar treden door heel Europa op. In het Ottomaanse rijk, de voorloper van het huidige Turkije, spoorden de orkesten de soldaten aan om te strijden voor uitbreiding van het grondgebied. Daarbij werden etnische en religieuze minderheden op grote schaal vervolgd. De huidige Mehter Takimi zingen vaak en verheerlijkend over de ‘heldendaden’ van het Ottomaanse leger, dragen traditionele kledij en zwaaien met Ottomaanse oorlogsvlaggen. Een Mehter Takimi uit Berlijn heeft al drie keer in Nederland opgetreden op uitnodiging van de Turks Culturele Vereniging Enschede. De laatste keer, in mei 2005, trok men met 30 orkestleden door de Enschedese binnenstad. De toeschouwers vonden het prachtig, maar hadden geen weet van het nationalistische karakter van het orkest.

Een andere belangrijke kapel is de Mehter Takimi uit het Duitse Bielefeld. Die was onder meer te gast bij het TFN-congres in 2002, het Turkije Festival in Deventer in 2004 en de “Turkije Express” in Utrecht in 2006. De optredens in Deventer werden georganiseerd door de streng religieuze organisatie Milli Görus en de lokale Diyanet-moskee. De Turkse vereniging ABTW kwam er tegen in het geweer en schreef een protestbrief. Daarin stelde men dat het festival de Ottomaanse expansiedrift verheerlijkt en dat de organisatie geen afspiegeling van de Turkse gemeenschap vormt. Desondanks noemde de gemeente het festival “een belangrijke stap in de richting van integratie in onze samenleving”. Het orkest trad ook op bij een Wolven-bijeenkomst in 2006 in Oosterhout. Die bijeenkomst werd georganiseerd door het Cultuur- en Educatiecentrum Imam Ahmet Yesevi uit Arnhem. Men wist maar liefst 2.000 bezoekers uit binnen- en buitenland te trekken, waaronder de TFN-voorzitter Güven Isçi. Die hield een toespraak waarin hij de genocide op de Armeniërs ontkende. Dergelijke revisionistische opvattingen hebben, in combinatie met een sterke intolerantie jegens andersdenkenden, in Turkije onder meer geleid tot het monddood maken van de pers. Ook de moord op de journalist Hrant Dink begin 2007 is het directe gevolg van het nationalistische klimaat in Turkije.(2)

Convenant

De Mehter Takimi uit het Duitse Bielefeld
Met regelmaat protesteren Turkse organisaties en de onderzoeksgroep tegen politiek-culturele bijeenkomsten van Grijze Wolven. Burgemeesters weigeren echter in te grijpen omdat men “geen verstoring van de openbare orde” verwacht. De gemeenten gaan zelfs nog verder. Ze subsidiëren namelijk regelmatig optredens van Wolven-muzikanten, met name die van Mehter Takimi-orkesten. Zo organiseerde de Turks Culturele Vereniging Enschede in 2003 een picknick met een optreden van de Berlijnse Mehter Takimi. Die picknick werd door de gemeente Enschede met 2.666 euro gesubsidieerd. Ook de provincie Overijssel en de gemeente Utrecht subsidieerden in respectievelijk 2004 en 2006 Wolven-bijeenkomsten met Mehter Takimi-orkesten.

Volgens de onderzoeksgroep moet in de toekomst beter worden gekeken of organisaties en individuen zich tijdens dit soort politiek-culturele bijeenkomsten schuldig maken aan strafbare feiten als racisme, discriminatie of misbruik van subsidieregelingen. Er zou een convenant opgesteld moeten worden, waarin onder meer deze monitoring wordt geregeld. Partijen in dat convenant zouden de Koninklijke Horeca Nederland, gemeenten, zaaleigenaren en anti-discriminatie bureaus kunnen zijn. Zo’n overeenkomst zou betrokken zaaleigenaren handvaten moeten bieden om tijdig lokale overheden in te kunnen lichten over de verhuur van zaalruimten aan verdachte organisaties. Overigens zou dat convenant volgens de onderzoeksgroep eveneens van toepassing moeten worden op bijeenkomsten van alle andere racistische, fascistische en nationalistische organisaties.

Noten

Terug