De Fabel van de illegaal 87/88, najaar 2007

Auteur: Ellen de Waard


Woede over grote razzia tegen illegalen in Amsterdam

Foto van de inval, gemaakt met een mobiele camera.
In 2006 beweerde de Amsterdamse burgemeester Cohen nog dat zijn politie nooit op illegalen zou jagen. Uit de grootscheepse politie-inval in een café in Amsterdam Zuid-Oost in de zomer van 2007 blijkt het tegendeel. Die razzia riep veel protest op van migrantenorganisaties.

In de nacht van 15 op 16 juni was in café Het Vervolg een West-Afrikaans feest aan de gang. Dat werd ruw verstoord door een enorme politiemacht van 80 agenten met paarden en honden. Naar eigen zeggen verwachtte de politie dat er zich onder de feestgangers veel “illegale criminelen” en “overlastveroorzakers” zouden bevinden. Die verwachting vormde voor de politie blijkbaar al voldoende reden om tot massa-arrestaties over te gaan. Van ongeveer 250 bezoekers werd de identiteit gecheckt. En 111 mensen werden opgepakt en opgesloten in onder meer Kamp Zeist en de Rotterdamse bajesboten.

De agenten zouden vooral achter internetfraudeurs aan hebben gezeten. Bij zulke fraude worden lukraak grote hoeveelheden spammail verstuurd waarbij de ontvanger veel geld wordt beloofd als hij bereid is om eerst zelf wat geld voor te schieten. Uiteraard wordt die belofte nooit nagekomen. Er blijken nog steeds mensen in te trappen. Omdat veel Nigerianen zich eraan zouden bezondigen, noemt de overheid deze oplichting ook wel “419-fraude”, een verwijzing naar een wetsartikel in het Nigeriaanse strafrecht. Wrang genoeg trad tijdens het feest de Nigeriaanse zanger Osuofia op, die met zijn lied “I go chop your dollar” die oplichting juist op de hak neemt.

Racisme

De verontwaardiging over “de veegactie” was groot. De politie werd beschuldigd van racisme omdat alleen “allochtone” feestgangers waren gecontroleerd op hun identiteit. Op 3 juli verklaarde de Amsterdamse rechtbank de arrestaties onrechtmatig, omdat “het vermoeden van illegaal verblijf” onvoldoende kon worden bewezen. Bovendien was er op het moment van de inval geen overlast of verstoring van de openbare orde. Staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak ging in beroep tegen die uitspraak en eind juli besliste de Raad van State dat “de vreemdelingen” rechtmatig vastzaten. Sommigen werden vrijgelaten omdat ze onder het generaal pardon voor vluchtelingen vielen. De anderen zijn inmiddels bijna allemaal uitgezet, waaronder een groep van 35 mensen die gezamenlijk naar Nigeria zijn gedeporteerd. Twee van hen hebben het verhaal van hun deportatie en het kwalijke optreden van de Nederlandse overheid openbaar gemaakt.(1) Van de 111 opgepakte mensen werden er uiteindelijk maar 8 vervolgd wegens het bezit van valse papieren. Niemand werd aangepakt voor internetfraude. Volgens internetfraude-onderzoeker Frank Engelsman waren er tijdens de inval 5 grote internetfraudeurs aanwezig, “alleen: zij hebben de Nederlandse nationaliteit en konden gaan”.(2)

Cohen beweerde vantevoren niet op de hoogte te zijn gebracht van de inval. Opmerkelijk genoeg blijken de lokale Amsterdamse tv-zender AT5 en de Raad voor Rechtsbijstand wel vooraf te zijn gewaarschuwd. De Raad kreeg al een week vantevoren de opdracht om voor voldoende rechtshulp te zorgen. Cohen vroeg zich hardop af of de vreemdelingenwetgeving wel ingezet had mogen worden bij deze actie en liet intern onderzoek doen door het Bureau Integriteit. Die poetste de kritiek echter weg, waarna de burgervader de inval rechtvaardigde met: “De vreemdelingenwet kan een belangrijk instrument zijn bij het tegenhouden van criminaliteit door illegalen.”

Kopgeld

Politie op illegalenjacht.
In oktober 2006 tekende burgemeester Cohen namens alle korpsbeheerders een “prestatiecontract” met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarmee verplichtten de politiekorpsen zich om in 2007 in totaal 11.883 illegalen op te pakken, in Amsterdam 2.000. Tegenover die “prestatie” staat een financiële beloning. Hoe meer illegalen de politie oppakt, hoe meer geld men krijgt. Na ophef over dat kopgeld zei Cohen: “Er is geen sprake van een jacht op illegalen. Dat is in Amsterdam nooit gedaan en dat zal de Amsterdamse politie nooit doen.”(3) De inval in Zuid-Oost bewijst echter het tegendeel.

Uit woede over de illegalenjacht begonnen in juli diverse migrantenorganisaties en steungroepen een campagne tegen politierazzia's.(4) Men voerde actie bij het Amsterdamse stadhuis en eiste via een open brief, die De Fabel van de illegaal ook ondertekende, dat de prestatiecontracten moesten verdwijnen en dat illegalen niet langer gelijkgesteld mochten worden aan criminelen. Onder het mom van bestrijding van criminaliteit dreigt de illegalenjacht echter steeds meer te worden geďntensiveerd.

Noten

Terug