De Fabel van de illegaal 87/88, najaar 2007

Auteur: Eric Krebbers


De droomstaat van de moslimfundamentalisten

In Nederland blijven discussies over moslimfundamentalisten meestal hangen bij de vraag of het nu gewelddadige terroristen zijn of niet. Hoe er in die kringen precies gedacht wordt, blijft vaak onduidelijk. Dat komt deels doordat fundamentalistische teksten meestal in het Arabisch geschreven zijn en moeilijk toegankelijk zijn. De teksten van Hizb ut-Tahrir (HuT) vormen daarop een uitzondering. Die partij heeft een heldere en zeer uitgebreide Nederlandstalige website: expliciet.nl. Een mooie kans om een fundamentalistische ideologie te ontleden.


Van de moslimfundamentalisten mogen meisjes vooral naar school om later hun kinderen goed op te kunnen voeden.
Hizb ut-Tahrir (Partij van de Bevrijding) is in 1953 opgericht door de Palestijn Taqiuddin An-Nabhani, die eerder lid was van de Egyptische moslimfundamentalistische organisatie Moslimbroederschap. Aanleiding voor de oprichting van HuT was de afschaffing in 1924 van het kalifaat - de centrale leiding van islamitische gemeenschap - door Mustafa Kemal (Atatürk), en de oprichting in 1948 van de staat Israël. Schattingen van het wereldwijde aantal leden lopen uiteen van vele tienduizenden tot wel een miljoen. Waarbij aangetekend dat zowel de fundamentalisten zelf als hun tegenstanders voordeel hebben bij zo hoog mogelijke inschattingen. Feit is dat in augustus 2007 een HuT-conferentie in het Indonesische Jakarta bezocht werd door zo’n 100 duizend aanhangers. De partij was in het verleden betrokken bij coups en opstanden in onder meer Syrië, Jordanië, Egypte en in 2005 nog in Uzbekistan. Veel leden zitten in de gevangenis of zijn vermoord, en de partij is inmiddels verboden in de meeste landen van het Midden-Oosten en in Rusland. Het partijbestuur zat oorspronkelijk in Palestina, maar is nu overgebracht naar Londen. De activiteiten in het westen lijken daarmee belangrijker geworden.

De Kuip

In Engeland heeft HuT al duizenden leden en in Duitsland een stuk of 200. Wegens antisemitisme mag de partij daar echter niet meer actief zijn. Daarom wilden de fundamentalisten in maart 2004 uitwijken naar de Rotterdamse Kuip om er de tachtigste verjaardag van de afschaffing van het kalifaat te herdenken. Toen het stadion doorkreeg welk vlees men in de kuip dreigde binnen te halen, besloot men de fundamentalisten te weren. Na de afgelasting zei HuT-woordvoerder Okay Pala: “Hier willen wij slechts een intellectueel debat waarin we de zwaktes van het kapitalisme aantonen en onze islamitische ideologie als alternatief aanbieden.” Hij had gerekend op zo’n duizend tot vijftienhonderd Nederlandse sympathisanten in de Kuip, zo zei hij. Daaronder zouden veel bekeerlingen zijn die lid zijn geworden uit een behoefte aan duidelijke normen en waarden, aldus Pala. Verder sluiten zich vooral Turken aan bij de partij, die veel werft via internet en universiteiten. Zo werden er regelmatig pamfletten en tijdschriften verspreid op de universiteiten van Rotterdam en Leiden. In Amsterdam werden pamfletten uitgedeeld tegen Geert Wilders toen die de Deense spotprenten over Mohammed op zijn website zette. In augustus 2003 organiseerde HuT een grote bijeenkomst in Birmingham, in januari 2004 een demonstratie met 300 leden in Brussel tegen een verbod op hoofddoeken, en tijdens de recente grote Indonesische conferentie een bijeenkomst in Rotterdam. Pala en zijn partijgenoot Abdullah as Siddiq zoeken verder vooral aandacht via de media met lange open brieven aan onder meer de conservatieve opiniemaker Hans Jansen, Geert Wilders, dagblad Trouw en de onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Zowel in Nederland als in Engeland hebben politici al gepleit voor een verbod op de partij. Maar omdat HuT zich verre lijkt te houden van geweld, en geen militaire vleugel heeft, is dat wettelijk nauwelijks mogelijk. Ook de EU en de VN hebben de partij niet op hun zwarte lijst staan. HuT juicht zelfmoordaanslagen in Palestina toe en bejubelt de Taliban vanwege hun “rechtvaardige en vriendelijke behandeling” van hun tegenstanders, maar wanneer haar leden - opgefokt door alle fundamentalistische praat - zelf overgaan tot geweld worden ze resoluut de partij uitgegooid, zo lijkt het. Onder de leiders van Al Qaeda en andere terroristische groeperingen bevinden zich dan ook de nodige voormalige HuT-leden. Volgens de partij opereert Al Qaeda overigens wel rationeel en zou men niet slechts uit zijn op “moord en vernietiging”.

Briljant der naties

“Expliciet” is zowel de naam van de website als het magazine van HuT. De auteurs daarvan lijken aardig thuis in de economische wetenschappen en de Europese geschiedenis en filosofie. Ze grossieren in vaak best progressief aandoende kritieken op “de globalisering”, het IMF, de Wereldbank en de G8. Van kapitalisme, kolonialisme, racisme, nationalisme, patriottisme, provincialisme en sektarisme moeten ze terecht niets hebben. Dat lijkt op het eerste gezicht behoorlijk internationalistisch, maar de fundamentalisten vervangen de nationalistische scheidslijnen tussen “volken” simpelweg door die tussen religies. Ze laten ook zien dat de Nederlandse politieke partijen eigenlijk niet wezenlijk van elkaar verschillen, aangezien ze allemaal het kapitalisme omarmen. Volgens HuT is er uiteindelijk maar één alternatief: de islam, “de redding van de mensheid”.

Protestspandoek tegen het bezoek van Faeze Hashemi Rafsanjani, dochter van de voormalige Iraanse president, in oktober 1998 in Leiden. Overspel moet volgens de sharia-wetgeving worden bestraft met steniging.
Bij die redding van “de mensheid” gaat HuT een grote rol spelen, aldus de partij zelf. Allah zou HuT namelijk toegestaan hebben om leiding te geven aan de strijd van de hele moslimgemeenschap (Oemmah) tegen de ongelovigen “totdat de islam over de hele wereld verspreid is”. Anderhalf miljard moslims willen maar één ding, en dat is een kalifaat-staat, aldus HuT. “Vandaag de dag spreekt, denkt en droomt heel de Oemmah over de komende terugkeer van de Khalifah staat”, de “briljant der naties” waarin alles perfect geregeld was. “De partij probeert de vroegere glorie en macht van de islamitische staat te herstellen, zodat het initiatief wordt weggehaald bij andere staten, naties en volkeren, en probeert te bewerkstelligen dat de islamitische staat weer de eerste staat van de wereld wordt.” De fundamentalisten hebben daartoe een driestappenplan opgesteld. Eerst leidt men in het geheim kaderleden op, die bij stap twee de massa’s gaan islamiseren en organiseren in kringen, waarna die op hun beurt bij stap drie een kalifaat gaan beginnen. Maar “wanneer de samenleving niet reageert op de partij, zoekt de partij steun van invloedrijke mensen” om zichzelf te beschermen “en om de heerschappij over te nemen en het kalifaat te stichten”, aldus HuT. Een coup met sympathiserende hoge militairen, zakenleiders en politici voor “de terugkeer van de rechtvaardigheid in de wereld”. Het is bijna zover, weet HuT, en daarom sturen Amerika en Europa zoveel militairen naar het Midden-Oosten. “Het feit dat de islamitische natie in beweging zal komen en haar kracht zal herwinnen en een supermacht zal zijn boezemt hen diepe, zeer diepe angst in.” En dat zou terecht zijn, want Allah “heeft de profeet opdracht gegeven om ieder land dat zich niet aan de sultan (het gezag) van moslims heeft onderworpen, binnen te vallen”.

In het westen wil HuT contact leggen met intellectuelen om hen “te overtuigen van de juistheid van de islam”. De partij wil openlijk en expliciet zijn over haar religie. Gek genoeg wil men daarbij een voorbeeld nemen aan Mohammed die de islam aan anderen verkondigde “door hun goden belachelijk te maken en hen te beledigen, en hij trok hun geloofsovertuiging in twijfel en vervloekte hen”. Een methode die warempel veel lijkt op die van Geert Wilders. Verder zet HuT moslims aan om machtsposities te verkrijgen “in de vitale onderdelen van industrie en economie” in het westen, en moeten moslims met geld helpen om “invloed op politieke beslissingen in het westen uit te oefenen”. Daarbij rekent HuT erop dat het westen steeds meer moslims zal binnenhalen om de effecten van de vergrijzing tegen te gaan.

Ladder

Een scheiding tussen kerk en staat is volgens HuT “onnatuurlijk”. Hun kalifaat zal zijn burgers dan ook dwingen te leven volgens de regels van de islam. Democratie is voor de fundamentalisten een vies woord. Net als voor bedrijven is ook voor landen “hiërarchie” noodzakelijk, “met uiteindelijk een baas bovenaan de ladder”, aldus HuT. Daarbij bepaalt Allah de wetgeving en niet de mens, die slechts zou handelen uit eigenbelang. De staat, het leger en de rechtsspraak zullen onder bevel staan van een kalief, een voor het leven benoemde dictator die vanzelfsprekend volkomen altruïstisch zal opereren. De bevolking mag hem hooguit van advies dienen. HuT: “De profeet heeft moslims de opdracht gegeven om de heersers te gehoorzamen, zelfs als zij het volk hun rechten ontnemen.” Ongehoorzame burgers zullen keihard worden aangepakt. Van dieven worden de handen afgehakt en van een opstandige, die kalief wil worden in plaats van de kalief, wordt simpelweg het hoofd afgehakt.

Net als andere conservatieven gaan moslimfundamentalisten ervan uit dat de mens “van nature” slecht is. Vrije mensen zouden volgens HuT aan het moorden slaan, hun medemensen tot slaven maken en overgaan tot bestialiteit. “Individuele vrijheden” zouden leiden “tot ellende, chaos, perversiteit, en seksuele immoraliteit”. De mens zou daarom streng beteugeld moeten worden. “Het hele idee van de volledig vrije maatschappij gaat in tegen de menselijke aard”, weet HuT. Alleen door de gelovige tot “slaaf van Allah” te maken zou die “menselijke aard” aan banden gelegd kunnen worden. En daarom acht HuT ongeloof ook bijzonder gevaarlijk. Secularisme zou al geleid hebben tot fascisme, georganiseerde misdaad, extreme armoede, aids en andere ziekten, losbandigheid en ga maar door. Misstanden die onder moslims kennelijk niet voorkomen. HuT somt ook graag de historische misdaden van het christendom op - dat zijn er inderdaad heel wat - en toont er begrip voor dat de kerken leeg lopen. Maar in plaats van seculier hadden de ex-christenen moslim moeten worden, want dat geloof is immers “volmaakt”.

Theaterstuk tijdens demonstratie op 8 maart 2007 in Den Haag: vrouwen worden aan de ketting gelegd door sharia-wetgeving.
Boffen

In de moslimstaat zal religieuze apartheid heersen. Joden en christenen worden tot tweederangs burgers gemaakt: dhimmies. Volgens HuT zullen de dhimmies erg boffen. Ze mogen namelijk hun eigen geloof houden, en zelfs advies geven bij bijvoorbeeld bouwplannen voor een schooltje. Maar over wetgeving moeten ze hun mond houden, en ze moeten zich volledig onderwerpen aan de kalief. Die zal hen op zijn beurt beschermen als ze tenminste de speciale dhimmiebelasting betalen, de jizya. HuT heeft al precies uitgerekend hoeveel gram goud die gaat bedragen. Overigens hoeven “de jeugd, de zwakzinnigen en krankzinnigen, en de vrouwen” geen jizya te betalen. HuT verwijst veelvuldig naar onder meer het middeleeuwse Andalusië, waar christenen en joden het destijds onder de islam inderdaad enigszins beter hadden dan joden en moslims onder het christendom. Maar van gelijkheid voor niet-moslims is onder de islam nooit sprake geweest, en daar streeft HuT ook helemaal niet naar. De bofferds mochten destijds weliswaar meestal zelf hun woonplaats en beroep kiezen, maar ze werden wel geminacht en hadden minder juridische rechten. Hun levens waren minder waard, ze mochten als enigen geen wapens dragen of paard rijden, werden vaak gedwongen om opvallende fel gekleurde kleding te dragen en hun huizen moesten lager zijn dan die van moslims. En op seksuele relaties van mannelijke dhimmies met moslimvrouwen stond de doodstraf.

Varkens

Communisme zou “de menselijke creativiteit gesmoord” hebben en “onnatuurlijk” zijn omdat het de geleverde inspanning negeert bij de verdeling van de welvaart. Kapitalisme “spoort egoïsme aan” en kent geen enkele moraal, aldus HuT. De economie van het kalifaat zal daarentegen “een natuurlijk systeem” zijn en tot doel hebben “om de schepper tevreden te stellen”. Islam-“geleerden” hebben alle aspecten van de islamitische economie tot in detail uitgewerkt, van bedrijfsvormen tot typen van contracten en transacties. Alles vanzelfsprekend volgens “goddelijke regelgeving”. Handel in wijn en varkens zal verboden worden, evenals rente en gokken. Maar via halal bankieren kunnen rijken het gebruik van rente makkelijk omzeilen. Onder de islam kan hun kapitaal net als bij het kapitalisme gewoon blijven groeien. En dat is prima, want het “nastreven van bezit is onderdeel van de menselijke natuur” en dat wil de islam “aanmoedigen”, schrijft HuT.

In essentie verschilt de islamitische economie niet van het kapitalisme. De machtsrelatie van de loonarbeid - toch de kern van het kapitalisme - blijft gewoon bestaan. Arbeid en kapitaal hebben elkaar nodig, aldus HuT, en de islam wil hen slechts regels geven hoe het beste “samen te komen”. Er moet een “goede relatie tussen baas en werknemer” zijn. Over de productie spreekt de islam zich verder niet uit, aldus HuT. Of het moet zijn dat de olieproductie en gezondheidszorg niet geprivatiseerd mogen worden. De islam wil zich verder slechts bemoeien met de verdeling van de welvaart. Het kalifaat gaat belasting heffen om armen te voorzien van een staatsaalmoes van kleding, voedsel en onderdak. In het aardse moslimparadijs zullen rijkdom en armoede dus gewoon blijven bestaan. Gelijkheid streeft HuT ook helemaal niet na, en bij groot onrecht knijpt men graag een oogje toe. “Armoede ten tijde van de islam was in Afrika - hoe moeilijk voorstelbaar ook - volledig afwezig.” Dat zou een dienaar van de kalief destijds namelijk zelf gezegd hebben, en dan moet het wel waar zijn. Over de slavernij daar zweeg hij.

Hizb ut-Tahrir-woordvoerder Okay Pala (midden).
Pronken

Een absolute scheiding - apartheid - zal het kalifaat ook invoeren tussen mannen en vrouwen. Anders “ontstaan er problemen en relaties”, vreest HuT. Bij mannen en vrouwen onderling ligt dat anders, tenzij er homo’s in het spel zijn natuurlijk. Daarom is homoseksualiteit strikt verboden in het kalifaat. Het gaat in tegen “het voortplantingsinstinct” en heeft “rampzalige gevolgen voor de mens en de samenleving”. Homo’s zouden zelfs het “voortbestaan van de mensheid in gevaar” brengen, menen de fundamentalisten.

Voor een “ordelijke” samenleving moet voorkomen worden dat het “voortplantingsinstinct” wordt opgewekt. En dat zou zomaar kunnen gebeuren als de andere sekse in het blikveld verschijnt. Vooral vrouwen vormen daarbij volgens de fundamentalisten een risico omdat ze ertoe zouden neigen om met hun ontblote lichaam te “pronken” en hun “charmes en schoonheden tentoon te stellen”. Daarom mogen mannen en vrouwen zich niet zonder noodzaak onderling mengen in parken, zwembaden of waar dan ook. Alle onderlinge contacten moeten streng gereguleerd worden. Het instinct mag alleen bevredigd worden binnen het huwelijk en met het oog op de voortplanting. Ook erotische verhalen kunnen gevaarlijk zijn. Zo wordt op de westerse tv maar gesuggereerd dat overspel, ontucht en alcohol normaal zijn. Maar HuT weet waar dat toe leidt: geweld tegen vrouwen, verkrachting, porno, seksuele intimidatie op het werk, en anorexia. Onder moslims komen deze misstanden gelukkig niet voor, dat zijn immers “modelburgers”, aldus HuT, die zouden hun “leven opofferen” voor hun eer en kuisheid. En wanneer moslims zich toch misdragen, dan “mag er door individuen fysiek geweld worden gebruikt” om daar een einde aan te maken. Het “uit de weg ruimen van onfatsoenlijkheid” is zelfs verplicht, behalve wanneer heersers zich eraan schuldig maken, want daaraan is men vanzelfsprekend blinde trouw verplicht. Burgers van het kalifaat die zich schuldig maken aan overspel wacht een serie stokslagen of steniging.

Drie keer

Mannen en vrouwen hebben van Allah beiden verstand gekregen, aldus HuT. En daarom mogen vrouwen ook deelnemen aan de handel, de productie, de landbouw en het gebed, mits de contacten met mannen strikt gereguleerd blijven natuurlijk. Ze mogen zich zelfs bemoeien met politieke zaken, maar kunnen vanzelfsprekend geen burgemeester of kalief worden. “Allah heeft de vrouw een unieke positie in de islam gegeven”, aldus HuT, en wij proberen “haar spirituele zelfbewustzijn te doen ontwaken” zodat ze “deze eigenschappen kan toepassen in haar leven, en kan overdragen aan haar kinderen en aan de gemeenschap”. HuT vindt het belangrijk dat vrouwen studeren, want dan kunnen ze hun kinderen beter helpen bij hun onderwijs. Vrouwen zijn voor de partij dus vooral moeders. Logisch, zo schrijft HuT, want op de vraag wie op de eerste plaats komt na Allah, zou de profeet maar liefst drie keer geantwoord hebben: “Je moeder”. En wie toch aan de moederschapscultus en andere kwesties rond de vrouw twijfelt, moet zich van HuT realiseren dat de ordening van de samenleving “niet gebaseerd mag zijn op het verstand, maar moet gebaseerd zijn op de sharia-bronnen”.

De vrouw mag dan buitenshuis werken, de man blijft verantwoordelijk voor haar en de kinderen, “de mensen onder zijn hoede”. Zij moet hem gehoorzamen. Ze mag bijvoorbeeld het huis niet zonder zijn toestemming verlaten, of langer dan een dag en een nacht reizen zonder mannelijke begeleiding. Ook mag ze niet afgezonderd met een andere man praten of vriendschap aangaan. Gaat ze over de schreef, dan is ze “opstandig” en hoeft hij niet meer voor haar te zorgen. Voor vrouwen geldt dat ze bij het aanvragen van een scheiding aan allerlei voorwaarden moeten voldoen en bedenktijd opgelegd krijgen. Opvallend aan alle HuT-teksten is dat ze uitsluitend gericht zijn aan mannen, waardoor ze - zelfs als ze bedoeld zijn om iets positiefs over vrouwen te melden - altijd uiterst denigrerend over komen. Zo komen de fundamentalisten met een citaat van de profeet aanzetten dat impliceert dat de mensheid slechts uit mannen bestaat. “De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen”. Ook is er in HuT-teksten sprake van concubines en het “aanschaffen” en onderling cadeau geven van vrouwen. “Allah heeft voor jullie echtgenotes geschapen”, schrijft Expliciet aan zijn lezerspubliek.

Oprichter Taqiuddin An-Nabhani.
Toeristen

In pamfletten citeert HuT bevestigend antisemitische passages uit de koran waarin joden uitgemaakt worden voor leugenaars en machtswellustelingen, en waarin wordt opgeroepen ze tot de laatste toe om te brengen. In antwoord op kritieken beweert HuT steevast dat het “voor deze partij onmogelijk is om racistisch te zijn” omdat zij gebaseerd is op de islam. Antisemitisme zou iets westers zijn en vreemd aan moslims. De partij zou slechts strijden tegen zionisme. Maar de betreffende koranpassages zijn eeuwen voor het ontstaan van het zionisme geschreven. In artikelen over Israël komt de partij steevast met allerlei antisemitische stereotyperingen op de proppen, zoals hebzucht, leugens en het achter de schermen aan de touwtjes trekken. De partij schrijft terreurdaden van moslimfundamentalisten ook iedere keer weer toe aan Israël en de VS. Zo zou de Israëlische minister van financiën, die in de zomer van 2005 in Londen geweest zou zijn om investeerders naar zijn land te lokken, gewaarschuwd zijn kort voor de zelfmoordaanslagen in de metro. Hetzelfde schrijft HuT over Israëlische toeristen bij de aanslag in november van dat jaar in het Jordaanse Amman. “Het klinkt misschien als een complottheorie, maar persoonlijk geloof ik er niets van dat er een islamitisch brein achter die aanslagen zou zitten”, zegt woordvoerder Pala ook over de aanslagen op 9/11.

Een kalifaat is een dictatoriale staat, gebaseerd op religieuze apartheid, met een kapitalistische economie, waar vrouwen hun mannen moeten gehoorzamen, homoseksualiteit streng verboden is, en politieke tegenstanders en afvalligen vervolgd worden. Alles op een rij gezet, lijkt het kalifaat niet echt te prefereren boven de heersende maatschappij. De fundamentalisten van HuT denken daar vanzelfsprekend heel anders over. Ze menen objectief het beste systeem in de aanbieding te hebben. “De koran is nooit tegengesproken door betrouwbare wetenschappelijke ontdekkingen”, beweren ze. En heeft Allah niet gezegd dat de moslims “het meest bewonderde volk van heel de mensheid” zijn?

Terug