De Fabel van de illegaal 89/90, winter 2008

Auteur: Harry Westerink


PVV-er Fritsma schuimbekt over “criminele allochtonen”

Uit het recente smaadschrift “De immigratieramp van Nederland” van oud-IND-medewerker en PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma blijkt hoezeer de partij van Geert Wilders in de extreem-rechtse hoek zit. Volgens Fritsma zouden tienduizenden “criminele”, “chanterende” en “frauderende” migranten aan verblijfsrecht worden geholpen door “naïeve linkse politici”, “de industrie van louche vreemdelingenadvocaten” en de “gemakzuchtige” IND die de verblijfsaanvragen “bijna blind” zou inwilligen.

Het lijkt bijna onmogelijk, maar toch weet Fritsma het in 20 jaar tijd steeds scherper gemaakte beleid tegen migranten en vluchtelingen nog te overtreffen met zijn eigen stigmatiserende en demoniserende haatzaaierij. De beleidsvoorstellen in zijn boek maken duidelijk dat niet de migratie een “ramp” is, maar zijn eigen partij, die aan de lopende band stemming maakt tegen “allochtonen” en vooral moslims.

Om te beginnen wil Fritsma “een parlementaire enquête” waarmee de PVV de hetze tegen migranten nog verder kan opvoeren. “Zo kan ook een einde worden gemaakt aan de ongewenste situatie dat het immigratiethema is ‘gekaapt’ door partijdige organisaties zoals VluchtelingenWerk en de publieke omroep.” Daarnaast pleit hij voor een migratiestop van tenminste 5 jaar voor moslims. In november 2007 diende hij daarover een motie in, die de meeste andere Kamerleden “discriminerend” achtten. Zelfs de bepaald niet moslimvriendelijke VVD vond de moslimhaat van de PVV-er te gortig. Fritsma in zijn boek: “De Nederlandse samenleving is ernstig ontwricht door grote groepen allochtonen, die veel vaker dan gemiddeld crimineel zijn, veel vaker dan gemiddeld overlast (op straat) veroorzaken en veel vaker dan gemiddeld aanspraak maken op een uitkering. Bovendien zijn verreweg de meeste immigranten moslims. Aanhangers van dit geloof blijken vaak grote moeite te hebben met het accepteren en respecteren van onze westerse kernwaarden als de gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting en het afkeuren van geweld.”

Eerste generatie

De PVV heeft een keihard neo-liberaal programma dat “autochtonen” aan de onderkant van de samenleving niets te bieden heeft. Fritsma probeert niettemin voortdurend de indruk te wekken dat hij opkomt voor de belangen van arme witte Nederlanders. Zo hoopt hij “allochtonen” en “autochtonen” tegen elkaar uit te kunnen spelen. “De (integratie)problemen rijzen al jaren de pan uit, en de gewone autochtoon die de problemen - in tegenstelling tot de slapende elite - dagelijks aan den lijve ondervindt, is het al lang spuugzat. Desondanks blijft de immigratieramp zich voltrekken, omdat de vinger nog steeds niet op de zere plek is gelegd, en de komst naar Nederland van tienduizenden nieuwe vreemdelingen per jaar onverminderd doorgaat.”

Verder wil Fritsma dat “elke vreemdeling” maar één keer een verblijfsvergunning kan aanvragen, dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken bij een verblijf in het buitenland van langer dan 6 weken, en dat asielvergunningen altijd tijdelijk blijven en naturalisatie tot Nederlander voor vluchtelingen niet mogelijk meer is. Uiteraard wijst hij pardonregelingen af. “Allochtone criminelen” met een dubbele nationaliteit moeten van hem gedenaturaliseerd en uitgezet worden. En wanneer ze “minderjarig zijn, moeten ook de ouders worden uitgezet. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, en zullen die waarschijnlijk beter ter hand nemen als hun verblijfsrecht vervalt bij wangedrag van hun kinderen.” Gezinsmigranten moeten niet na 3 jaar, maar pas na 10 jaar zelfstandig verblijfsrecht krijgen, om zo “de ketenmigratie” te vertragen. “Tot op de dag van vandaag komt er in het kader van gezinsvorming en -hereniging dagelijks een nieuwe lichting eerste generatie-migranten het land binnen. Ze zijn hier vaak ronduit kansarm en niet bekend met de westerse waarden en normen. Velen zetten zich hier zelfs tegen af. Telkens weer herhaalt zich het effect dat ook de kinderen van deze migranten het niet goed doen in onze samenleving en veel vaker dan gemiddeld het criminele pad opgaan, van een uitkering leven etcetera. Deze kinderen laten op hun beurt meestal ook weer een nieuwe eerste generatie-migrant als partner uit het land van herkomst overkomen, waardoor de problemen almaar toenemen. Het behoeft geen betoog dat deze vicieuze cirkel doorbroken moet worden.” Anti-racisten maken zich daarentegen vooral zorgen over de moslimhaat van de eerste generatie PVV-stemmers en over hun kinderen die opgroeien in een racistische leefomgeving.

Boekcover
Luilekkerland

De PVV-er wil iedereen die een partner uit het buitenland haalt, verplichten om “een waarborgsom” van 10 duizend euro te betalen. Zo hoopt hij de drempel voor gezinsmigratie nog meer te verhogen. “Wanneer de migrant binnen de eerste 10 jaar van zijn verblijf in Nederland - op wat voor wijze dan ook - een beroep doet op publieke middelen (uitkering, huursubsidie en dergelijke), wordt deze waarborgsom ingehouden.” Bovendien moeten migranten “een assimilatiecontract” tekenen met de overheid. “Hiermee geeft de migrant te kennen dat hij de Nederlandse dominante waarden en normen zal gaan delen.” Tekent de migrant het contract niet of leeft hij het onvoldoende na, dan moet de aanvraag afgewezen of de verblijfsvergunning ingetrokken worden. Verder wil de PVV 250 miljoen euro investeren om oprotpremies te geven aan “vrijwillige” remigranten. Maar dan mogen ze nooit meer terug naar Nederland, waarschuwt Fritsma. Wilders liet onlangs weten dat die premies ertoe dienen om moslims het land uit te krijgen en zo te voorkomen dat Nederland “wordt verkocht aan de duivel die Mohammed heet”.

Fritsma valt ook nog de “lakse” IND aan. Dat “juridisch adviesbureau voor vreemdelingen” zou van Nederland een luilekkerland voor migranten hebben gemaakt. “Het moet niet veel gekker worden in Nederland, het vreemdelingenbeleid en de controle daarop door de IND ligt hier op het niveau van een bananenrepubliek”, aldus Wilders in zijn voorwoord bij Fritsma's boek. De IND zou verblijfsaanvragen “slecht” of “helemaal niet toetsen”, “waardoor tienduizenden vreemdelingen ten onrechte een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog steeds krijgen”, aldus Fritsma. Vooral de “allochtone” IND-medewerkers bevallen hem niet, want die zouden moeite hebben “om verblijfsaanvragen vanuit hun eigen bevolkingsgroep of vanuit een rivaliserende bevolkingsgroep objectief te beoordelen”. “Autochtone” IND-ers zouden volgens hem blijkbaar wel “objectief” en dus niet vooringenomen kunnen beslissen over verblijfsaanvragen, wat het racisme in zijn borreltafelpraat nog maar eens onderstreept. Hij wantrouwt IND-ers met een dubbele nationaliteit en eist dat enkel mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit bij de IND mogen werken. Zelf is Fritsma in elk geval het schoolvoorbeeld van een voormalige “autochtone” IND-er vol haat en vooroordelen tegenover migranten.

Terug