De Fabel van de illegaal 89/90, winter 2008

Auteur: Eric Krebbers en Harry Westerink


Inburgeraars komen massaal niet opdagen

Minister Ella Vogelaar heeft de maatregelen voor verplichte inburgering iets aangepast. Mede omdat de inburgeraars het massaal hebben laten afweten en geen cursussen zijn gaan volgen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer alweer een nieuwe groep “allochtonen” op het oog voor de inburgeringsdwang: de Polen.


Maatregelen voor "afzonderlijke etnische groepen" jongeren (foto: Pauline Krebbers)
In september 2007 ontving de Tweede Kamer van minister Vogelaar een integratienota, het Deltaplan “Zorg dat je erbij hoort!”. Daarin stonden weer een hele reeks repressieve maatregelen om “de integratie te verbeteren”. Zo wil de regering het gemeenten officieel gaan toestaan om “kansarmen” - lees: migranten - uit bepaalde wijken te weren, zoals dat al gebeurt in Rotterdam. Ook worden er voor het eerst keiharde ingrepen aangekondigd die uitsluitend gericht zijn op “afzonderlijke etnische groepen”, zoals Antillianen en Marokkanen. Zo wordt racisme voor het eerst officieel tot wet gemaakt.

Disciplineren

Een maand later publiceerden Europese wetenschappers een “Migrant Integration Policy Index” waaruit bleek dat Nederland de laagste score heeft van 28 Europese landen op het gebied van arbeidsrechten voor migranten. Ook stelt Nederland de strengste voorwaarden voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning en maakt men het migranten veel moeilijker dan “autochtonen” om een buitenlandse partner te trouwen. Wel zou Nederland volgens de index veel projecten hebben tegen taalachterstand, werkloosheid en ongelijke toegang tot vakopleidingen. Maar in juli was het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) al gekomen met het rapport “Interventies voor integratie”, waaruit bleek dat de inmiddels ruim 400 van zulke integratieprojecten in Nederland nauwelijks resultaat hebben. De situatie van migranten is hier niet beter dan in omringende landen die zulke projecten niet kennen, aldus het SCP.

Het zal niet verbazen dat politici, opiniemakers en integratieprofessionals het SCP-rapport compleet doodzwegen. Ze hebben immers allemaal veel belang bij het voortbestaan van het hele integratiecircus en de inburgerindustrie. Politici hebben het voortdurend problematiseren van “allochtonen” nodig om de aandacht af te leiden van het steeds hardere economische beleid. Conservatieve opiniemakers zijn grotendeels afhankelijk van het integratiedebat om zieltjes te kunnen winnen voor het toenemende Nederlandse nationalisme. En een groeiend aantal bureautjes, instituten, hulpverleners, maatschappelijk werkers en docenten verdient hun boterham in de inburgerindustrie. En de “allochtonen”? Voor hen betekent de verplichte inburgering vooral apart gezet worden, gedisciplineerd worden, verplicht komen opdraven en Nederlands nationalisme slikken.

Huwelijksmigratie

De afgelopen 20 jaar zijn de grenzen vrijwel hermetisch dichtgetimmerd voor arbeidsmigranten en vluchtelingen. De laatste jaren is de repressieve aandacht verschoven richting huwelijksmigranten. Met als gevolg dat tussen 2001 en 2006 het percentage Turkse bruidegoms dat een vrouw uit Turkije trouwde afgenomen is van 61 naar 36 procent en bij Marokkanen van 59 naar 29 procent. Vogelaar wil de vrije huwelijkskeuze van “allochtonen” nog verder verminderen door de eisen te verscherpen bij de inburgeringstest die aanstaande echtgenoten in het land van herkomst met succes moeten afleggen. Het was Vogelaar namelijk een doorn in het oog dat maar 10 procent van hen bij het examen afviel. In een poging dat cijfer omhoog te brengen tot 25 procent moeten de huwelijkskandidaten vanaf 1 december meer examenvragen goed beantwoorden.

Verlies

Zo’n 250 duizend “allochtonen” die al in Nederland wonen moeten verplicht inburgeren. Maar tot nu toe werken ze massaal niet mee aan alle plannen. In 2007 zal naar schatting hooguit 10 procent van alle voor dat jaar aangewezen “allochtonen” daadwerkelijk op cursus gaan. De aantallen deelnemers zijn zelfs nog lager dan voor de inburgeringswet inging. Een van de ROC’s die normaal tussen 1 april en 1 oktober gemiddeld 1.600 inburgeraars les geeft, kwam in dezelfde periode in 2007 uit op slechts 8 deelnemers. De ROC’s en de commerciële aanbieders van inburgeringscursussen hadden een slaatje willen slaan uit de inburgeringshype, maar lopen nu tegen tientallen miljoenen verlies aan. Honderden docenten moeten gedwongen worden ontslagen.

Veel inburgeringsplichtigen stellen hun cursussen simpelweg uit omdat ze de kosten te hoog vinden. En die kunnen inderdaad aardig oplopen, zeker als cursisten niet zouden slagen en op herhaling moeten. Daarom beginnen velen er gewoon niet aan. Ze hebben 5 jaar de tijd om het examen te halen, anders lopen ze tegen een boete aan van 1.500 euro. Maar dat is nog altijd heel wat minder dan de 3.000 euro die veel inburgeraars bij de IB-Groep zouden moeten gaan lenen. Begin oktober had de IB-Groep overigens pas 457 aanvagen ontvangen, waarvan ze er ook nog eens 127 hebben afgewezen.

Om de inburgeringsplannen toch te doen slagen steekt de minister er 460 miljoen extra in. Vanaf 1 november mogen gemeenten alle inburgeringsplichtigen een cursus van 270 euro aanbieden, en niet meer alleen werklozen en ouders van jonge kinderen. Verder gaat ze inburgeraars dwingen tot stages. In 2011 moet 80 procent van de inburgeraars zo ingezet zijn als goedkope arbeidskracht. Ook voert ze enige cosmetische veranderingen door. Zo zou de toon van de plannen vriendelijker moeten worden. Maar de dwang blijft.

Poolse werknemers in hun tijdelijk onderkomen, een pension in Zandvoort
Istanboel

Hoewel het volgens de Europese wet niet mag, wil een meerderheid in de Tweede Kamer de inburgeringsplicht nu ook uitbreiden tot Oost-Europeanen. De fanatiekste voorstanders daarvan zijn de PVV en de SP. Nu gaat de regering uitzoeken hoe de Europese wetgeving te omzeilen valt. Kennelijk maakt het ontduiken van de wet deel uit van de normen en waarden van het kabinet. Zoals te doen gebruikelijk worden de verslechteringen ook verdedigd via het gelijkheidsbeginsel. Want waarom zou een Turk uit het moderne Istanboel wél moeten inburgeren, en een Roemeen van het platteland niet? De PvdA wil voor volwassen Polen een leerplicht instellen, of ze te grazen nemen als ze een uitkering aanvragen.

In 2005 stonden er in Nederland 11 duizend Polen ingeschreven. Halverwege 2007 waren dat er 70 duizend. De roep om een hardere aanpak van de Poolse arbeidsmigranten gaat samen met een groeiende hetze. De media komen steeds vaker met haatdragende teksten. Polen zouden niet alleen onze banen inpikken, maar ook onze huizen en parkeerplaatsen. En als ze je buren worden, zou je huis niets meer waard zijn. Bovendien zouden ze in vieze huizen wonen en je schone was van de waslijn stelen. Ook zouden Polen stropen en paddenstoelen plukken in de bossen, en de opbrengst meenemen naar Polen of hier verkopen aan de horeca. Ook zouden ze de Hollandse wateren leegvissen omdat ze hun vangst zouden opeten of verkopen, in plaats van teruggooien. Iets waar de hetzers zich veel minder druk om maken wanneer het gaat om Nederlandse fabriekstrawlers die Afrikaanse kustwateren volledig leegvissen.

Polen mogen dan hard werken, zo gaan de anti-Poolse geluiden verder, maar in het weekeinde zijn ze altijd dronken. Ze doen alsof ze hier op vakantie zijn. Ze zwerven rond, slapen onder bruggen, gebruiken drugs, drinken alcohol en plassen op straat. Ze pikken bovendien de soep in van de andere daklozen. Ook zouden ze steeds en overal vechten, lawaai maken, samenscholen en bedreigend zijn, rommel maken op straat en met te velen tegelijk winkels binnenkomen. Het zou “smerig volk” zijn, een “achterbuurtvolk”, zonder manieren of respect voor vrouwen, en ze zouden veel vaker crimineel zijn dan Nederlanders. Kortom, ze zouden een heel andere cultuur hebben en geen Nederlands willen spreken. Daarom zouden ze verplicht moeten inburgeren. Soms spreken de Polenhaters elkaar ook tegen. Zo zouden Polen hun kinderen volgens sommigen niet naar school sturen, maar zouden er volgens anderen weer teveel van op onze scholen zitten.

Echtscheiding

Ook de SP maakt zich druk over de Polen, getuige een artikel in het partijblad Tribune van oktober 2007. Volgens de linkse zedenmeesters zouden de Polen hier in Nederland allemaal maar met elkaar het bed induiken, waardoor er in Polen veel relaties kapot zouden gaan. Door het toenemende aantal echtscheidingen in Polen zou de ontwikkeling van Poolse kinderen belemmerd worden. Bovendien zouden er in Polen door de migratie nu geen arbeiders genoeg meer zijn.

Medio december vindt er in Rotterdam een Polentop plaats van 100 Nederlandse gemeenten. Daar zal Rotterdam zijn anti-Polen beleid ten voorbeeld stellen, waarbij onder meer buurtwachten en interventieteams Polen speciaal in de gaten houden. Een uitzendbureau heeft inmiddels onder druk zijn Poolse arbeidskrachten uit Rotterdam weggehaald en elders gehuisvest.

Voor meer informatie zie: Inburgerings-pagina. Op: Fabel Website.

Terug