De Fabel van de illegaal 91, voorjaar 2008

Auteur: Roel Nagel


(Boekrecensie)

Eerwraak

In 2003 beschreef Norma Khouri in haar boek “Verboden liefde” hoe haar beste vriendin slachtoffer werd van eerwraak nadat ze verliefd werd op een jongen uit christelijke kringen. Het boek verkocht zeer goed en zorgde vooral in de westerse wereld voor grote ophef. De oorlog in Irak begon en Khouri’s boek werd onderdeel van de racistische hetze tegen moslims en Arabieren. Alleen in hun kringen zouden eermoorden en andere gruwelijkheden voorkomen. In haar onlangs verschenen en zeer strijdbare boek “In naam van de eer” laat Rana Husseini zien dat “Verboden liefde” vol generalisaties en stereotyperingen over moslims en Arabieren staat. Ze toont aan dat het om een compleet verzonnen verhaal gaat, waarin zelfs de geografische gegevens niet kloppen.

Volgens Husseini wordt eerwraak ten onrechte in verband gebracht met de islam. In werkelijkheid is het een fenomeen uit pre-moderne plattelandssamenlevingen, zoals die nog te vinden zijn in de Arabische wereld - maar bijvoorbeeld ook in Zuid-Europa - waar mensen met opzet dom worden gehouden door onder meer grootgrondbezitters. Er wordt hen angst aangepraat over de gevaren van de grote stad en de vrije omgangsvormen tussen man en vrouw die daar zouden heersen. Vaak moeten ze noodgedwongen toch naar de stad migreren. Daar vrezen ze voor de zedigheid van hun vrouwelijke familieleden.

Husseini geeft ook aan dat vrouwenonderdrukking iets is van alle tijden en culturen, dat het vaak alleen anders genoemd wordt. Zo wordt aan een moord op een vrouw in het westen regelmatig het etiket “crime passionel” geplakt, maar spreekt men bij een vergelijkbare moord onder Arabisch sprekende migranten direct over eerwraak. In Jordanië is Husseini een voorvechtster voor meer vrouwenrechten. Voor moslimfundamentalisten en conservatieven komt dat neer op een pleidooi voor zedenverwildering. Volgens hen worden campagnes voor vrouwenrechten door het westen betaald om de moslimcultuur kapot te maken. Het is goed om te lezen dat Husseini zich niet laat intimideren.

“In naam van de eer”, Rana Husseini. Uitgeverij: Artemis, € 19,95. ISBN: 9789047200178.

Terug