De Fabel van de illegaal 92, mei/juni 2008

Auteur: Harry Westerink


Uit de illegaliteit

Permanent gevangen

Abu zat onder meer in detentiekamp Zeist.
De 43-jarige Abu vluchtte in 2001 vanuit Burkina Faso naar Nederland. Omdat hij pas na 1 april van dat jaar asiel aanvroeg, komt hij niet in aanmerking voor het generaal pardon. Zijn eerste aanvraag werd via de snelle 48-uursprocedure afgewezen. Hij ging echter met succes in beroep. De rechter verwees de zaak terug naar de IND. De nieuwe procedure werd helaas een ramp omdat VluchtelingenWerk een belangrijke brief niet opstuurde. Daardoor werd zijn beroep te laat ingediend en werd hij niet-ontvankelijk verklaard. Hij raakte uitgeprocedeerd en moest onderduiken in de illegaliteit. In 2004 begon hij opnieuw met een procedure, ditmaal omdat hij van de autoriteiten in Burkina Faso geen toestemming kreeg om terug te keren. Ook die aanvraag werd afgewezen. Nu zit hij al jaren tussen wal en schip. Hij kan niet vooruit en niet achteruit. Hij kan niet uitgezet worden en hij kan geen verblijfsrecht krijgen. Waar moet hij naar toe? Hoe kan hij een menswaardig leven krijgen?

Gedurende de bijna zeven jaar dat hij in Nederland probeert te overleven is hij inmiddels al drie keer door de politie opgepakt en opgesloten in een illegalengevangenis. In 2003 zat hij zeven maanden gevangen in Ter Apel, in 2004 bijna drie maanden in Tilburg, en in 2007 zeven maanden in Zeist en Alphen aan den Rijn. In totaal zat hij dus bijna anderhalf jaar gevangen. Zonder een strafbaar feit te hebben begaan, alleen omdat hij in Nederland verblijft. Het is de Nederlandse overheid in die tijd steeds niet gelukt om van Burkina Faso een laissez-passer te krijgen om hem te deporteren. De plaatsvervanger van de ambassadeur van Burkina Faso verklaarde schriftelijk dat Abu nooit toestemming zal krijgen om terug te gaan naar zijn land. Abu zit dus voortdurend gevangen in Nederland, zowel binnen als buiten de gevangenis. In de gevangenis zitten vindt hij het ergst. Liever dakloos op straat dan opgesloten in een kleine cel.

De medewerkers van De Fabel van de illegaal kennen Abu nu ongeveer vier jaar. Het gaat steeds slechter met hem, vooral psychisch. Hij zwerft rond en is afhankelijk van hulp die hij krijgt. Samen met een vriend van Abu heeft De Fabel zijn onmenselijke situatie onder de aandacht gebracht van Leidse raadsleden van de PvdA, SP en GroenLinks. De SP-fractie in de Tweede Kamer is ook op de hoogte gebracht. Abu wacht nu gespannen af of deze mensen iets voor hem kunnen betekenen.

Abu is een schuilnaam.

Terug