De Fabel van de illegaal 92, mei/juni 2008

Auteur: Roel Nagel


Boekrecensie

De etnische zuivering van Palestina

Het boek “De etnische zuivering van Palestina” van de Israëlische historicus Ilan Pappe gaat over de ontstaansgeschiedenis van de staat Israël. Die ging gepaard met grote misdrijven tegen de mensen die al in het gebied woonden. Op 29 november 1947 nam de VN resolutie 181 aan die voorzag in een deling van Palestina in een Joods en een Palestijns gebied. De resolutie kwam uit de koker van de Speciale Commissie voor Palestina van de VN die door de Palestijnse leiders geboycot werd. Daardoor werd hun stem in het besluit niet meegenomen. De Joods nationalistische (zionistische) beweging veroverde daarop een groot deel van Palestina en verdreef en vermoordde daarbij de plaatselijke Arabische bevolking.

Pappe behoort tot de Israëlische stroming van de “nieuwe historici”. Die kijken vooral kritisch naar de ontstaansgeschiedenis van de staat Israël. Dat kwam tot voor kort nauwelijks voor in Israël zelf. Onder die nieuwe geschiedschrijvers bevinden zich overtuigde zionisten, maar ook post-zionisten en anti-nationalisten. Dat leidt onderling tot grote verschillen van inzicht. Zo erkent de zionistische Benny Morris dat er inderdaad een “etnische zuivering” van Palestina heeft plaatsgevonden, maar die zou volgens hem niet opzettelijk zijn uitgevoerd, maar eerder een bijgevolg zijn geweest van de oorlog. Wat hem betreft had die zuivering juist bewust verder doorgevoerd moeten worden, want dan had Israel nu niet gekampt met “het demografische probleem” van het groeiende Palestijnse bevolkingsdeel. Die groei zou het Joodse karakter van de staat Israël bedreigen. Volgens Pappe was de “etnische zuivering” wel degelijk een bewuste politieke strategie van de zionistische beweging. De Israëlische regering zou dat moeten erkennen en de staat Israël nu moeten omvormen en gelijke burgerrechten moeten toekennen aan alle inwoners, Joods en Palestijns.

Wie eenzijdig het nationalisme van een andere bevolkingsgroep aanvalt, heeft waarschijnlijk een foute politieke agenda. Waar het anti-zionisme van niet-Joden soms weinig anders is dan een slecht vermomd antisemitisme, compleet met anti-Joodse stereotypen, heeft het anti-zionisme van Pappe juist een algemeen anti-nationalistisch karakter. Historici uit andere landen zouden een voorbeeld kunnen nemen aan dit dappere boek en het geweld onderzoeken waarmee de vorming van “hun” staat gepaard ging. In Nederland gaf Leo Adriaenssen onlangs het goede voorbeeld met zijn boek “Staatsvormend geweld”.

“De etnische zuivering van Palestina”, Ilan Pappe. Uitgeverij: Omniboek, € 24,90. ISBN: 9789059772991.

Terug