De Fabel van de illegaal 92, mei/juni 2008

Auteur: Sandor Schmits


Cordon sanitaire tegen anti-racisme

Ruim drie jaar racistisch geraaskal van Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) hebben geleid tot een cordon sanitaire door politici en media. Maar dan wel een boycot die is bedoeld om Wilders te beschermen tegen anti-racisten en andere critici, zo bleek uit de gang van zaken rond de manifestatie van Nederland Bekent Kleur op 22 maart 2008.


Manifestatie tegen racisme op 22 maart 2008
op de Dam. (Foto: Ellen de Waard)


De rest van Wilders' politieke agenda

Wat Wilders voor heeft met moslims, vluchtelingen en migranten is inmiddels wel duidelijk. De PVV-leider wil hen degraderen tot tweederangs burgers en het liefst het land uitgooien. Maar het racistische parlementslid heeft ook voor de “autochtone” bevolking een hoop rampspoed in petto, met uitzondeling van de rijken. Een beknopt overzicht, aan de hand van de moties die de extreem-rechtse PVV indiende.
 • De PVV wil een “vlaktaks” invoeren waardoor de rijken veel minder belasting gaan betalen. Zodoende krijgen overheden minder geld te besteden in bijvoorbeeld zorg en onderwijs.
 • De PVV wil de volledige hypotheekrenteaftrek handhaven. Ook daar profiteren vooral de rijken van.
 • De PVV is er op tegen dat de regering fiscale maatregelen tegen gokondernemers neemt om gokverslaving tegen te gaan.
 • De PVV wil minder controle op ondernemers.
 • De PVV wil niet dat de regering Europese afspraken maakt om het broeikaseffect terug te dringen.
 • De PVV wil dat rechters en politiechefs rechtstreeks gekozen gaan worden door de bevolking. Door de toenemende invloed van het law and order-denken van het rechts-populisme zal de rechtsspraak dan verharden en de repressie verder toenemen.
 • De PVV wil dat de overheid geen ambtenaren meer aanneemt met een dubbele nationaliteit. Ook wil de partij mensen met een dubbele nationaliteit weren uit de regering en de Tweede Kamer.
 • De PVV wil in navolging van de VS minimumstraffen invoeren, en daders na drie geweldsmisdrijven automatisch levenslang geven.
 • De PVV wil zwervers en bedelaars tewerkstellen in een rijkswerkinrichting.
 • De PVV wil 50 procent minder ambtenaren. Daardoor zullen honderdduizenden mensen hun baan verliezen en aangewezen raken op een uitkering.
 • De PVV wil bezuinigen op de uitkeringen voor arbeidsongeschikten. Ook de werkloosheidsuitkeringen moeten fors omlaag, en werklozen moeten nog moeilijker een bijstandsuitkering kunnen krijgen. Uitkeringsgerechtigden moeten zich van de PVV elke dag melden bij een overheidsinstantie.
 • De PVV wil vakbonden aanpakken, CAO’s niet langer bindend verklaren voor een hele sector, en het ontslagrecht veranderen zodat werknemers makkelijker ontslagen kunnen worden.
Manifestatie tegen racisme op 22 maart 2008
op de Dam. (Foto: Mona van den Berg)
 • De PVV wil het minimumloon afschaffen waardoor de lonen van ondergewaardeerde banen nog verder omlaag zullen gaan.
 • De PVV wil meer marktwerking in de zorg. Dat leidt niet alleen tot hogere premies, maar ook tot een zorgstelsel waarbij de rijken betere zorg krijgen dan de armen.
 • De PVV wil het ministerie van Onderwijs afschaffen. Wie dan de onderwijszaken moet regelen vermeldt de partij niet.
 • De PVV wil niet meer geld uitgeven aan de wachtlijsten in de zorg.
 • De PVV wil dat Nederlandse taaleducatie voor kinderen met een achterstand door de ouders zelf betaald wordt.
 • De PVV wil dat de tv-zender Nederland 1 wordt verkocht en wil de Wereldomroep opdoeken.
 • De PVV wil de files aanpakken, maar wil geen tolheffingen, geen rekeningrijden en geen trajectcontroles. Wel wil de partij meer geld uitgeven aan nieuwe en bredere wegen. De PVV heeft ook geen enkel voorstel om het openbaar vervoer te verbeteren.
 • De PVV wil niet dat afspraken over de luchtkwaliteit en volksgezondheid ten koste gaan van de mobiliteit. De partij wil de nieuwe vliegbelasting dan ook meteen afschaffen.
 • De PVV wil het Europees Parlement afschaffen.
 • De PVV wil een op Guantánamo Bay gebaseerd detentiecentrum waar “potentiële terroristen” preventief opgesloten moeten worden.
 • De PVV wil de ontwikkelingssamenwerking terugbrengen van 0,8 tot 0,15 procent van het nationaal inkomen.
 • De PVV wil dat vrouwen voortaan zelf moeten betalen voor een abortusbehandeling. Zo wil de partij “losbandig” gedrag van vrouwen tegengaan.

Gerrit de Wit
CDA-er Doekle Terpstra kwam als eerste met een initiatief tegen de “verWildering”.(1) Om de belangen van de BV Nederland te beschermen stond de gegoede “autochtone” middenklasse onder zijn leiding op tegen Wilders’ haatpropaganda. Ondanks de elitaire opzet en het ontbreken van fundamentele kritiek op racisme en rechts-populisme was het toch een belangrijk moment. Eindelijk was er eens een ander geluid te horen dan het gedram van Wilders. Terpstra’s “Benoemen en bouwen” werd echter onmiddellijk afgefakkeld door partijgenoten, de andere partijen, de vakbonden en de media. Het zou een aanval op de persoon zijn, en het debat zou alleen in het parlement en niet daarbuiten moeten worden gevoerd. Een reactie die kenmerkend is voor de houding van parlementair en opiniemakend Nederland. De enorme verrechtsing, gecombineerd met een doorgeslagen vrijheid van meningsuiting voor racisten, heeft geleid tot een onthutsend cordon sanitaire tegen de critici van Wilders.

Extremist

Het afgelopen jaar zijn er veel aanklachten ingediend tegen Wilders, die geen betoog lijkt te kunnen houden zonder racistische opmerkingen of plannen. Zo’n 15 jaar geleden zou hij zeker al veroordeeld zijn geweest wegens discriminatie. De beslissing om een strafzaak te beginnen ligt bij het Openbaar Ministerie, maar tot nu toe heeft het geen enkele klacht tegen Wilders in behandeling genomen.

Anderzijds onderneemt de politie wel actie tegen mensen die tegen Wilders protesteren. Op 12 januari 2008 stond een aantal leden van de Internationale Socialisten (IS) met actieposters tegen Wilders op de Dam in Amsterdam. Daarop was het Kamerlid afgebeeld met de tekst “Extremist brengt u en de samenleving ernstige schade toe”. De IS-ers werden opgepakt wegens “belediging van een Kamerlid”. Pepijn Brandon van de IS: “Het is wel tekenend: een politicus als Wilders mag wekelijks moslims voor extremisten uitmaken, maar als iemand dat dan terug roept, komt de politie eraan te pas.” Wilders vond overigens zelf dat de poster wel moest worden toegestaan wegens de vrijheid van meningsuiting. Hij noemde de IS wel “een abjecte club met een walgelijke boodschap”. De dag erop stonden de IS-activisten er weer, ditmaal samen met GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi. Weer werden ze opgepakt, onder grote belangstelling van de media. Het OM kreeg veel kritiek. De activisten werden vervolgens snel en zonder vervolging weer vrijgelaten.(2)

Rotte vis

Het SP-kaderblad “Spanning” van februari 2008 was onder het motto “Wat Wilders wil” in zijn geheel gewijd aan de rechts-populist en vooral gericht tegen zijn sociaal-economische plannen. Bij de presentatie van het blad trok partijleider Jan Marijnissen fel van leer tegen Wilders en Verdonk. Hij noemde Wilders “levensgevaarlijk” en trok zelfs een lijn naar het Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem en de rassenscheiding in de VS tot in de jaren 60. Wilders “maakt een ongeoorloofd onderscheid tussen mensen”. Wat hij doet, “is puur discrimineren”.

De kritiek kwam wel erg laat en was voornamelijk sociaal-economisch van aard. Toch was het verheugend dat een linkse partij in het parlement eindelijk eens actie ondernam tegen het rechts-populisme. Irritant genoeg kwam de belangrijkste tegenaanval niet van Wilders zelf of van andere rechtsen, maar van GroenLinks. De “liberaal van het jaar 2006” Femke Halsema haalde met haar column “Mag de testosteron uit het debat?” uit naar zowel Wilders als Marijnissen.(3) Nadat ze in debatten tegen Wilders voornamelijk afwezig was geweest, verlaagde ze zichzelf deze keer tot een aanval op de enige linkse partij die zich wel expliciet uitsprak tegen de PVV. Ze had voornamelijk procedurele en depolitiserende kritiekpunten, gebaseerd op hoe de dames en heren politici met elkaar om zouden behoren te gaan. “Laat ik op mijn beurt dan tegen jullie zeggen dat ik het afschuwelijk vind dat het democratische debat zo vervuilt. Dat diskwalificeren de plaats inneemt van argumenteren. En dat politieke leiders zonder enige terughoudendheid of gêne elkaar uitmaken voor rotte vis.” Om te eindigen met: “Als extremisme (links, rechts of religieus) de bedreiging is waar we aan bloot staan, dan moeten rede en redelijkheid het antwoord zijn. Zou dat lukken?” Als dit soort “rede en redelijkheid” het GroenLinks-antwoord op Wilders is, dan hoeft er van die partij in de strijd tegen racisme en rechts-populisme weinig meer te worden verwacht.

Moslimhaat

Begin 2008 besloten activisten samen met Nederland Bekent Kleur (NBK) een massaal protest te gaan organiseren tegen racisme. In het kader van 21 maart, de internationale dag tegen racisme, organiseerde NBK daarom op 22 maart in Amsterdam een grote manifestatie. In de oproep stond: “Het is tijd om kleur te bekennen - tegen racisme, vóór solidariteit. We kunnen niet langer stil blijven. In Nederland heerst een klimaat van angst en haat, een verdeelde samenleving van “wij” tegenover “zij”, en een toename van racisme en islamofobie.”

Als sprekers stonden op het programma Ruben Severina, voorzitter van de Antilliaanse organisatie MAAPP, de oud-politici Mohamed Rabbae (GroenLinks), Hedy d’Ancona (PvdA) en Hans Dijkstal (VVD), en IS-activiste Miriyam Aouragh. Ook van de partij was een afvaardiging van de schoonmakers die onlangs met succes hebben gestreden voor een betere CAO. Verder was het de bedoeling dat er een petitie tegen “de intolerante en discriminerende standpunten van de PVV” aangeboden zou worden aan Halsema, SP-Kamerlid Sadet Karabulut en PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Ondanks eerdere toezeggingen lieten ze een paar dagen voor de manifestatie plots gezamenlijk weten niet naar de manifestatie te komen. De actie zou volgens hen uitsluitend tegen Wilders en zijn film “Fitna” zijn gericht en niet tegen racisme in het algemeen. En daar hadden ze geen trek in. Dat standpunt sloeg nergens op, want “Fitna” was door de organisatie niet eens genoemd en de manifestatie stond juist in het teken van de internationale dag tegen racisme. Dat Wilders natuurlijk wel meegenomen wordt bij de strijd tegen racisme is niet meer dan logisch, aangezien hij met zijn moslimhaat een dominante rol speelt in het heersende racistische klimaat.

Achterban

Terwijl de politici massaal afhaakten, groeide het comité van aanbeveling aan tot ruim 50 bekende Nederlanders, waaronder stand-up comedian Jörgen Raymann, oud-burgemeester Ed van Thijn, voetbaltrainer Foppe de Haan en cabaretier Youp van ‘t Hek. De manifestatie kreeg maar weinig publiciteit, tot de kranten op 20 maart ineens kopten “Kamer boycot Nederland Bekent Kleur” en “Kamerleden komen niet”. In afhakende politici was men kennelijk wel geïnteresseerd. Politieke partijen kregen dan ook volop de ruimte om hun gal te spuwen over de manifestatie. Op een enkele opmerking na - in een interview of het parlement - zwegen politici in alle toonaarden over Wilders’ racisme. Maar anti-racisten lustten ze rauw, zo bleek na hun afzegging. “Demonstreren doe je tegen ideeën, niet tegen personen”, riep Karabulut. “Nederland Bekent Kleur is tegen polariseren, maar doet dat nu zelf ook. Het heeft allemaal iets ophitserigs”, beweerde een kwaadaardige Arib.(4) Om te vervolgen met: “Het gaat om anti-racisme, niet om anti-Wilders. Aan die aanval doen we niet mee.” GroenLinks was eerder al een stap verder gegaan en had Wilders zelfs hulp aangeboden bij het lanceren van zijn racistische film.

De partijen kwamen met allerlei beroerde leugens en excuses om uit te leggen waarom hun politici niet aan de manifestatie wilden meedoen. Deelname zou een protest zijn tegen een film die op dat moment nog door niemand gezien was. Wilders zou nu eenmaal een collega-Kamerlid zijn. En het debat zou alleen in het parlement gevoerd moeten worden. Volgens Marijnissen zou de manifestatie “een solistische” actie zonder achterban zijn. Maar juist de linkse partijen probeerden doelbewust om die achterban zo klein mogelijk te houden door te weigeren mee te helpen mobiliseren.

Van onderop

De verslaggeving over de manifestatie was bedroevend. Het zou een mislukte actie zijn geweest van de laatste 1.300 anti-racisten in Nederland die Wilders probeerden te demoniseren. Arib kreeg nogmaals alle ruimte om te verklaren waarom zij er niet bij was. “De organisatie mag wel bij zichzelf te rade gaan. Het is een gemiste kans dat ze de demonstratie zo tot Wilders hebben versmald. Vroeger had Nederland Bekent Kleur een veel groter draagvlak.” (5) Wilders reageerde vanzelfsprekend verheugd op het negatieve nieuws over “de haatmanifestatie”.

Anti-racisme zit in een verdomhoekje en de protesten tegen het racistische klimaat moeten tegen de stroom in worden opgebouwd. Niettemin werd de manifestatie bezocht door een paar duizend mensen. Dat was een duidelijke boodschap aan Wilders en andere racisten, en tevens een signaal aan de linkse partijen en hun beschermende houding naar Wilders toe. Die partijen durven niets te doen omdat ze bang zijn om stemmen aan Wilders te verliezen. En omdat ze het protest graag in eigen hand houden en geen autonome anti-racistische beweging van onderop willen zien groeien. Veel van de deelnemers aan de manifestatie stemmen normaal gesproken op deze partijen en die waren dan ook terecht teleurgesteld. Gesterkt door de manifestatie kunnen ze druk opbouwen en ervoor zorgen dat het cordon sanitaire tegen anti-racisten wordt doorbroken. Dan kunnen de PVV, Verdonks Trots Op Nederland en andere racistische stromingen met meer kans op succes worden bestreden.

Noten

Terug