De Fabel van de illegaal 92, mei/juni 2008

Auteur: Gerrit de Wit


De slag om de Koppenhinksteeg

In 2005 stemde de Leidse gemeenteraad in met de legalisering van de ruimten van de organisaties in de Koppenhinksteeg. In 2007 werd dit nog eens bevestigd. Maar het nieuwe college van B&W, met daarin de VVD, maakte in maart 2008 bekend de legalisering de nek om te willen draaien en de Koppenhinksteeg te willen ontruimen. Dat stuit op veel verzet omdat organisaties als De Fabel van de illegaal dan dakloos zouden worden.


Manifestatie van Vrijplaats Koppenhinksteeg op 1 april 2008 bij het Leidse stadhuis.
De panden in de Koppenhinksteeg zijn al sinds jaar en dag gekraakt of in bruikleen van de gemeente. Momenteel huizen er naast De Fabel een weggeefwinkel, ontmoetingsruimte de Linkse Kerk, sociaal-cultureel centrum Bar & Boos en sportschool Hong Ying. Na jarenlang verzet tegen ontruimingsplannen ging de gemeente in 2005 akkoord met de legalisering van de panden in de steeg. Dat werd gesteund door de huidige collegepartijen CDA, PvdA en GroenLinks. Het complex zou overgedragen worden aan woningbouwvereniging Ons Doel. Die zou het casco renoveren. De gebruikers van de steeg zouden de panden op eigen kosten intern renoveren en daarnaast ook nog eens huur gaan betalen aan de woningbouwvereniging. Ondertussen heeft een aantal van de organisaties in de steeg samen al bijna 100 duizend euro uitgegeven aan inpandige renovaties. Het complex moet immers voldoen aan allerlei regelgeving en brandveilig zijn.

Achterstallig onderhoud

Doordat de gemeente al tientallen jaren geen onderhoud heeft gepleegd aan de panden verkeren ze in een deplorabele staat. Ons Doel heeft dan ook anderhalf miljoen euro nodig om het casco te herstellen. Het college besloot een deel van die kosten op zich te nemen: 460 duizend euro. Het is immers de verantwoordelijkheid van de gemeente dat de panden in een slechte staat verkeren. Begin 2008 bleek dat Ons Doel een tekort op de begroting voor het cascoherstel had van iets meer dan 300 duizend euro. Gelukkig had de gemeente al jaren een rijkssubsidie van meer dan 300 duizend euro voor de renovatie op de begroting staan.

Daar zou het tekort van Ons Doel dus mee gedekt kunnen worden. Maar het college nam in maart 2008 het voorbereidende besluit om het subsidiegeld niet te geven en de legalisering de nek om te draaien. Dat is in strijd met de eerder gedane toezeggingen en afspraken en dus een kwestie van onbehoorlijk bestuur. Het is vooral opvallend dat de wethouders van de PvdA en GroenLinks mee zijn gegaan in dit collegebesluit. Die steunden voorheen immers altijd de legalisering en wisten dat er een flinke zak geld bij moest. De wethouders hebben zich laten ringeloren door VVD-wethouder Pieter van Woensel, een verklaard tegenstander van de legalisering. Ook het CDA speelt een vuil spel. In 2005 stemde de collegepartij nog voor de legalisering en onderkende men het sociale nut van de organisaties in de Koppenhinksteeg. Nu is hun wethouder plots tegen legalisering.

Gemeenteraad

Op 1 april werd het voorbereidende collegebesluit besproken in de gemeenteraad. Voor aanvang protesteerden 140 sympathisanten van de Koppenhinksteeg op het Stadhuisplein. Er waren toespraken, en sympathisanten maakten een bak herrie en riepen de politiek op zich aan de eerder gedane toezeggingen te houden. Ook werden er meer dan 1.100 steunbetuigingen voor het behoud van de Koppenhinksteeg opgehangen aan dwars over het plein gespannen touwen. Tijdens de raadsvergadering spraken partijen als de SP, GroenLinks, Leefbaar Leiden, Stadspartij Leiden Ontzet en D66 zich uit voor de voortzetting van de legalisering. De VVD bleef tegen en PvdA, CDA en ChristenUnie onthielden zich van een mening. De raad besloot daarop om een aantal zaken eerst verder uit te zoeken, om er dan later verder over te debatteren. Wordt vervolgd. Ook als de gemeenteraad uiteindelijk instemt met het collegebesluit, is de strijd nog niet gestreden. Een eventuele stopzetting van de legalisering, met een daarop volgende ontruiming, zal met alle mogelijke middelen, waaronder juridische, aangevochten worden. De gemeente is niet zomaar van de Vrijplaats Koppenhinksteeg af.

Terug