De Fabel van de illegaal 92, mei/juni 2008

Auteur: Ellen de Waard


Hotels in rol van verklikker geduwd

De vreemdelingenpolitie heeft een nieuwe categorie onbezoldigde medewerkers in het vizier om hun dirty job te klaren. Hotels in diverse provincies worden sinds april 2007 geacht alle gegevens van hotelgasten van buiten de EU aan de politie door te brieven.


Frans Hazen, voorzitter van de hotelsector van Koninklijke Horeca Nederland: "Onaanvaardbaar dat hoteliers als verlengstuk van de vreemdelingenpolitie worden gebruikt".
“Politie jaagt via hotels op illegalen”, kopte het Algemeen Dagblad afgelopen december.(1) Een opmerkelijk bericht dat nauwelijks enige beroering teweeg lijkt te hebben gebracht, behalve bij de hotelbranche zelf. Het gaat om een project in onder meer Friesland, Twente en Kennemerland. Volgens een woordvoerder van Justitie gaat het niet om “een heksenjacht op illegalen”, maar om “gericht toezicht houden op vreemdelingen van buiten de EU die minder dan 3 maanden in ons land verblijven”.

Gezocht?

Een buitenlandse gast zonder EU-nationaliteit die voor maximaal 90 dagen naar Nederland komt, is verplicht zich te laten registeren. Dat moet hij binnen drie werkdagen zelf doen bij de vreemdelingenpolitie in de regio waar hij verblijft. Dat hoeft echter niet “als u op een officiële camping of in een hotel verblijft, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld op uw visum”, aldus de website van de politie Gelderland-Midden.

Wat is er dan aan de hand? Het lijkt erop dat een paar overijverige politiekorpsen hebben besloten om actief op zoek te gaan naar, ja, naar wie eigenlijk? Vermoedelijk naar mensen van buiten de EU die geen visum hebben aangevraagd, en dus volgens de politie meteen als illegaal moeten worden aangemerkt. Volgens het AD gaat het er daarnaast ook om “meer zicht te krijgen op buitenlandse criminelen die hotels gebruiken als uitvalsbasis voor operaties in de omgeving”.

Verordening

Er is veel onduidelijkheid over het al dan niet vrijwillige karakter van de gegevensverstrekking. Vroeger registreerden alle hotels de paspoort- en adresgegevens van buitenlandse hotelgasten en gaven die door aan de politie. Van dat systeem is men echter al jaren geleden afgestapt. De meeste hotels slaan persoonsgegevens nu op in hun geautomatiseerde reserveringssysteem, maar niet op verzoek van de politie.

Enkele hotelmanagers in Friesland lieten het AD weten dat zij vorig jaar bezoek kregen van de vreemdelingenpolitie met de mededeling dat ze moesten meewerken. Het politiekorps zegt in reactie daarop dat negen hotels op basis van vrijwilligheid meewerken. Tegelijkertijd zegt datzelfde korps: “Elk hotel is op grond van de algemene plaatselijke verordening in principe verplicht door te geven welke vreemdelingen er verblijven”. De politie in Twente verwijst echter naar een overeenkomst die gesloten zou zijn met de burgemeesters. Daarin staat dat “hotels verplicht zouden kunnen worden de gegevens door te geven aan de politie”. Verwarring dus over de regels op grond waarvan de hotels zouden kunnen worden gedwongen om illegalen te verklikken.

Verlengstuk

De hotels zijn om verschillende redenen niet blij met de nieuwe regels. “Behalve het noteren van al die adressen, telefoonnummers, paspoort- en visumgegevens, moesten we kopieën maken van de identiteitsdocumenten, die we dan moesten doorfaxen”, aldus een van de betrokken hotels in Friesland. Het hotel baalt daar zo van dat het de gegevens niet meer faxt en de politie te kennen heeft gegeven dat als ze de gegevens willen, ze zelf maar moeten komen halen. De hele gang van zaken past in het beleid van Justitie om intensiever illegalen op te sporen. Frans Hazen, voorzitter van de hotelsector van Koninklijke Horeca Nederland, vindt het echter “onaanvaardbaar dat hoteliers als verlengstuk van de vreemdelingenpolitie worden gebruikt”.

Noot

Terug