De Fabel van de illegaal 93/94, zomer 2008

Auteur: Harry Westerink


Fundamentalistische pastoors steunen Wilders

Volgens het officiële standpunt van de rooms-katholieke kerk in Nederland maakt Geert Wilders' film “Fitna” een “verwerpelijke karikatuur van de islam”. Oerconservatieve pastoors uit het bisdom Den Bosch delen die kritiek duidelijk niet. Ze zijn juist vol lof over Wilders' racistische knip- en plakwerk. De pastoors blijken meer met moslimfundamentalisten gemeen te hebben dan hen lief is.


Harm Schilder
De katholieke steunbetuigingen aan Wilders komen vooral van de pastoors Harm Schilder uit Tilburg, Rob Mutsaerts uit Heeze en Cor Mennen uit Oss. Schilder vindt het “een knappe film” die “aanzet tot nadenken”. De Tilburgse pastoor kwam in de zomer van 2007 veel in het nieuws omdat hij buurtbewoners flinke geluidsoverlast bezorgde door elke morgen om 7:15 uur de kerkklok te luiden. De asociale pastoor weigerde rekening te houden met de protesten van omwonenden en liet zijn herrieklok dag in dag uit voortbulderen. De gemeente legde hem een dwangsom van 5.000 euro op, omdat de geluidsnorm van 70 decibel met 13 decibel werd overschreden. Schilder blies in 2007 ook een katholieke traditie nieuw leven in: het inzegenen van voertuigen. Onder meer een Ferrari 360 Spider, die 340 kilometer per uur kan, en zelfs een rollator werden door de pastoor met wijwater besprenkeld en voorzien van een Sint Christoffelkruisje, de katholieke patroonheilige van de reizigers. “Wij vragen u dat allen die gebruik maken van dit voertuig hun reis veilig en zonder zorg volbrengen”, zo bad Schilder, die de zegening beschouwt als “een geestelijke veiligheidsgordel”.

Smurfen

In het tv-programma Netwerk van 9 april 2008 spraken Mutsaerts en Mennen publiekelijk hun steun uit voor hun collega Schilder. Beide orthodoxe “herders” waren verheugd over Wilders’ film. Volgens Mutsaerts moeten moslims meer afstand nemen van religieuze teksten die oproepen tot geweld. “Gelukkig leven de meeste moslims niet naar de koran, want als je er echt naar leeft, word je al snel radicaal”, aldus de pastoor, die overigens wel erkent dat ook de bijbel enkele gewelddadige teksten kent. “Maar die worden als voorbeeld gesteld van hoe het niet moet”, kletst hij uit zijn nek. Een van de kenmerkendste bijbelteksten zou volgens Mutsaerts “bemin uw vijanden” zijn. Van liefde voor zijn “vijanden” valt bij hem echter bitter weinig te merken. Dat blijkt uit “de pittige stukjes” die hij schrijft en die hij “pepertjes” noemt, “nadenkertjes om met een glimlach gewoon katholiek te zijn”, bedoeld voor “iedereen die genoeg heeft van lauwheid en flauwheid”. In een “pepertje” van 7 april 2008 zet hij moslims weg als “smurfen”. Smurfen zijn immers “een andersgekleurd volkje, ze worden geleid door een baardige voorman en dragen vreemde hoofddeksels”, schrijft hij. De vrouw staat bij de smurfen “weliswaar op een voetstuk, maar ze is verder volstrekt weerloos: smurfin dient steeds beschermd en/of gered te worden, iets waar de smurfmannen hun gevoel voor eer aan ontlenen. Smurfin is zeer verleidelijk en dus geschapen om haar mannelijke soortgenoten in de ellende te storten.”

De extreem-rechtse pastoor ontkent botweg dat de haat tegen moslims al jarenlang toeneemt en dat het migrantenbeleid bikkelhard is. Mutsaerts: “Ondanks een cultuur die sommigen hier te lande zouden aanduiden als ‘achterlijk’, hebben de smurfen in recordtijd de harten van de Nederlanders gestolen. Vertederd laat Nederland een tsunami van smurfen over zich heen komen. Van xenofobie of uitzetcentra is geen enkele sprake; we adopteren ze met tientallen tegelijk. Hun gebrekkig Nederlands (‘smurf jij de vuilnis even buiten en smurf niet de smurf uit te laten’) wordt niet gecorrigeerd met een verplichte taalcursus, maar juist overgenomen (‘smurf jij even naar Albert Heijn’).” Net als andere witte Nederlanders zou ook Jan Peter Balkenende veel te aardig zijn voor moslims, die door de racistische Mutsaerts worden omschreven als “de kring der kromzwaarden” en “de dolkvrienden” van de minister-president.

Heidenen

De nog militantere christenfundamentalist Mennen noemt de koran “primitief en gewelddadig”. Zolang er geen “modernere” uitleg komt van de islam “blijft de koran een tijdbom”, stelt hij. “Laat ik het heel duidelijk zeggen: als alle christenen echt volgens het evangelie gaan leven, dan wordt de wereld een heel stuk beter. Kijk maar naar het evangelie! Als alle islamieten echt volgens de koran gaan leven, dan gaan we er een heel stuk op achter uit. Kijk maar naar de koran!” Volgens de pastoor moeten we “de grote islamitische minderheid” een halt toeroepen. De moslims moeten “onze cultuur aanvaarden” en “wij” moeten “niet zo begrijpend doen bij afwijkend publiek gedrag”. “Buitenlanders en ook moslims” moeten zich hoognodig eens gaan “aanpassen”. De pastoor meent “een onderdanige houding” bij de Nederlandse regering en de Raad van Kerken waar te nemen “ten aanzien van islamitische regimes in de wereld, en een soort vertroeteling van de islam waar het christendom best jaloers op zou kunnen zijn”. Geen wonder dat Mennen een felle tegenstander is van toetreding van Turkije tot de EU, Afghanistan “een volkomen achterlijk islamitisch land” noemt, en er met een middeleeuwse kruisvaardersmentaliteit voor pleit om Nederlandse soldaten naar Darfur te sturen “omdat daar christenen wonen die worden vervolgd door moslims”.

Paus Johannes XXIII zegent een helikopter in
De pastoor ziet overal moreel verval. Veel katholieken zouden inmiddels “heiden” zijn geworden zonder het zelf te beseffen. Door toedoen van progressieve pastoors zouden velen “de katholieke moraal” achter zich hebben gelaten. “Men keurt homoseksuele betrekkingen goed; men vindt het niet erg dat mensen ongehuwd samenwonen; voor scheiden heeft men alle begrip en ook voor hertrouwen; men is weliswaar tegen abortus maar in bepaalde gevallen moet het toch kunnen.” Deze afwijzing van homoseksualiteit, ongehuwd samenwonen, scheiden, en het recht op zelfbeschikking van het eigen lichaam en leven sluit nauw aan bij overeenkomstige moslimfundamentalistische denkbeelden. Voor nogal wat orthodoxe christenen vormt dat de reden om bondgenoten te zoeken onder conservatieve moslims in hun strijd tegen menselijke autonomie en seculier humanisme.

Mennen voert een kruistocht op twee fronten: tegen de islam en tegen “het militante heidendom” dat “steeds verder oprukt. Het verdraagt geen christelijke uitingen en stelt zich ertegen te weer”. Dat zou onder meer blijken uit “de georchestreerde actie van heel heidens Nederland” tegen het bezoek van de paus aan Nederland in 1985. Hoewel dat bezoek juist onder katholieken zelf uiterst omstreden was, geeft Mennen “de heidenen” de schuld van die interne twisten. “De heidenen proberen ons letterlijk het zwijgen op te leggen”, liegt de pastoor, een “zonde” die hij wellicht ooit nog eens gaat opbiechten.

Terug